Lunds stift, Svenska kyrkan

Lunds stift får nio nya diakoner

Dela

På söndag, den 10 september, är det diakonvigning i Lunds domkyrka. Biskop Johan Tyrberg viger nio diakoner till tjänster i Skåne.

Foto: Andrea Kollmann
Foto: Andrea Kollmann

För att bli diakon ska man ha en fackutbildning från högskola eller universitet. Därefter studerar man pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. En diakon vigs först när hon/han har fått en tjänst som diakon i Svenska kyrkan.

HELSINGBORG
Maria Bengtsson, från Mjöhult, vigs till tjänst i Gustav Adolfs församling, Helsingborg. 
Kontakt: 0703-67 64 67, maria.bengtsson@yahoo.se 
Maria har en bakgrund som distriktssjuksköterska och vårdlärare.

LANDSKRONA
Marie Branting, från Landskrona, vigs till tjänst i Landskrona församling. 
Kontakt: 0701-44 03 49, marie.branting@svenskakyrkan.se 
Marie är socionom och har arbetat som enhetschef i äldreomsorgen.

HÖRBY
Siv Larsson, från Vittsjö, vigs till tjänst i Hörby församling. 
Kontakt: 0708-79 12 59, siv.a.larsson@live.se 
Siv är sjuksköterska och har arbetat som nattsköterska inom den palliativa vården.

LUND
Sandra Lindqvist, från Malmö, vigs till tjänst i Lunds domkyrkoförsamling. 
Kontakt: 073-211 00 00, sandra.lindqvist@svenskakyrkan.se 
Sandra är socionom och har arbetat som drog- och alkoholterapeut.

SJÖBO
Christel Schönbeck Nordh, från Sjöbo, vigs till tjänst i Sjöbo församling. 
Kontakt: 070-744 51 63, christel.schonbeck@outlook.se 
Christel har som socionom arbetat med pedagogiskt behandlingsarbete.

LACKALÄNGA-STÄVIE
Monika Sjögren, från Lund, vigs till tjänst i Lackalänga-Stävie församling. 
Kontakt: 0706-43 31 84, monika.sjogren@svenskakyrkan.se 
Monika, som är socionom, har arbetat som församlings- och socialkurator i Lund.

YSTAD
Maria Stade, från Kivik, vigs till tjänst i Ystad pastorat. 
Kontakt: 0731-42 17 38, maria.stade@live.se 
Maria är beteendevetare och har bland annat arbetat som kurator.

LUND
Malin Lundin Svendenius, från Lund, vigs till tjänst i Lunds östra stadsförsamling. 
Kontakt: 073-923 86 12, malin.lundinsvendenius@svenskakyrkan.se 
Malin, som är sjuksköterska och gymnasielärare, har arbetat som pedagog.

HELSINGBORG
Riikka Westerholm, från Rydebäck, vigs till tjänst i Gustav Adolfs församling, Helsingborg. 
Kontakt: 0708-30 65 80, riikka.westerholm@svenskakyrkan.se 
Riikka har bland annat arbetat som personalansvarig på ICA.

 

Media hälsas välkomna till diakonvigningen i Lunds domkyrka:
Söndag 10 september klockan 11 (till ca 12.30). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då diakonerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Foton på de blivande diakonerna:
Foton på diakonkandidaterna finns på Lunds stifts webbplats för fri publicering, ange fotograf Andrea Kollmann. http://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande

För mer information:
Carin Hompe Svedberg, stiftsdiakon, 046-15 55 50, carin.hompe-svedberg@svenskakyrkan.se

Fakta om diakoni:
Begreppet diakoni kommer ifrån grekiskan och betyder tjänst. Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete som innebär att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. I Lunds stift finns cirka 120 diakoner.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Andrea Kollmann
Foto: Andrea Kollmann
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum