Brå

Lundby har flest utsatta för brott mot person i polisregion Väst

Dela

Jämfört med hela riket uppger en större andel av befolkningen i polisregion Väst att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Lundby och minst i Sotenäs. I regionen har Östra Göteborg störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Utsatthet för brott
Polisregion Väst har en större andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med riket i stort. Göteborgs kommuns stadsdelsnämndsområde Lundby har både inom regionen och sett till hela riket, störst andel som uppger att de utsatts för brott mot enskild person (34,4 %), medan Sotenäs är den kommun i regionen som har minst andel utsatta (13,5 %).

– Vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregionen däremot en mindre andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i stadsdelsnämndsområdet Majorna–Linné mest utsatta för egendomsbrott, medan Munkedal har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott
I polisregion Väst är det i princip lika vanligt att känna otrygghet och oro som det är i riket i stort. Sett till kommuner och stadsdelsnämndsområden i regionen ärÖstra Göteborg det stadsdelsnämndsområde som generellt sett har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Öckerö.

Förtroende för rättsväsendet
Kortanalysen innehåller även en redovisning av förtroendet för olika delar av rättsväsendet i regionen, något som också fördelar sig olika över landet och inom regionen.

Fakta
Polisregion Väst består av fem polisområden (Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg). Polisområdena är i sin tur indelade i sammanlagt 16 lokalpolisområden, vilka innefattar ett antal kommuner. Göteborgs kommun redovisas efter kommunens tio stadsdelsnämndsområden. Det relativt sett få antal svarande i kommunerna, kan bidra till statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden. Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16-84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16-84 år.

Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning.

Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

För mer information:
Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403
Åsa Strid, asa.strid@bra.se, tfn: 08-527 58 433

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott10.12.2019 10:00:00 CETPressmeddelande

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum