Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar start för borrning på Tie-4 och ger en operativ uppdatering

Dela
  • Maha Energy AB påbörjade sin första horisontalborrning med ett nytt sänkbart pumpsystem på Tie-fältet sent den 9 juli 2021. Därmed är två nya teknologier som Bolaget identifierat för det produktiva Tie-oljefältet i Brasilien under implementation.
  • På Illinois Basin (”IB”) oljefältet har Maha redan borrat klart 5 oljebrunnar och det pågår borrning på ytterligare 7 oljebrunnar. Alla oljebrunnar kommer att bli högtrycksstimulerade och arbetsprogrammet för samtliga 12 oljebrunnar förväntas bli klart i slutet av september.
  • Tie-3-brunnen som nyligen stimulerades med saltsyra är tillbaka i produktion och visar goda tecken på utökad produktionsvolym.
  • Produktionsvolymerna under andra kvartalet var lägre än beräknat på grund av både planerade och oplanerade driftstörningar i produktionen på Tie-fältet. Den tidigare uppskattade årliga snittproduktionen på 4 000 - 5 000 BOEPD1 kvarstår. Den nyligen borrade oljebrunnen Tie-2 fortsätter att producera över förväntan och den högre produktionen från både Tie-4 och IB förväntas kompensera den lägre produktionen under andra kvartalet.

Tie-4
Borrningen av Tie-4, som är en så kallad horisontalbrunn, påbörjades sent på fredagen den 9 juli 2021. Maha har avtalat om en garanterad borrning plus upp till sex betingade borrningar med Faxe-2, en elektrisk-hydraulisk borrigg. Tie-4 är den fjärde brunnen som Maha borrar på Tie-fältet sedan det förvärvades från Gran Tierra under 2017.

Detta blir den första av två horisontalborrningar som ska utföras på Tie-fältet under 2021.  Brunnen kommer att förses med en upp till 600 meter lång horisontalsektion genom den mycket produktiva Agua Grande (”AG”) reservoaren. Det beräknas ta cirka 75 dagar att borra och färdigställa brunnen.  Då ett horisontalhål normalt producerar mer olja jämfört med ett vertikalt hål i Tie-fältet kommer brunnen förses med en ny typ av elektrisk nedsänkbar pump (”ESP”) som kan hantera högre oljevolymer än den sedvanliga jetpumpen. Det är första gången som Maha både borrar horisontalt och installerar en ESP på Tie-fältet vilket betonar möjligheterna med förbättrade utvinningstekniker på en befintlig anläggning. 

Den andra horisontalbrunnen Tie-6 kommer borras i den något djupare Sergireservoaren efter att Tie-5, som är en vatteninjektionsbrunn på fältets södra del, borrats. Vatteninjektionsbrunnen kommer borras direkt efter horisontalborringen på Tie-4.

Tie-3
Hybridbrunnen Tie-3 som både är en oljeproduktions- och vatteninjektionsbrunn, borrades och färdigställdes tidigare under andra kvartalet. Analyser av produktionen indikerade att AG-reservoaren kunde ha skadats under borrningen och saltsyra pumpades ner i reservoaren för att öka produktionen. Saneringen av reservoaren omkring borrhålet skedde under första veckan av juli och preliminära testvolymer indikerar en produktionsförbättring på cirka 40 procent. Tie-3 flödar fritt 170 BOPD1 och volymerna förbättras stadigt varje dag allteftersom hålet rensas från vatten och arbetsvätskor. 

Enligt plan ska både Tie-2 och -3 förses med pump för att maximera produktionsvolymerna. En ny jetpump, som beställdes under 2020, är nu på plats och när den är färdiginstallerad under sommaren förväntas produktion från Tie-3 öka med ytterligare cirka 40 procent.

Illinois Basin
Borrprogrammet fortlöper i Illinois Basin och 5 oljebrunnar har redan borrats och i den sjätte pågår borrning. Totalt ska 12 oljebrunnar borras i under sommaren. Alla oljebrunnar måste stimuleras med högtrycksvätska. Bolaget har avtal med två borriggar för att få dessa brunnar borrade så snart som möjligt. Varje brunn tar ungefär en vecka att borra och sedan ytterligare en vecka att stimulera. Efter stimulationsarbetet krävs omkring 2 veckor av ”avvattning” innan oljan framträder. Initiala produktionsvolymer för en brunn i Illinois Basin ligger mellan 50 - 75 BOPD1.

Under borrprogrammet har några befintliga brunnar tvingats att stängas ned vilket gör att Illinois Basin temporärt producerade i snitt 210 BOPD1 under första halvåret.

Driftstörningar under andra kvartalet
Två signifikanta driftstörningar reducerade produktionen från Tie-fältet under andra kvartalet.  Den första nedstängningen var oplanerad och skedde den 5 maj i samband med ett åskoväder som orsakade regionsomfattande störningar i elnätet. Även om elen kom tillbaka efter 6 timmar så skadades den viktiga Tie-2-brunnen så pass mycket att det krävdes en rigg för att återställa full produktion.

Den andra nedstängningen skedde den 11 juni och var planerad för att uppgradera viss gashanteringsutrustning och varade i 14 timmar. Även om detta var planerat så krävdes en acceleration av ett riggarbete för att omvandla Tie-1 brunnen till ett pumpsystem som störde produktionsvolymerna. Tie-1 var tidigare en kombination av friflödande och pumpad produktion.

Ovan riggarbeten ledde, direkt och indirekt, till en minskad produktion om cirka 570 BOPD i april samt cirka 600 BOPD i maj. Tie-1 pumpas nu av en dedikerad ny quintiplex-jetpump och mötte produktionsmålet för juni månad.

Den 15 juni var allt återställt på Tie-fältet och alla brunnar producerar nu enligt produktionsprognoserna.

Kommande milstolpar
För att nå produktionsplatå på Tie-fältet krävs att horisontalbrunnen Tie-4 färdigställs. Bolaget meddelar nu att borrstarten på Tie-4 äntligen har skett efter förseningar på grund av borrningsproblem på Tie-2 och Tie-3 samt ett utdraget underhållsarbete på Faxe-2 riggen. Eftersom ett horisontalhål förväntas producera höga volymer olja så har Maha valt att använda en ESP för att hantera de förväntande högre oljevolymerna. Den nya pumpen ska enligt plan levereras under fjärde kvartalet i år. Till dess att pumpen installerats kommer Tie-4 produceras under självtryck.

Den tidigare uppskattade årliga snittproduktionen på 4 000 - 5 000 BOEPD kvarstår med nuvarande förutsättningar.

1 BOEPD: Barrels of Oil Equivalents Per Day. (Fat olje-ekvivalenter per dag) Producerad och såld naturgas konverteras till olja genom att 6,000 kubik fot gas räknas som ett fat olja.  
  BOPD: Barrels of Oil Per Day. (Fat olja per dag)

Övrigt

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2021, kl.19:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Terranet får kundorder av holoride3.8.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) har idag mottagit en kundorder från holoride på motsvarande 1,6 MSEK. Beställningen avser ett leveransprojekt för att med hjälp av Terranets samlade kompetens inom bildanalys och signalbehandling, optimera nätverksstabiliteten i holorides virtual reality plattform. Detta för att öka användarupplevelsen (UX) för passagerarna i baksätet. För att i ett tidigt skede kunna etablera kundrelationer i fordonsindustrin och samtidigt utvärdera långsiktiga samarbeten inom produktutveckling och industrialisering driver Terranet en serviceaffär. Den bringar intäkter till bolaget samt ger utrymme för att kontinuerligt utvärdera marknadspotentialen i tillväxtsegmentet inom ADAS och AD (avancerat förarstöd och autonoma fordon) “Den här affären är en fortsättning på vår tidigare investering i holoride. Syftet med partnerskapet är dels att påskynda time to market av vårt prioriterade affärsområde inom aktiv säkerhet, genom att vi kan penetrera holorides unika kundbas in

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA2.8.2021 11:40:41 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen kunna generera intäkter till Corline om över 50 MSEK årligen. Corlines kund i USA utvecklar ett medicintekniskt implantat för behandling av kronisk venös insufficiens, vilket är en sjukdom som innebär att venernas klaffar fungerar dåligt och som ofta leder till utveckling av venösa bensår eftersom blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat och därför stannar kvar i benen. Detta är ett betydande medicinskt problem som drabbar mer än 4 miljoner människor per år enbart i USA och har idag ingen effektiv behandling. En utmaning med alla typer av implantat i kärlsystemet är risken för klottbildning då en artificiell yta mö

Minskat antal aktier och röster i Kinnevik30.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277.920.565, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.719.53. Minskningen följer av att Kinnevik har löst in 200.479 omvandlingsbara, efterställda aktier som bolaget haft i eget förvar och som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman 2019 och 2020. Under juli har Kinnevik även omvandlat 42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie E 2018 och 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018 som innehafts av deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman 2018 till 242.378 stamaktier av serie B i enlighet med Kinneviks bolagsordning antagen för att implementera Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram 2018. Till följd av denna omvandling har antalet stamaktier av serie B i Kinnevik ökat under juli och uppgår till 242.153.584. Per den 30 ju

Sinch AB (publ): Försäljning av teckningsoptioner från incitamentsprogram i Sinch AB (publ)29.7.2021 18:15:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att vd och andra ledande befattningshavare har sålt teckningsoptioner i Sinch kopplat till incitamentsprogrammet LTI 2018. Incitamentsprogrammet LTI 2018 beslutades av bolagsstämman i Sinch den 18 maj 2018 och består av sex olika serier. Serie 1-3 består av teckningsoptioner som Sinch AB överlåtit till anställda mot kontant ersättning. Serie 4-6 består av personaloptioner som anställda erhåller över tid som löneförmån. Varje option ger rätt att teckna tio aktier. Optionerna löper över tre till fem år med förfall 2021, 2022 och 2023. I enlighet med den europeiska marknadsmissbruksförordningen (MAR) har transaktioner för vd Oscar Werner och övriga ledande befattningshavare registrerats i Finansinspektionens insynsregister. Dessa transaktioner gäller försäljning av teckningsoptioner i serie 1. För vd Oscar Werner ra

Kontrollförändring för ZetaDisplays obligationslån28.7.2021 17:30:00 CEST | Pressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF genom Alpha Acquisition AB har genom flaggningsmeddelande kommunicerat att de äger mer än 50 procent av aktierna och rösterna i ZetaDisplay AB (publ). Det innebär att en kontrollförändring (change of control) har skett enligt villkoren för ZetaDisplays obligationslån som löper ut i mars 2023, vilket obligationsinnehavarna kommer att underrättas om. Villkoren finns tillgängliga på ZetaDisplays hemsida https://ir.zetadisplay.com/offers. Malmö, 28 juli 2021 För vidare information, vänligen kontakta: Per Mandorf, Koncernchef & VD Telefon +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Telefon +46 768- 754177 E-mailjacob.stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Telefon +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com Om ZetaDisplay ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människ

Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot hypotalamisk fetma26.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 juli 2021 Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av hypotalamisk fetma som erhållit särläkemedelsklassning Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsklassning av Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma (HO). Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av HO som erhållit särläkemedelsklassning. Saniona förbereder starten av två Fas 2b-studier med Tesomet under andra halvåret i år, en på HO och den andra på Prader Willis syndrom där särläkemedelsstatus redan erhållits. ”Det finns i nuläget inga FDA-godkända läkemedel för hypotalamisk fetma. Trots den förödande viktuppgång och hunger som den sällsynta sjukdomen kan orsaka har relativt lite läkemedelsutveckling specifikt inom HO-området. Saniona är stolta över att bryta ny mark för människor som lever med HO och vi är myck

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum