Tessin Nordic

Luxemburgbaserad fond investerar 40 MSEK i svenska fastighetslån via Tessin

Dela

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) meddelar att man har slutit ett avtal med en Luxemburgbaserad investeringsfond vilket innebär att Tessin säkrar ytterligare 40 MSEK i institutionellt kapital. Kapitalet fungerar som en kompletterande kapitalkälla till de lån som Tessins 50 000 medlemmar normalt förser fastighetsutvecklingsprojekt med.

Kapitalet placeras i samråd med Tessin Capital AB (tidigare Tessin Fonder), ett bolag inom Tessin-koncernen. Under 2019 har Tessin Capital byggt investeringserbjudandet mot svenska och internationella institutioner och har under året förmedlat ca 100 MSEK i investeringar via Tessins plattform.

”Samarbetet är en viktig del av vår långsiktiga strategi som fokuserar på att succesivt bygga en omfattande verksamhet med målsättningen att attrahera större volymer av institutionellt kapital som söker exponering mot den nordiska fastighetsutvecklingsmarknaden,” kommenterade Jonas Björkman, VD och medgrundare, Tessin Nordic AB.

Gapet mellan behov och tillgång på kapital ökar i takt med att de traditionella bankerna blir mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsutvecklingsprojekt. Tillsammans med en ökande efterfrågan på kapital skapar gapet stora möjligheter för aktörer som Tessin som både kan tillhandahålla lösningar för kapitalförsörjning till utvecklingsprojekt och samtidigt erbjuda attraktiv räntebärande avkastning för långivare, privata och institutionella. Alla lån som erbjuds via Tessins plattform underbyggs av starka säkerheter i form av fastighetspant samt ofta ytterligare säkerheter.

”Vi har under senaste året sett ett kraftigt ökat intresse från stora svenska och internationella institutionella investerare som letar efter möjligheter att exponera sig mot den nordiska marknaden för fastighetsutveckling. Tessin har en unik kapacitet att identifiera och kvalitetssäkra projekt som söker kapital,” säger Jonas Björkman.

Genom att etablera institutionella kapitalkällor kommer Tessin att bli en verklig utmanare till traditionella långivare genom att brygga det stora gap som i allt större utsträckning skapar utmaningar i samhällets ambition att bland annat bygga bort bostadsbristen.

”Att kunna erbjuda den här typen av investering med en attraktiv riskjusterad avkastning som säkerställs med fastighetspant är unikt för Tessin,” avslutar Jonas Björkman.

Om Tessin Capital AB

Tessin Capital, tidigare Tessin Fonder, är ett bolag inom Tessins koncern som erbjuder kapitalrådgivning för institutionella investerare med utgångspunkt i kundens unika mål, behov och riskpreferenser. Tessin Capital har egna investeringsmandat och ämnar att på sikt bedriva egen kapitalförvaltning.

Kontakter

Bilder

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin Nordic utser Heidi Wik till ny VD22.1.2021 12:50:05 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ) – Nordens ledande plattform inom alternativ fastighetsfinansiering meddelar att man rekryterat Heidi Wik till ny VD och koncernchef för Tessin. Rekryteringen är ett led i Tessins ökade fokus på att bredda och stärka kärnaffären samtidigt som Tessin ökar satsningarna på att bygga upp Tessin Capitals erbjudande mot institutionella investerare. Tessins nuvarande VD tillträder den nyinrättade rollen som affärsutvecklingschef med fokus på relationer med institutionella investerare.

Tessin ohittaa 100 miljoonan euron virstanpylvään välitetyn lainapääoman määrässä22.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Tukholma, Ruotsi - Tessin Nordic AB ilmoittaa, että Tessinin kautta rahoitusta rakennushankkeilleen hakevien kiinteistökehittäjien määrä on kuluneen vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Vuonna 2020 Tessin on allekirjoittanut toimeksiantosopimuksia yhteensä hieman yli 100 miljoonan euron edestä luotonantovolyymilla mitattuna, mikä on 56 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum