Universitetssjukhuset Örebro

Luftkvaliteten för ridinstruktörer och ryttare har undersökts i forskningsprojekt

Dela

Ridhus och ridbanor kan vara dammiga miljöer och det sandiga underlaget innehåller ofta kvarts. Innebär detta någon fara för Sveriges hundratusentals ryttare och ridinstruktörer? Det har yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling undersökt i ett pilotprojekt.

Yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling från Arbets- och miljömedicin.
Yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling från Arbets- och miljömedicin.

 Ridning är en av Sveriges största sporter sett till antalet utövare. Trots det vet vi inte mycket om hälsoaspekten i ridhus och på ridbanor. Ann-Christine Mannerling vid Arbets- och miljömedicin i Örebro har gjort mätningar vid fyra ridhus och tre ridbanor i Örebro län.

– Först och främst ville vi ta reda på hur mycket kvarts som finns i dammet, eftersom det kan vara en hälsofara både för ryttarna och för ridinstruktörerna. Men vi har även kartlagt inomhusmiljön och tittat på relativ luftfuktighet, temperatur, koldioxidhalt och spridning av mikroorganismer, säger Ann-Christine Mannerling.

Höga halter av kvarts i ridhusunderlaget

Under en ridlektion på 50 minuter mättes de damm- och kvartspartiklar som når längst ner i luftvägarna, det som kallas den respirabla fraktionen. Mätningen utformades för att efterlikna det som en ridinstruktör utsätts för. Dessutom analyserades kvartshalten i ridhusunderlaget.

– Resultaten visar att kvartshalten i dammet är under Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde, men om en ridinstruktör arbetar flera timmar på ridbanan kan det ändå innebära höga halter. På vissa anläggningar kan ridinstruktörer komma upp i sådana halter att de uppfyller kriterierna för lagstadgade medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning, säger Ann-Christine Mannerling.

Kunskapen behöver öka

För att säkerställa att ridinstruktörer och ryttare har en hälsosam miljö i ridhus och på ridbanor skulle kunskapen behöva öka inom branschen.

– Att vistas i ridhus och på ridbanor ses ofta som en hobby eller en sport, men för ridinstruktörer är det arbetsmiljön det handlar om. Vi har sett att kunskapsnivån hos anställda inom hästnäringen skulle behöva förbättras. I dag saknas ofta kunskap om hälsoaspekten kring damm och kvarts, säger Ann-Christine Mannerling.

Klimatförändringar framtida problem

I och med ett förändrat klimat förväntas varma dagar och värmeböljor bli vanligare i framtiden, något som kommer påverka ridsportsanläggningar.

– När temperaturen höjs ökar behovet av att vattna ridhusbanor och utebanor för att det inte ska damma lika mycket. Det kan bli ett problem eftersom många ridanläggningar redan har brist på vatten, så det behövs lösningar för att till exempel ta tillvara på regnvatten. Samtidigt kan ökade regnmängder innebära mer fukt och risk för fukt- och mögelskador i ridhus och stallbyggnader, säger Ann-Christine Mannerling.

Vid ytterligare frågor kontakta 

Ann-Christine Mannerling
Yrkes- och miljöhygieniker
Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro
Telefon: 019-602 24 99
E-post: ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling från Arbets- och miljömedicin.
Yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling från Arbets- och miljömedicin.
Ladda ned bild
Ann-Christine Mannerling med mätutrustning i ett av ridhusen.
Ann-Christine Mannerling med mätutrustning i ett av ridhusen.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Arbets- och miljömedicins uppdrag är att förebygga ohälsa orsakad av miljön och vi arbetar på uppdrag av Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa och olika typer av exponeringar i miljön. Hos oss står arbetsmiljö och omgivande miljö i fokus.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Unikt test utvecklat i Örebro ska hjälpa vid hörselnedsättning12.3.2021 14:00:00 CET | Pressmeddelande

I det talade språket är språkljuden de allra minsta komponenterna. Vid en hörselnedsättning kan personen uppfatta vad någon säger även om något språkljud faller bort. Hjärnan fyller då i det automatiskt. ”Om fler språkljud börjar falla bort blir det svårt att hänga med i samtal. Jag har tagit fram ett nytt test för att mäta hur olika svenska språkljud uppfattas”, säger forskaren Erik Witte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum