Lunds stift, Svenska kyrkan

Lunds stift får fyra nya präster

Dela

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg fyra kandidater i Lunds domkyrka. De nya prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar.

Kesrtin, Elin, Marcus och Sara blir präster på söndag.
Kesrtin, Elin, Marcus och Sara blir präster på söndag.

Prästkandidaterna: 
Kerstin Graff, Borrby, Hammenhög och Stiby pastorat. Telefon: 0734-24 64 70
Sara Järlemyr, Osby pastorat. Telefon: 0733-28 70 79
Marcus Kilander, Sjöbo församling. Telefon: 0730-46 14 57
Elin Westerholm, Löddebygdens församling. Telefon: 0768-70 74 40

Media hälsas välkomna till prästvigningen i Lunds domkyrka:
Söndag 12 juni klockan 11 (till ca 13). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då prästerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Foton på de blivande prästerna:
Foton på prästkandidaterna finns på Lunds stifts webbplats för fri publicering. Ange fotograf Maria Lundström: http://svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande

För mer information:
Biskopens kaplan Per Arne Joelsson, 046-15 55 03
perarne.joelsson@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kesrtin, Elin, Marcus och Sara blir präster på söndag.
Kesrtin, Elin, Marcus och Sara blir präster på söndag.
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum