SBAB Bank

Mäklarbarometern: Efterfrågan på stora bostäder håller i sig efter pandemin

Dela

I en extrafråga i den kvartalsvisa Mäklarbarometern undersöktes vad landets fastighetsmäklare tror kommer att hända på bostadsmarknaden efter pandemin. En återgång till mer normala konsumtionsmönster kommer inte att leda till att efterfrågan på stora bostäder minskar, enligt fastighetsmäklarna.

Tror du att en återgång till mer normala konsumtionsmönster efter pandemin kommer att leda till att trycket på stora bostäder ökar eller minskar?

 

Stockholm

Göteborg

Malmö

Ökar

19%

24%

33%

Blir oförändrat

55%

61%

53%

Minskar

24%

16%

14%

Vet ej

1%

0%

1%

Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.

Sammanställningen av fastighetsmäklarnas svar visar att de bedömer det som att efterfrågan på stora bostäder blir fortsatt stark även om vi återgår till mer normala konsumtionsmönster. I bedömningen ”blir oförändrat” bör man beakta hur läget var i september. Då var efterfrågan på stora bostäder mycket stor, något som således bedöms hålla i sig.

- Jag tror också att efterfrågan på större bostadsyta kommer att vara fortsatt stark framöver, om än inte fullt lika stark som mitt under pandemin. Vi är många som vant oss vid att kombinera kontors- och distansjobb och min gissning är att de flesta arbetsgivare kommer att fortsätta erbjuda den möjligheten, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Efterfrågan på större bostadsyta inte bara en pandemieffekt
Efterfrågan på större bostadsyta kan även ha andra förklaringar än pandemin, som exempelvis demografi. Mellan 1985 och 1995 föddes många barn och en stor del av dem befinner sig i en fas i livet då man bildar familj och därför efterfrågar större bostadsyta. Utbudet på stora bostäder har dock inte ökat i takt med efterfrågan. En möjlig förklaring till att utbudet hålls nere är att vi blir äldre och håller oss friska längre upp i åldrarna. Många kan därför bo kvar längre i den egna villan i stället för att flytta.

- Som med mycket annat går det inte att peka ut en enskild faktor som påverkar. Demografiska faktorer i kombination med möjligheten till distansarbete gör att efterfrågan på stora bostäder hålls uppe, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 13:e till 27:e september. Mäklarbarometern publiceras i sin helhet senare under oktober.
Enligt statistik från Booli var det lägre utbud på stora bostäder de senaste 4 veckorna jämfört med samma period för 2 år sedan. Det var 20 procent färre stora villor och 16 procent färre bostadsrätter i riket som helhet.

Nyckelord

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 288 000 och 391 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2021). Antal medarbetare (FTE) är 811. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Mäklarbarometern: Stillastående priser avslutar 202119.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Om fastighetsmäklarnas prognos slår in är stillastående priser att vänta på både bostadsrätter och småhus under fjärde kvartalet 2021. Fler fastighetsmäklare i Stor- Stockholm jämfört med i Stor-Malmö och Stor-Göteborg gör prognosen att priserna kommer att falla, speciellt på småhus. I Stor-Malmö bedöms utbudet av bostadsrätter öka och efterfrågan samtidigt minska, vilket lokalt kan påverka såväl förmedlingstid som pris.

Ännu inga höstmoln över bostadsmarknaden - priserna steg på bred front i september1.10.2021 11:52:54 CEST | Pressmeddelande

Den prisuppgång på bostäder som skedde i augusti efter nedgången under sommarmånaderna fortsatte även under september i samtliga regioner i Sverige, med undantag för småhus i Södra Sverige. Trots tappet under sommaren är lägenhetspriserna nu åter på ”all time high” i alla regioner med undantag för i Stormalmö. För villorna gäller samma sak med undantag för Storstockholm och Södra Sverige. Ännu syns därmed ingen höstavmattning. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under september.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum