Trafikverket

Luleå och världen firar World Fish Migration Day

Dela

Lördagen den 21 maj arrangeras World Fish Migration Day, med olika aktiviteter runt om i världen, där syftet är att uppmärksamma vikten av fria vandringsvägar i vattendrag. Över 1500 organisationer deltar och i Luleå är det projektet Remibar som firar dagen genom att bjuda in allmänheten till aktiviteter på Teknikens Hus.

Tid och plats: Teknikens Hus, klockan 11-14 den 21 maj.

Där kommer en mängd olika roliga aktiviteter att erbjudas till både barn och vuxna, såväl inomhus som utomhus.

-Man kommer bland annat att kunna tillverka egna småkryp i vår pysselverkstad och gå på tipsrunda, säger Niklas Kemi, miljöspecialist på Trafikverket.

Remibar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten. Målet är att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen vilket gynnar vattenlevande djur.

-Det är viktigt att problemen med fellagda vägtrummor, dammar och andra hinder som vi människor skapar längs vattendragen uppmärksammas, säger Niklas Kemi.

- Att sprida information om vilka problem som vandringshinder orsakar för livet i vattnet, och  framför allt hur man kan undvika att skapa hinder, är en viktig del i Remibarprojektet. Vi hoppas att barnen som deltar på denna dag får kunskaper som de bär med sig i framtiden.

Initiativtagare till dagen är World Fish Migration Platform i USA, en internationell organisation som arbetar för att skydda och utveckla vattenvandrande fiskbestånd i vattensystem. På deras hemsida kan man läsa mer om vad de arbetar med och vad som händer runt om i världen den 21 maj.

Kontaktperson Trafikverket – Niklas Kemi, tel: 070- 297 82 15

http://www.trafikverket.se/remibar/

http://www.trafikverket.se/remibar/http://www.worldfishmigrationday.com/

Remibar är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skogsstyrelsen, SCA Skog i Norrbotten och Västerbotten, Holmen Skog, SveaSkog i Norrbotten och Västerbotten, samt Havs- och vattenmyndigheten. Trafikverket står som projektägare. Projektet startade 2011 och avslutas 2016. Totalt satsas 8, 1 miljoner Euro, varav EU:s miljöfond står för hälften av pengarna. EU-kommissionen har beviljat bidrag till 183 projekt inom ramen för Life-programmet.

Kontakter

Trafikverkets presstjänst: 0771 - 31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum