M Sverige positiva till utredningen om a-traktorer, men vill se höjd hastighet

Dela

Idag presenterade Transportstyrelsen sin utredning om behovet av ändrade regler för a-traktorer. En utredning man arbetat med under det senaste året. Riksförbundet M Sverige är positiva till huvuddragen i utredningen, men är kritiska till att myndigheten inte vill höja hastighetsbegränsningen till 45 km/h.

Utredningens förslag ligger i linje med stora delar av den kritik som Riksförbundet M Sverige framförde hösten 2021 och som var en av anledningarna till att utredningen beställdes.

– Förslagen är förstås självklara. Bälteskrav, vinterdäckskrav och adekvat förarutbildning är fullt rimliga åtgärder för att förbättra säkerheten för ungdomarna som väljer a-traktorn. Det är viktigt att också åtgärder som kan förhindra manipulering nu snabbt kommer på plats, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Men myndigheten avråder från att höja den maximalt tillåtna hastigheten, som idag är 30 kilometer i timmen. I utredningen jämförs två scenarier där fordon körs i 30 respektive 40 kilometer i timmen. Slutsatsen av detta är att trafiksäkerheten totalt sett inte påverkas.

– Man anser att den marginellt ökade risken som exempelvis den längre stoppsträckan innebär är av samma omfattning som den marginellt minskade risken för upphinnandeolyckor det innebär att öka farten till 40 kilometer i timmen.

Trots att säkerheten inte bedöms bli sämre av att köra a-traktorerna i 40 kilometer i timmen vill Transportstyrelsen idag avvakta med att låta fordonen köra snabbare, med anledning av det man anser är ett utbrett fusk.

Utredningen:
”Till dess att det går att se en positiv effekt av de föreslagna åtgärderna, att problemen med manipulerade, olagliga, A-traktorer minskar samt att olycksutvecklingen går i rätt riktning, bör den konstruktiva hastigheten för A-traktorer fortsatt vara 30 km/tim”.

– Det blir en sorts missriktad kollektiv bestraffning när man samtidigt ser tydliga positiva effekter av att a-traktorerna ökat så mycket under senare år. Det är fusket som ska bestraffas, inte ungdomsmobiliteten. Friheten a-traktorn ger är viktig för våra unga och det hade varit fint att ge dem det förtroendet eftersom man samtidigt föreslår att skärpa reglerna om allt annat – vinterdäck, avgasrening, utbildning och manipuleringshinder.

M Sverige vill att a-traktorer ska gå att köra i samma hastighet som mopedbilar – 45 kilometer i timmen.

– Att höja den lagliga hastigheten skulle minska incitamenten till trimning, få fler att välja bort de mindre krocksäkra mopedbilarna och minska risken för upphinnandeolyckor. Dessutom skulle trafikflödet förbättras och a-traktorförarna inte behöva bli lika stressade av att de bromsar upp trafiken, säger Tony Gunnarsson.

M Sverige ser också positivt på de skärpta krav på utrustning för avgasrening som föreslås i utredningen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

M Sverige
M Sverige
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00https://msverige.se

Riksförbundet M Sverige är med cirka 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och står bakom ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Tillsammans med våra 28 lokalklubbar undersöker vi vägkvalitet och efterlevnad av trafikregler i hela landet. M Sverige driver ett intensivt och långsiktigt opinionsarbete till gagn för Sveriges bilister.

Följ M Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från M Sverige

Fem tips inför verkstadsbesöket5.12.2022 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Bilar blir allt mer tekniskt avancerade. Det kan också krävas programmering och tillgång till digitala verktyg för att åtgärda en del fel. Därför förlitar sig de flesta konsumenter på verkstädernas kompetens i fråga om underhåll och reparationer. Även om man inte behöver anta att det ska uppstå problem vid verkstadsbesöket finns några grundläggande råd som kan göra att man undviker de vanligaste fallgroparna och problemen.

Finansbolag ökar leasingavgifter utan att ge besked på förhand30.11.2022 13:00:00 CET | Pressmeddelande

De flesta som har bil genom ett privatleasingavtal har den senaste tiden sett hur månadsavgiften höjts i takt med höjda räntor i allmänhet. Missnöjet bland leasingkunder ökar alltmer eftersom många antagit att månadskostnaden varit fast eller inte förväntat sig en så stor höjning. Anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, om privatleasing har ökat med flera hundra procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum