GlobeNewswire

Magna Announces 2018 Annual Meeting Results

Share

AURORA, Ontario, May 10, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX:MG) (NYSE:MGA) today announced voting results from its 2018 annual meeting of shareholders. A total of 285,727,820 Common Shares or 79.79% of our issued and outstanding Common Shares were voted in connection with the meeting. Shareholders voted by a show of hands in favour of each item of business. Based on proxies received prior to the meeting and votes cast in person at the meeting, each director nominee was elected by a substantial majority as follows:
                                                                                                                       

Nominee Votes FOR
Scott B. Bonham 99.89%
Peter G. Bowie 99.82%
Mary S. Chan 99.77%
Dr. Kurt J. Lauk 99.88%
Robert F. MacLellan 99.80%
Cynthia A. Niekamp 99.91%
William A. Ruh 99.93%
Dr. Indira V. Samarasekera 99.59%
Donald J. Walker 99.96%
Lawrence D. Worrall 99.13%
William L. Young 99.38%

Additionally, Magna's advisory "say on pay" vote received 97.25% support based on proxies received prior to the meeting and votes cast in person at the meeting.  Full results of the votes are included as Appendix "A" to this press release.                                                

INVESTOR CONTACT
Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations 
louis.tonelli@magna.com  |  905.726.7035

MEDIA CONTACT 
Tracy Fuerst, Director of Corporate Communications & PR
tracy.fuerst@magna.com  |  248.631.5396

OUR BUSINESS (1)
We have more than 172,000 entrepreneurial-minded employees dedicated to delivering mobility solutions. We are a mobility technology company and one of the world's largest automotive suppliers with 340 manufacturing operations and 93 product development, engineering and sales centres in 28 countries. Our competitive capabilities include body exteriors and structures, power and vision technologies, seating systems and complete vehicle solutions. Our common shares trade on the Toronto Stock Exchange (MG) and the New York Stock Exchange (MGA). For further information about Magna, visit www.magna.com.

_____________________

(1) Manufacturing operations, product development, engineering and sales centres and employee figures include certain equity-accounted operations.

Appendix "A"

VOTING RESULTS - 2018 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Resolution Votes For Votes Withheld/Against
           #          %  #   %
Elect Scott B. Bonham as Director           275,145,329         99.89 299,739   0.11
Elect Peter G. Bowie as Director           274,957,788         99.82 487,280   0.18
Elect Mary S. Chan as Director           274,806,239         99.77 638,828   0.23
Elect Dr. Kurt J. Lauk as Director           275,124,189         99.88 320,879   0.12
Elect Robert F. MacLellan as Director           274,907,196         99.80 537,872   0.20
Elect Cynthia A. Niekamp as Director           275,188,757         99.91 256,311   0.09
Elect William A. Ruh as Director           275,248,787         99.93 196,280   0.07
Elect Dr. Indira V. Samarasekera as Director           274,305,245         99.59 1,139,823   0.41
Elect Donald J. Walker as Director           275,320,846         99.96 123,814   0.04
Elect Lawrence D. Worrall as Director           273,043,692         99.13 2,401,377   0.87
Elect William L. Young as Director           273,740,524         99.38 1,704,543   0.62
Re-Appointment of Deloitte LLP as Auditors           285,517,713         99.93 206,043   0.07
Advisory Resolution on Executive Compensation           267,880,692         97.25 7,564,816   2.75

 
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Magna International Inc. via Globenewswire

About GlobeNewswire

GlobeNewswireSubscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Karolinska Development delays publication of its Annual Report for 2018 and changes date for the Annual General Meeting26.4.2019 08:00:00 CESTPress release

STOCKHOLM, SWEDEN - 26 April 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) announces today that The Board of Directors has decided to delay the publication of its Annual Report for 2018. Karolinska Development has changed the date for the Annual General Meeting to June 26, 2019. The date for publication of the Annual Report for 2018 has been changed from April 26 to April 30, 2019. Karolinska Development has changed the date for the Annual General Meeting from June 4 to June 26, 2019. Notice to the Annual General Meeting will be published in a separate press release. For more information, please contact: Viktor Drvota, CEO, Karolinska Development AB Phone: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com Fredrik Järrsten, CFO, Karolinska Development AB Phone: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com TO THE EDITORS About Karolinska Development AB Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) is a Nordic life sciences investmen

Karolinska Development senarelägger publicering av årsredovisningen för 2018 och meddelar nytt datum för årsstämma26.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE - 26 april 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att styrelsen har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2018. Karolinska Development har ändrat datum för årsstämman till den 26 juni 2019. Publiceringen av årsredovisningen för 2018 flyttas från den 26 april till den 30 april 2019. Karolinska Development har ändrat datum för årsstämman från den 4 juni till den 26 juni 2019. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senare i ett separat pressmeddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com TILL REDAKTÖRERNA Om Karolinska Development AB Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar p

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics har fått särläkemedelsstatus och snabbspårstatus från FDA för APR-24616.4.2019 12:46:00 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE - 16 april 2019. Karolinska Development AB meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har av FDA fått särläkemedelsstatus för APR-246 för behandling av patienter med TP53-muterad myelodysplastiskt syndrom (MDS). Dessutom ger FDA bolaget snabbspårstatus (Fast Track Designation), för APR-246 för behandling av MDS. Amerikanska läkemedelsverket, FDA, ger särläkemedelsstatus till läkemedelskandidater för att snabba på utvärderingen och utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar av ovanliga sjukdomar. Särläkemedelsstatus ger företag både regulatoriska och kommersiella incitament genom att läkemedlet får marknadsexklusivitet på den amerikanska marknaden i sju år efter marknadsgodkännande samtidigt som företaget får stöd från FDA när det gäller designen av kliniska prövningar, skatteförmåner för kostnader kopplade till kliniska prövningar och avgiftsbefrielse från FDA. FDA:s snabbspår underlättar utvecklingen av läkemedel som är avsedda för att behandla allva

Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics has received FDA Orphan Drug Designation and Fast Track Designation for APR-24616.4.2019 12:46:00 CESTPress release

STOCKHOLM, April 16, 2019. Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics has from FDA received an Orphan Drug Designation for APR-246 for the treatment of patients with Myelodysplastic Syndromes (MDS) having a TP53 mutation. In addition, FDA has also granted Fast Track Designation to APR-246 for treatment of MDS. Orphan Drug Designation is granted by the FDA Office of Orphan Products Development to advance the evaluation and development of safe and effective therapies for the treatment of rare diseases. The designation can provide development and commercial incentives for designated compounds and medicines, including eligibility for a seven-year period of market exclusivity in the U.S. after product approval, FDA assistance in clinical trial design, tax credits related to clinical trial expenses, and an exemption from FDA user fees. The FDA's Fast Track program facilitates the development of drugs intended to treat serious conditions and that have the potential to addre

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar KGC10.4.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar KGC Bergman & Beving har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i KGC Verktyg & Maskiner AB. KGC, med säte i Älvsjö, har i mer än 60 år utvecklat och levererat kvalitetsverktyg och tillbehör för murning och plattsättning i det egna varumärket KGC. Bolaget omsätter cirka 80 MSEK per år, och har 24 anställda. "KGC är ett ledande varumärke med högt anseende hos murare och plattsättare och har en mycket stark ställning på den svenska marknaden", säger Pontus Boman, VD och koncernchef. Tillträde beräknas ske den 1 maj 2019 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 10 april 2019 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00 Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 201

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving acquires KGC10.4.2019 14:00:00 CESTPress release

Press release Bergman & Beving acquires KGC Bergman & Beving has today signed an agreement to acquire all shares in KGC Verktyg & Maskiner AB. KGC, based in Älvsjö, has for more than 60 years developed and delivered quality tools and accessories for bricklayers and tilers in its own brand KGC. The business has a turnover of approximately SEK 80 million per year, and has 24 employees. "KGC is a leading brand with high reputation among bricklayers and tilers and has a very strong position in the Swedish market," says Pontus Boman, President and CEO. The closing is taking effect on 1 May 2019 and the acquisition is expected to have a marginal positive impact on Bergman & Beving's earnings per share during the current fiscal year. Stockholm, 10 April 2019 Bergman & Beving AB (publ) For further information, please contact: Pontus Boman, President & CEO, Tel: +46 10 454 77 00 Peter Schön, CFO, Tel: +46 70 339 89 99 The information was submitted for publication, through the agency of the cont

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom