Trafikverket

Luleå och världen firar World Fish Migration Day

Dela

Lördagen den 21 maj arrangeras World Fish Migration Day, med olika aktiviteter runt om i världen, där syftet är att uppmärksamma vikten av fria vandringsvägar i vattendrag. Över 1500 organisationer deltar och i Luleå är det projektet Remibar som firar dagen genom att bjuda in allmänheten till aktiviteter på Teknikens Hus.

Tid och plats: Teknikens Hus, klockan 11-14 den 21 maj.

Där kommer en mängd olika roliga aktiviteter att erbjudas till både barn och vuxna, såväl inomhus som utomhus.

-Man kommer bland annat att kunna tillverka egna småkryp i vår pysselverkstad och gå på tipsrunda, säger Niklas Kemi, miljöspecialist på Trafikverket.

Remibar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten. Målet är att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen vilket gynnar vattenlevande djur.

-Det är viktigt att problemen med fellagda vägtrummor, dammar och andra hinder som vi människor skapar längs vattendragen uppmärksammas, säger Niklas Kemi.

- Att sprida information om vilka problem som vandringshinder orsakar för livet i vattnet, och  framför allt hur man kan undvika att skapa hinder, är en viktig del i Remibarprojektet. Vi hoppas att barnen som deltar på denna dag får kunskaper som de bär med sig i framtiden.

Initiativtagare till dagen är World Fish Migration Platform i USA, en internationell organisation som arbetar för att skydda och utveckla vattenvandrande fiskbestånd i vattensystem. På deras hemsida kan man läsa mer om vad de arbetar med och vad som händer runt om i världen den 21 maj.

Kontaktperson Trafikverket – Niklas Kemi, tel: 070- 297 82 15

http://www.trafikverket.se/remibar/

http://www.trafikverket.se/remibar/http://www.worldfishmigrationday.com/

Remibar är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skogsstyrelsen, SCA Skog i Norrbotten och Västerbotten, Holmen Skog, SveaSkog i Norrbotten och Västerbotten, samt Havs- och vattenmyndigheten. Trafikverket står som projektägare. Projektet startade 2011 och avslutas 2016. Totalt satsas 8, 1 miljoner Euro, varav EU:s miljöfond står för hälften av pengarna. EU-kommissionen har beviljat bidrag till 183 projekt inom ramen för Life-programmet.

Kontakter

Trafikverkets presstjänst: 0771 - 31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum