Vänsterpartiet Skåne

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter

Dela

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

Att Sverigedemokrater i många fall och i ledande positioner inte är särkilt pigga på allas lika rätt i samhället överraskar föga. Att Moderaterna, med mångårig erfarenhet av kommunalt styre, är villiga att stärka Sd:s position är däremot nytt.

- Moderaterna måste ta sitt ansvar, menar Ana Süssner Rubin, distriktsordförande för Vänsterpartiet Skåne. Sverigedemokraternas företrädare har tidigare med all önskvärd tydlighet visat att han inte hyser respekt för allas lika värde i samhället, och att som moderat aktivt stötta honom för att själva köpa sig platser utgör defitivt ett lågvattenmärke för partiet.     

Det är oklart om Moderaternas centrala kansli, som sagt att samarbetet strider mot riktlinjerna, kommer sätta stopp för Hörbymoderaternas byteshandel. 

- Faran är att Hörbybor kan komma att få en jobbig vardag framöver när den hittills relativt behärskade främlingsfientligheten nu sanktioneras från högsta kommunala ort, säger Ingrid Bromander, ordförande för Vänsterpartiet i Hörby. I Hörby finns även starka krafter för solidaritet och mångfald, som nu får anledning att organsisera sig ytterligare och lägga upp en gemensam strategi. Här finns bland annat ett uppskattat språkcafé för nyanlända, ett nätverk för mångfald och en förening för ensamkommande ungdomar. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett jämlikt samhälle. 

Ana Süssner Rubin är enig i att det är viktigt med ett starkt lokalsamhälle och inkluderande arbete.

- Nu har Moderaterna visat vilken sida de står på. Sverigedemokraterna och Moderaterna har en liknande ekonomisk politik och är båda konservativa krafter. Högerpolitik har alltid ökat klassklyftor och skapat en grogrund för missnöje. Vänsterpartiet kommer alltid att arbeta för jämlikhet och solidaritet i Hörby och Skåne. Vi hoppas att Moderaterna bryter avtalet omedelbart, det är inte värt några extra nämndplatser för att skjuta invånares grundläggande rättigheter åt sidan, avslutar hon.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum