Luleå stift, Svenska kyrkan

Luleå stift anställer lokala fastighetssamordnare

Dela

2018–2020 kommer Luleå stift anställda upp till sex fastighetssamordnare till församlingar och pastorat i Norrbotten och Västerbotten. Detta för att möta det nationella beslutet att stiften ska få en mer aktiv roll i stöd inom församlingarnas fastighetsansvar.

Bygdeå kyrka. Foto: Ola Johansson/Luleå stift
 

Sedan 2015 har Luleå stift provat en modell med en gemensam fastighetssamordnare för församlingar och pastorat i södra Västerbotten. Erfarenheterna är enbart goda och har lett till att Luleå stift kommer att anställa 4–6 fastighetsamordnare under perioden 2018–2020. Just nu pågår rekrytering av en fastighetssamordnare till Malmfälten och Tornedalen.

– Luleå stift behöver förstärka sin organisation med avseende på stöd inom fastighetsförvaltningen. Vi kommer att göra det genom att anställa fastighetssamordnare som blir placerade ute i stiftet, säger Håkan Kohkoinen, byggnadsingenjör på Luleå stift.

1 000 byggnader i Norrbotten och Västerbotten

Det är efter ett nationellt beslut hösten 2016 som de regionala stiften kommer få en större och mer aktiv roll i att ge stöd till församlingarnas fastighetsförvaltning. Stödet kan exempelvis handla om kompetens kring lagkrav. Inom Luleå stift äger de lokala församlingarna och pastoraten tillsammans cirka 1 000 byggnader, varav 196 är kyrkor.

– De kommande åren kommer att vara mycket intensiva och spännande. Det kommer att hända mycket inom Svenska kyrkans fastighetsförvaltning, den kommer att bli mer professionell och effektiv, säger Håkan Kohkoinen, byggnadsingenjör på Luleå stift.

Bakgrund

Beslutet i kyrkomötet

Svenska kyrkan har åren 2013–2015 utrett hur fastighetsförvaltningen kan effektiviseras. Beslut fattades hösten 2016, att under 2018:

  • ta fram ett gemensamt fastighetsregister
  • att alla församlingar och pastorat ska ha en skriftlig lokalförsörjningsplan till 2022
  • stiften får en större och mer aktiv roll i stödet inom församlingarnas fastighetsförvaltning

Luleå stift modell

Sex församlingar och ett pastorat har deltagit i projektet som provat modellen med gemensam fastighetssamordnare:

  • Nordmalings församling
  • Sävar-Holmöns församling
  • Bygdeå församling
  • Hörnefors församling
  • Holmsunds församling
  • Vindelns församling
  • Vännäs-Bjurholms pastorat

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Luleå stift, Svenska kyrkan
Luleå stift, Svenska kyrkan
Stationsgatan 40
972 32 Luleå

0920-26 47 00https://www.svenskakyrkan.se/luleastift

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Här finns 56 lokala församlingar och 196 kyrkor. Stiftet ska bland annat stödja församlingarna och förvalta egendomar som jord och skog. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.

Följ Luleå stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Luleå stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum