Europeiska Investeringsbanken

Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen

Dela

EIB pressmeddelande 27/10/2022 Stockholm/Luxemburg Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen 55% anser att Rysslands invasion av Ukraina och konsekvenserna av denna bör vara en drivkraft för att påskynda den gröna omställningen. 74% anger att vi kommer att gå mot en global katastrof om vi inte drastiskt minskar vår energiförbrukning och varukonsumtion under de kommande åren. 63% är för en hård beskattning av mycket förorenande varor och tjänster, såsom stadsjeepar och lufttransport. 60% är för en indexering av energipriserna till förbrukningen per hushåll: ju mer man förbrukar, desto dyrare blir elen.

Antal personer som tycker att vi borde påskynda den gröna omställningen i och med kriget i Ukraina. Jämförelse inom EU.
Antal personer som tycker att vi borde påskynda den gröna omställningen i och med kriget i Ukraina. Jämförelse inom EU.

Dessa är några av de viktigaste resultaten av den senaste årliga klimatundersökning som genomfördes i augusti 2022 och som Europeiska investeringsbanken (EIB) publicerade i dag. EIB är Europeiska unionens långivande organ och världens största multilaterala långivare till klimatprojekt.

Efter ett utmanande år där Rysslands invasion av Ukraina har utlöst en nu pågående energikris och lett till en ökad inflation i hela Europa, samt en sommar som präglades av värmeböljor och torka av ett aldrig tidigare skådat slag, har svenskarna blivit än mer medvetna om klimatförändringarnas effekter och om att brådskande insatser krävs.

Medvetenheten om klimatförändringarna och klimatnödläget

Covid-19 ansågs vara den största utmaningen för svenskarna förra året, men nu är det oro över de ökade levnadskostnaderna som dominerar. 52% anger att detta är deras största orosmoment, jämfört med 36% i övriga EU.

Klimatförändringarna hamnar på andra plats efter inflationen (medan 33% anser att de är den största utmaningen). Dessutom anger 58% av svenskarna nu att de märker av klimatförändringarnas effekter i sin vardag.

74% tror att vi kommer att gå mot en global katastrof om vi inte drastiskt minskar vår energiförbrukning och varukonsumtion under de kommande åren. Samtidigt anser 73% att Sverige agerar för långsamt, men 43% tror ändå att Sverige kommer att lyckas med att drastiskt minska sina koldioxidutsläpp till 2030 (sju procentenheter mer än EU-genomsnittet på 36%).

Kriget i Ukraina och den gröna omställningen

Majoriteten svenskar (55%) anser att kriget i Ukraina och dess konsekvenser för gas- och oljepriserna bör utgöra en drivkraft för att påskynda den gröna omställningen (jämfört med EU-genomsnittet på 66%).

Som svar på frågan om vad de tycker är viktigast angav svenskarna att de förväntar sig att regeringen prioriterar vidareutveckling av förnybar energi (47%) och därefter en diversifierad energiförsörjning för att inte vara alltför beroende av en och samma leverantör (35%).

Energibesparing är en prioritering som rangordnas relativt lågt. Vissa svenskar (18%) anser att medborgare och företag måste göra mer för att minska sin egen förbrukning (i linje med EU-genomsnittet på 19%). Bland den yngre generationen svenskar (i åldersgruppen 15–29 år) uppfattas dock detta som något viktigare (30%).

Åtgärder mot klimatförändringarna och de höga energipriserna

För att minska energiförbrukningen vill svenskarna framför allt se en hård beskattning av mycket förorenande varor och tjänster, såsom stadsjeepar och lufttransport (63%). De är även för en indexering av energipriserna till förbrukningen per hushåll (60%): ju mer man förbrukar, desto dyrare blir elen.

Om svenskarna skulle behöva sänka temperaturen i sin bostad i vinter skulle 27% finna sig i att ha en temperatur på högst 19°C (nära EU-genomsnittet på 28%). Samtidigt anger 21% av svenskarna att de redan inte har råd att värma upp sin bostad tillräckligt.

När det gäller de höga energipriserna anser svenskarna avslutningsvis att de svenska myndigheterna bör sänka energiskatten (44% i genomsnitt och 60% av de högerextrema sympatisörerna). Andra åtgärder är mindre populära, exempelvis att uppmuntra energibesparing genom offentliga kampanjer (21%), sätta ett tak för eller reglera priserna på gas, olja och kol (20%) eller dela ut energicheckar (7%).

EIB:s vicepresident Thomas Östros säger: ”Inför klimatkonferensen COP27 visar EIB:s klimatundersökning 2022 att svenskarna anser att vidareutveckling av förnybar energi bör prioriteras för att bekämpa den globala energi- och klimatkrisen. Vid EIB, som är EU:s klimatbank, har vi gett stöd till svenska innovativa investeringar i ren energi och energibesparingsplaner under många års tid. Ett av de projekt som vi nyligen finansierade, i september i år, är till exempel ett lån på 800 miljoner kronor till SKB för byggandet av lågenergihus i Stockholm. Och mer kommer. Vi står redo att utnyttja hela vårt utbud av rådgivnings- och finansieringsinstrument för att stödja Sverige i en rättvis grön energiomställning som inte lämnar någon i sticket.”

Presskontakt vid EIB – Ulf Bergström, (u.bergstrom@ext.eib.org), tfn/mobil +46 708 20 35 40

Om EIB:s klimatundersökning

Europeiska investeringsbanken har publicerat den femte upplagan av EIB:s klimatundersökning, som är en ingående undersökning av hur medborgarna uppfattar klimatförändringarna. Den femte upplagan av EIB:s klimatundersökning, som gjordes i samarbete med marknadsundersökningsföretaget BVA, syftar till att bidra till den bredare debatten om attityder och förväntningar i fråga om klimatåtgärder. Över 28 000 personer deltog i undersökningen i augusti 2022, med ett representativt urval av personer från 15 år och uppåt för vart och ett av de 30 länder som ingick i undersökningen.

Om Europeiska investeringsbanken (EIB)

EIB, vars aktieägare är Europeiska unionens (EU) 27 medlemsstater, är EU:s finansinstitut för långfristig finansiering. Banken finansierar högkvalitativa investeringar som bidrar till EU:s mål. Sedan 2019 har EIB påskyndat sin omvandling till en klimatbank genom att förbinda sig att ägna minst 50% av sin finansiering från 2025 och framåt åt investeringar som bidrar till kampen mot klimatförändringarna och begränsningen av deras effekter.

Om BVA

BVA är ett opinions- och konsultföretag som erkänts som ett av de mest innovativa marknadsundersökningsföretagen inom sin bransch. BVA är specialiserat på beteendestyrd marknadsföring och kombinerar datavetenskap och samhällsvetenskap för att få fram inspirerande och levande data. BVA ingår dessutom i Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), ett globalt nätverk av vissa av världens ledande marknadsundersökningsaktörer vilket har över 40 medlemmar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Antal personer som tycker att vi borde påskynda den gröna omställningen i och med kriget i Ukraina. Jämförelse inom EU.
Antal personer som tycker att vi borde påskynda den gröna omställningen i och med kriget i Ukraina. Jämförelse inom EU.
Ladda ned bild
Antal personer som skulle acceptera en temperatursänkning i sin bostad till 19C eller lägre. Jämförelse inom EU.
Antal personer som skulle acceptera en temperatursänkning i sin bostad till 19C eller lägre. Jämförelse inom EU.
Ladda ned bild
Antal personer som skulle acceptera en temperatursänkning i sin bostad till 19Celsius eller lägre. Jämförelse EU-Storbritannien-Kina-USA
Antal personer som skulle acceptera en temperatursänkning i sin bostad till 19Celsius eller lägre. Jämförelse EU-Storbritannien-Kina-USA
Ladda ned bild
Antal personer som är för sänkta fastighetsbegränsningarna på motorvägarna. Jämförelse inom EU.
Antal personer som är för sänkta fastighetsbegränsningarna på motorvägarna. Jämförelse inom EU.
Ladda ned bild
Antal personer som är för sänkta fastighetsbegränsningar på motorvägarna. Jämförelse EU-Storbritannien-Kina-USA
Antal personer som är för sänkta fastighetsbegränsningar på motorvägarna. Jämförelse EU-Storbritannien-Kina-USA
Ladda ned bild
Antal personer som tycker att vi borde påskynda den gröna omställningen i och med kriget i Ukraina. Jämförelse EU-Storbritannien-Kina-USA
Antal personer som tycker att vi borde påskynda den gröna omställningen i och med kriget i Ukraina. Jämförelse EU-Storbritannien-Kina-USA
Ladda ned bild
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

EU-banken EIB stöttar svenskt bioteknikföretag med lån på 20 miljoner euro för utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar23.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Luxemburg/Stockholm, 2022/12/23 Sverige: EIB stöttar svenskt bioteknikföretag med lån på 20 miljoner euro för utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar. EIB tillhandahåller ett lån på 20 miljoner euro till svenska bioteknikföretaget Affibody EIB-lånet ska finansiera forskning och utveckling av nästa generations biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar.

EIB stöttar banbrytande landbaserad laxodling med SEK 530 miljoner för grön, hållbar produktion av svensk lax till RE:OCEAN i Säffle20.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

EIB, EU:s klimatbank, gör en riskinvestering på 530 miljoner kronor i livsmedelsföretaget RE:OCEAN, som stödjer utvecklingen av Sveriges första landbaserad fiskodling i Säffle, Värmland. Detta projekt är en av de största investeringarna inom innovativ och hållbar matproduktion i Sverige någonsin, som stöttar den svenska bioekonomin genom att producera hållbar fisk i en storskalig, landbaserad och havsliknande miljö. Anläggningen i Säffle kommer att producera 10 000 ton fisk per år — det motsvarar en av fem laxar som äts i Sverige. Nästan all lax som äts i Sverige idag är importerad.

Ytterligare en halv miljard till svenska mikroföretag - svenska fintechbolaget Froda får EU-finansiering30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Det svenska fintech-bolaget Froda får finansiering av Europeiska investeringsfonden för att fortsätta stödja innovativa svenska småföretag genom EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Programmet samfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Med stödet kan Froda låna ut ytterligare över en halv miljard till svenska småföretagare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum