Fastighetsägarna

Lunds stadskärna klarade pandemiåret 2020 bättre än många andra städer

Dela

Under pandemiåret 2020 minskade den totala omsättningen i Lunds stadskärna med 9,6 procent. Det största tappet stod hotell- och restaurangnäringen för, medan försäljningen av dagligvaror ökade under 2020. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Lund bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I Lunds stadskärna upplevde hotellen den största utmaningen vilket förklaras av det minskade resandet och att konferensmarknaden försvann under pandemin. Hotellnäringen i Lunds stadskärna minskade här med 38,9 procent. Även restaurangnäringen hade ett tufft år. Restaurangerna i Lunds stadskärna tappade 17 procent i omsättning, men både hotell- och restaurangnäringen i Lunds stadskärna stod sig ändå starkare än i jämförbara städer.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade med 19,3 procent i Lunds stadskärna under 2020.

– Restriktionerna under coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor och det märktes tydligast genom kraftigt minskade besöksflöden. Nu när människorna söker sig tillbaka blir stadskärnan som mötesplats viktig igen. De stadskärnor som lyckas attrahera med en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda utvecklingsmöjligheter. Med draghjälp av fler inbjudande platser mellan husen stärks de redan etablerade verksamheterna, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Även försäljningen inom modehandeln och hem- och fritidsvaror minskade i Lunds stadskärna, men mindre än i jämförbara städer. Hem- och fritidsvaror tappade 5,2 procent och modehandeln i Lunds stadskärna minskade med 12,9 procent.
Den bransch som klarade sig bäst i stadskärnan var dagligvaruhandeln som ökade med 1,4 procent.

– Vi är mycket glada att Lund inte tappat så mycket i omsättning som andra stadskärnor och att vi inte mist så många verksamheter under pandemin. Vi ser det som ett resultat av den öppna dialog som fanns mellan kommunen och näringslivet gällande snabba åtgärder och insatspaket. Det är dock viktigt att fortsätta med dialog och insatser för utvecklingen i stadskärnan. Rapporten visar nämligen en tydlig omsättningsminskning i stadskärnan jämfört med kommunen och länet. Insatserna för stadskärnan bör ske genom aktivt arbete med t ex platsutveckling i samverkan, förtätning och bostadsbyggande, trygghet och belysning samt utbud, kultur och upplevelser, säger Isabel Gölles, cityutvecklare Lund Citysamverkan.

Den totala omsättningen i Lunds stadskärna minskade under 2020 med 9,6 procent, vilket är mindre än snittet för jämförbara större städer som låg på minus 17,2 procent. För handeln i hela kommunen uppmättes ett negativt försäljningsindex vilket innebar att Lund tappade köpkraft till andra kommuner.

– En levande stadskärna är ett skyltfönster för hela kommunen. Den bidrar till nyetableringar och nya arbetstillfällen, ökad inflyttning och lockande besöksnäring. Om stadens aktörer kan erbjuda en mix av mötesplatser och verksamheter stärker det stadskärnans attraktionskraft och gynnar omsättningsutvecklingen. Bredden i utbudet gör också att stadskärnan blir mindre sårbar för struktur- och beteendeförändringar, säger Magnus Hulthe Andersson.

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum