Flygbolaget BRA

Magnus från Amasten Fastighets AB först i Sverige att boka biobränsleflyg med BRA

Dela

Magnus, 42 år från Bromma var den första personen i Sverige att boka biobränsleflyg med flygbolaget BRA. Resan gick mellan BrommaochRonneby.

Den 9 april lanserade flygbolaget BRA som första flygbolag i Världen möjlighet att mot ett enhetspris om 300 kronor per resa, boka flyg med 100 procent biobränsle.

De tio första dagarna har över 200 bokningar gjorts. Allra först att boka biobränsle i Sverige var Magnus Jägre som arbetar som Hållbarhetschef för Amasten Fastighets AB.

Varför bokade du biobränsleflyg?

Vi på Amasten ser hållbarhet som en självklar del av vår verksamhet och det är väldigt viktigt att vi bidrar på alla sätt som går. I de fall vi behöver flyga är det viktigt att kunna minskavåra utsläpp genom biobränsle.

Var det en privatresa eller affärs/tjänsteresa?

Det var en tjänsteresa till vårt kontor i Ronneby, för att följa upp vårt EnergiJaktsprojekt.

Har ni som företagspolicy att göra resorna så klimatsmart som möjligt?

I vår verksamhet ser vi över alla aspekter på hållbarhet, klimatsmarta resor är en del av det och vi ser mycket positivt på BRAs initiativ att erbjuda biobränsle för att minska koldioxidutsläppen.

Kommer du att boka biobränsleflyg igen?

Ja och vi hoppas att fler leverantörer erbjuder samma möjlighet som BRA.

– Vi är oerhört glada över gensvaret de första dagarna och vi kommer nu att börja marknadsföra biobränsletillvalet ytterligare för att fler ska få upp ögonen för möjligheten, säger Anna Soltorp som är Hållbarhetschef för flygbolaget BRA.

– En övergång till biobränsle inom flyget minskar klimatpåverkan avsevärt och gör flyg till ett av de effektivaste nationella persontransportmedlen, fortsätter Anna.

Biobränsle väljer varje resenär själv mot en extra kostnad vid bokningen. På så sätt försäkrar sig resenärerna om att den egna flygningen görs så grönt som möjligt, utan att biljettpriserna för alla ökar.

Tillägget är endast mellanskillnaden för biobränslet, eftersom det är cirka fem gånger dyrare än vanligt flygbränsle. BRA tar inte ut några extra avgifter.

Så här fungerar biobränsleflyg med BRA

  • Välj biobränsle för varje flygsträcka vid bokning.
  • Vi tankar biobränslet i efterhand. Vi byter då ut vanligt jet-bränsle mot den köpta mängden biobränsle.
  • Vi erbjuder biobränsle för 300 kr per sträcka, vilket motsvarar bränsleåtgången för en passagerare vid en genomsnittlig inrikesresa.

För mer information:

Magnus Jägre, IT/Hållbarhetschef, Amasten Fastighets AB, 072-560 68 76, magnus.jagre@amasten.se

Anna Soltorp, Hållbarhetschef för BRA, 070-819 67 10, anna.soltorp@flygbra.se

Emma Sandsjö, Kommunikationschef för BRA, 076-555 74 03, emma.sandsjo@flygbra.se

BRA Pressjour utanför kontorstid: 010-722 16 62

 

Fakta om biobränsleflyg med BRA

Kommer alla som vill kunna flyga med biobränsle hos er?

Ja, vi erbjuder alla att välja biobränsle för sin flygning direkt vid bokning för enhetspriset 300 kronor per flygning.

300 kronor motsvarar en timmas flygtid som är den genomsnittliga flygtiden med oss.

Hur fungerar det i praktiken med tankningen?

Vi köper och tankar biobränslet i efterhand, löpande under året när vi ser hur mycket som ska köpas. Då byter vi ut vanliga jet-bränslet mot biobränsle.

Teoretiskt fungerar det på samma sätt som när du och två vänner tar bilen och delar på kostnaden för bensinförbrukningen, säg 100 kr var för resan.

Bilägaren tankar efter körningen vanligt bränsle för 200 kr och biobränsle från pumpen bredvid för ”din” hundring.

Varför kan jag inte köpa biobränsle till exakt den flygning jag gör?

Det är logistiskt inte möjligt på flygplatserna i dagsläget.

Därför köper vi in större biobränslemängder i efterhand, när vi vet hur mycket vi ska köpa.

Varför blir det dyrare att flyga med biobränsle?

Biobränsle är cirka fyra till fem gånger dyrare att köpa in än vanligt jetbränsle.

På detta vis ger vi de som vill möjlighet att välja biobränsle, utan att höja pris på alla flygbiljetter.

Hur garanteras jag att min flygning verkligen görs med fossilfritt biobränsle?Det är vi själva på BRA som säkerställer hela inköps- och tankningsprocessen för vårt biobränsle.

Vi kommer att redovisa biobränsleinköpen transparent, i vår årliga hållbarhetsrapport som publiceras på vår sajt.

Hur mycket extra tjänar ni på biobränsleförsäljningen?

Hela köpesumman går till mellanskillnaden mellan det fossila bränslet och biobränslet. Vi tar inte ut några administrativa avgifter.

Varför enhetspris 300 kr = 1 timmas flygning?

Tekniska begränsningar gör det inte möjligt att i förväg erbjuda köp av exakt bränslemängd, då många faktorer avgör åtgången (väder, vind, vikt, flygplanstyp, distans, hastighet osv).

Samtidigt är våra inrikesflygningar i snitt en timma. Därför har vi valt en timma till ett fast pris som enligt uträkningar skulle göra flygresan fossilfri.

Vad händer om min flygning är längre/kortare än en timma?

Då överkompenseras/underkompenseras din flygresa med biobränsle.

Varför flyger ni inte alla era flyg med biobränsle?

Det är en fråga om kostnad, biobränsletillgång och teknisk möjlighet.

1.Biobränslet kostar så pass mycket i inköp att vi skulle bli tvingade att höja alla biljettpriser med flera hundra kronor. Med den konkurrenssituation vi har inom flyget så är det inte möjligt

2.Biobränsletillverkningen sker i liten skala, därför har producenterna svårt att tillverka de mängder som behövs.

3.Idag är det endast tillåtet att flyga ett flygplan med en blandning av maximalt 50 procent biobränsle och 50 procent vanligt jetbränsle (flygplansmotorer klarar av att blanda bränsletyperna).
Så länge inte alla som flyger med oss bokar biobränsle, nås inte gränsen för vad som är möjligt att tanka i våra flygplan. Därför kan vi erbjuda 100 procent biobränsle till alla som önskar.

Tillverkas biobränslet av palmolja?

Det är flygbränsletillverkaren Air BP som tillhandahåller vårt biobränsle. Det tillverkas i USA av 100 % bioråvara, främst gammal frityrolja.

Alla bioråvaror är certifierade enligt ISCC/RSB. En godkänd råvara är UCO (used cooking oil) som är en avfallsprodukt.

Häri kan det finnas rester av palmolja, men den är enligt alla instanser, miljöorganisationer, EU med flera, godkänd då den är klassad som förbrukad, ”waste”.

Blir min flygresa helt fossilfri?

Tyvärr inte, men nästan. För varje liter fossilt flygbränsle som ersätts med biobränsle minskar de fossila utsläppen med 70 % ur ett livscykelperspektiv.

Även om själva bränslet är gjort av 100 % bioråvara genererar produktion och transporter av biobränslet vissa fossila utsläpp innan bränslet tankas i Sverige.

Biobränslet ingår i ett kretslopp där det under sin livscykel tagit upp koldioxid i motsvarande mängd som det sedan avger när det förbränns.

Det bidrar alltså inte till ökade koldioxidhalter i atmosfären, vilket det fossila bränslet gör. Tyvärr är det också en ändlig råvara.

Biobränsle, Klimatkompensation eller Utsläppsrätt?

Biobränsle tillför inte CO2 till atmosfären. Bränslet avger motsvarande mängd CO2 som växten det är gjort av har absorberat från atmosfären under sin livstid.

Klimatkompensation gör nytta om kompensationspengarna verkligen hamnar rätt och projektet de är investerade i levererar fullt ut. Det kan vara svårt att avgöra. Klimatkompensation minskar inte utsläpp.

Utsläppsrätt innebär att utsläpp endast tillåts i viss mängd. Man köper sig rätten att släppa ut inom den mängden. Utsläppsminskning uppnås när mängden tillåtna utsläpp minskas.

Det sägs att biobränslet i Världen inte räcker?

Produktionen av biobränsle i Världen är inte så stor. Den räcker därmed inte till alla flygbolag.

Men vi har helt enkelt valt att gå före alla andra och erbjuda våra kunder att flyga med biobränsle i alla fall.

Vad är skillnaden mellan BRAs biobränslebiljetter och andra flyg som görs med iblandad biobränsle?Som enda flygbolag i Världen ger vi alla som vill möjlighet att flyga med 100 procent biobränsle.

Andra flygningar handlar om olika procentuell mängd iblandad biobränsle.

Vad är ”höghöjdseffekter”?

Höghöjdseffekter skapas på höjder över cirka 8000-9000 meter. Det är ett samlingsnamn för effekter som blir av flygplans avgaser, vattenånga och rökstrimmor på hög höjd.

19 av våra 23 flyglinjer flyger INTE på hög höjd = ingen höghöjdseffekt. Övriga 4 gör det endast några minuter per flygning.

Några intressanta länkar:

Luleå Tekniska Universitets forskare tror att svenska skogsrester kan driva inrikesflyget i framtiden.

https://www.nyteknik.se/fordon/forskare-skogsrester-kan-driva-inrikesflyget-6903401

Nasas forskning visar att biobränsle för flyg är klimatsmartare.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-study-confirms-biofuels-reduce-jet-engine-pollution

Flygplanstillverkaren Airbus, flygmotortillverkaren Rolls Royce och Siemens utvecklar elhybridmotorer för flyg.

http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/11/airbus--rolls-royce--and-siemens-team-up-for-electric-future-par.html

Norges motsvarighet till Swedavia, Avinor, siktar på att ha eldrivna flyg i norskt luftrum år 2025.

https://www.nyteknik.se/fordon/da-ska-alla-flyg-inom-norge-vara-eldrivna-6894280

Kontakter

Om

Flygbolaget BRA
Flygbolaget BRA
Gårdsfogdevägen 16
16866 Bromma

https://www.flygbra.se/

BRA står för Braathens Regional Airlines. BRA har Sveriges nöjdaste flygresenärer, flyger till flest orter i Sverige, flyger direkt till/från Stockholm City, Bromma, är top 10 mest rekommenderade varumärkena i Sverige, erbjuder alla biobränsle till sina flygningar och är världens första miljöcertifierade passagerarflygbolag. www.flygbra.se

Följ Flygbolaget BRA

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Flygbolaget BRA

Innovationspris till BRA för bokningsbart biobränsle4.9.2018 09:32Pressmeddelande

Inrikesflygbolaget BRAs satsning på att erbjuda alla sina resenärer möjlighet att boka och flyga med 100 % biobränsle uppmärksammas genom Wilhelmina Skogh-priset, ett resebranschpris för innovation. Innovationspriset delas ut av resebranschtidningen Travel News till verksamheter som genom innovation står i framkant inom resebranschen. – Vi är väldigt glada över priset och framförallt är vi glada över att det seriösa hållbarhetsarbete som pågår i branschen faktiskt lyfts fram, säger inrikesflygbolaget BRAs vd Christian Clemens. BRA har sedan början av april 2018 erbjudit alla sina resenärer möjlighet att välja 100 procent biobränsle för sin flygresa mot ett tillägg om 300 kronor vid bokning. – Vi började erbjuda en klimatsmartare möjlighet att flyga som många då påstod inte var möjlig. Det tycker jag visar på inrikesflygets vilja och möjlighet att utvecklas och bidra till hållbarare transportlösningar för hela landet, säger Christian. Wilhelmina Skogh-priset delades ut den 30 augusti av

Uppåt för inrikesflyget i sommar: 9000 fler flög med BRA i juli2.8.2018 13:57Pressmeddelande

99,7 procent av inrikesflygbolaget BRAs juliflygningar gick på tid och totalt flög cirka 9000 fler personer med BRA under juli 2018 än i juli 2017. – Tillväxten vi ser i sommar beror mycket på att allt fler ser BRA som ett pålitligt och prisvärt alternativ, säger Christian Clemens som är vd för inrikesflygbolaget BRA. Sommarens största vinnare, med störst ökning i antal passagerare är linjerna mellan Bromma och: 1.Ängelholm/Helsingborg (+2060 passagerare) 2.Halmstad (+1730 passagerare) 5.Växjö (+1700 passagerare) 3.Visby (+1510 passagerare) 4.Göteborg (+1500 passagerare) – Vi ser en positiv trend jämfört med tidigare års sommarmånader, säger Christian Clemens. – Att allt fler väljer BRA och sommarflyget för sina inrikesresor är mycket glädjande. Speciellt med tanke på att vi arbetar hårt för att minimera klimatpåverkan genom att erbjuda alla att flyga med biobränsle, flyga med de bränsleeffektivaste flygplanen som finns med en förbrukning som motsvarar cirka 0,5 liter per vägmil och pa

Här är flygtiderna för BRAs nya flyglinje mellan Kristianstad och Stockholm Bromma4.7.2018 16:24Pressmeddelande

Flygresor mellan Kristianstad-Bromma är nu bokningsbara. Även flyg med 100 procent biobränsle. Den första bokningen gjordes efter bara 30 minuter. Första flygningen går den 27 augusti klockan 06.10 från Kristianstad. Det blir sedan 16 flygningar per vecka i vardera riktningen fram till sommartidtabellens start 2019. För att möjliggöra snabb uppstart av flyglinjen görs flygningarna till en början med inhyrd flygkapacitet, en Fokker 50 från bolaget Amapola. Flygtiden blir 1 timma och 15 minuter och pris på flygbiljetterna startar från 568 kronor inklusive skatter och avgifter (alla eventuella tillägg redovisas längre ned). Flygtiderna gör det möjligt att flyga vidare till de flesta övriga orter inom BRAs linjenät. Tidtabellen mellan Kristianstad och Stockholm Bromma gäller tills vidare och ser ut så här: Kristianstad-Bromma: Må: 06.10, 09.20, 17.35 Ti: 06.10, 09.20, 17.35 On: 06.10, 14.00, 17.35 To: 06.10, 14.00, 17.35 Fr: 06.10, 14.00, 17.35 Lö: - Sö: 17.40 Bromma-Kristianstad: Må: 07.4

Här är flygtiderna för BRAs nya flyglinje mellan Jönköping och Stockholm Bromma29.6.2018 15:58Pressmeddelande

Nu är det möjligt att boka flyg mellan Jönköping och Bromma med BRA från och med 3 september. Det blir 16 avgångar per vecka i vardera riktningen. Flygtiden blir 55 minuter och tidtabellen gäller tills vidare. Frånpris för biljetter från Jönköping via www.flygbra.se blir 668 kronor inklusive skatter och avgifter. Flygningarna genomförs med en Fokker 50 med plats för 50 passagerare. Fr Jönköping mån tis ons tor fre lör sön 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 - - 09:45 09:45 09:45 09:45 13:20 - - 17:30 17:30 17:30 17:30 16:45 - - - - - - 19:40 - - Fr Sthlm, Bromma mån tis ons tor fre lör sön 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 - 19:20 16:15 16:15 16:15 16:15 15:30 - - 18:45 18:45 18:45 18:45 18:00 - - Som utlovat har BRA nu släppt sina flygtider för flygen mellan Jönköping och Bromma. Tiderna gör det möjligt att flyga vidare till de flesta övriga orter inom BRAs linjenät. Det finns olika möjligheter att köpa flygbiljetter med BRA; enstaka flygbiljetter, årskort eller klippkort till fasta priser. Til

BRA expanderar linjenätet ytterligare: Startar flyg mellan Kristianstad-Bromma 27 augusti21.6.2018 14:18Pressmeddelande

Inrikesflygbolaget BRA, som snabbt plockade upp flyglinjer efter konkursade Nextjet, börjar även flyga året runt mellan Kristianstad-Bromma från och med den 27 augusti. Resorna blir bokningsbara redan i början av nästa vecka. – Vi har en tid misstänkt att Sparrow funderat på att lägga ned linjen mellan Kristianstad och Arlanda. Därför har vi hunnit räkna och värdera möjligheterna med att binda samman Kristianstad med Stockholm och våra övriga orter i landet samt Helsingfors via Bromma, säger Christian Clemens som är vd för inrikesflygbolaget BRA. – Det stöd och intresse som vi ser från det lokala näringslivet, politiker och Kristianstad Österlen Airport gör att vi är övertygade om att öka antalet resenärer mellan Kristianstad och övriga landet via Bromma, från dagens nivåer, fortsätter Christian. – Bra! Vi är glada över att det kommer in en stark aktör som ger flygplatsen utvecklingsmöjligheter. Förbindelserna med Stockholm är viktiga för näringslivet i vår region, säger kommunalrådet

Mindre utsläpp med BRAs inrikesflyg än med miljöbil19.6.2018 10:19Pressmeddelande

Många flyger klimatsmartare med inrikesflyg än de kör miljöbil - utan att veta om det. Utsläpp för resa mellan Bromma och Ängelholm med BRAs flyg: 45,9 kg koldioxid (CO2) per person och med miljöbil: 51,3 kg CO2 för en person. Inrikesflygbolaget BRA, som länge arbetat för ett klimatsmartare inrikesflyg och erbjuder alla resenärer att välja 100 procent biobränsle till flygresan, har sammanställt 2017-års bränsleförbrukning och utsläpp för sina flyglinjer. Sammanställningen visar att en flygresa med BRA mellan två orter i Sverige genererar ofta samma eller mindre CO2-utsläpp än att köra miljöbil mellan orterna, om föraren i bilen är ensam och om miljöbilens utsläpp ligger i nivå med gränsvärdet för CO2-utsläpp för miljöbilar. Med biobränsle och något högre beläggning på flygen är det möjligt att göra flygresandet redan nu med ett lägre utsläpp än gränsvärdet för supermiljöbilar. Utsläppsexempel för en person som reser mellan Bromma och Ängelholm: Med en av Sveriges vanligaste bilar (Volv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum