Tessin Nordic

Luxemburgbaserad fond investerar 40 MSEK i svenska fastighetslån via Tessin

Dela

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ.) meddelar att man har slutit ett avtal med en Luxemburgbaserad investeringsfond vilket innebär att Tessin säkrar ytterligare 40 MSEK i institutionellt kapital. Kapitalet fungerar som en kompletterande kapitalkälla till de lån som Tessins 50 000 medlemmar normalt förser fastighetsutvecklingsprojekt med.

Kapitalet placeras i samråd med Tessin Capital AB (tidigare Tessin Fonder), ett bolag inom Tessin-koncernen. Under 2019 har Tessin Capital byggt investeringserbjudandet mot svenska och internationella institutioner och har under året förmedlat ca 100 MSEK i investeringar via Tessins plattform.

”Samarbetet är en viktig del av vår långsiktiga strategi som fokuserar på att succesivt bygga en omfattande verksamhet med målsättningen att attrahera större volymer av institutionellt kapital som söker exponering mot den nordiska fastighetsutvecklingsmarknaden,” kommenterade Jonas Björkman, VD och medgrundare, Tessin Nordic AB.

Gapet mellan behov och tillgång på kapital ökar i takt med att de traditionella bankerna blir mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsutvecklingsprojekt. Tillsammans med en ökande efterfrågan på kapital skapar gapet stora möjligheter för aktörer som Tessin som både kan tillhandahålla lösningar för kapitalförsörjning till utvecklingsprojekt och samtidigt erbjuda attraktiv räntebärande avkastning för långivare, privata och institutionella. Alla lån som erbjuds via Tessins plattform underbyggs av starka säkerheter i form av fastighetspant samt ofta ytterligare säkerheter.

”Vi har under senaste året sett ett kraftigt ökat intresse från stora svenska och internationella institutionella investerare som letar efter möjligheter att exponera sig mot den nordiska marknaden för fastighetsutveckling. Tessin har en unik kapacitet att identifiera och kvalitetssäkra projekt som söker kapital,” säger Jonas Björkman.

Genom att etablera institutionella kapitalkällor kommer Tessin att bli en verklig utmanare till traditionella långivare genom att brygga det stora gap som i allt större utsträckning skapar utmaningar i samhällets ambition att bland annat bygga bort bostadsbristen.

”Att kunna erbjuda den här typen av investering med en attraktiv riskjusterad avkastning som säkerställs med fastighetspant är unikt för Tessin,” avslutar Jonas Björkman.

Om Tessin Capital AB

Tessin Capital, tidigare Tessin Fonder, är ett bolag inom Tessins koncern som erbjuder kapitalrådgivning för institutionella investerare med utgångspunkt i kundens unika mål, behov och riskpreferenser. Tessin Capital har egna investeringsmandat och ämnar att på sikt bedriva egen kapitalförvaltning.

Kontakter

Bilder

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin växer med cirka 270 procent i tecknade kundavtal för alternativ fastighetsfinansiering under Q1 20206.5.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB noterar en kraftig tillväxt i hur många fastighetsutvecklare som söker sig utanför de traditionella bankerna för finansiering av fastighetsprojekt. Under första kvartalet 2020 har Tessin tecknat kundavtal som motsvarar en utlåningsvolym om cirka 330 miljoner kronor, vilket är en ökning med 270 procent jämfört med samma period 2019.

Fortsatt stort intresse för Tessins fastighetslån – senaste lånet fulltecknades på två timmar8.4.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Investeringsviljan är fortsatt stark bland användarna på Tessins plattform vilket är tydligt då det senaste erbjudna projektet fulltecknades på bara två timmar. Under den senaste tiden har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn och Tessin har under första kvartalet i år tecknat ett rekordstort antal nya projekt. Under perioden januari till mars 2020 tecknades avtal med fastighetsutvecklare som representerar en lånevolym om drygt 300 miljoner kronor, vilket ska jämföras med samma period 2019 då volymen motsvarade 122 miljoner kronor. En kraftig ökning av efterfrågan på kapital skapar intressanta investeringsmöjligheter för de investerare som söker placera kapital i lån säkerställda med fastighetspant, kort löptid och en marknadsmässig attraktiv ränta.

Tessin fortsätter växa genom förvärv av Finlands största investeringsplattform för fastighetslån2.4.2020 09:35:46 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige och Helsingfors, Finland – Tessin Nordic AB, Nordens största finansieringsplattform för fastigheter, växer och blir ännu större. Tessin offentliggör att man förvärvat samtliga aktier i den finska plattformen Groundfunding Oyj. Syftet med förvärvet är att etablera en stark position i Finland för att kunna erbjuda finska fastighetsutvecklare attraktiva finansieringsmöjligheter genom att presentera dem för Tessins medlemmar i Sverige och Finland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum