SBAB Bank

Mäklarbarometern första kvartalet: Rekordstart spås för villamarknaden

Dela

Fastighetsmäklarna verksamma i landets tre storstadsregioner bedömer att efterfrågan på framför allt villor och radhus ökar kraftigt första kvartalet 2021. I Stockholm bedömer så många som 8 av 10 fastighetsmäklare att efterfrågan på villor och radhus kommer att öka.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det första kvartalet i år som bedöms.

Prognos för utbud och efterfrågan första kvartalet 2021:

Bostadsrätter

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oför. utbud

Oför. efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

45

41

45

57

10

2

Stor-Göteborg

59

33

36

64

5

3

Stor-Malmö

60

56

36

44

4

1

Radhus och villor

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oför. utbud

Oför. efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

39

81

37

18

24

1

Stor-Göteborg

57

62

37

38

6

0

Stor-Malmö

60

64

34

36

6

0

Våren går normalt sett hand i hand med att bostadsmarknaden varvar upp igen, då fler börjar intressera sig för att byta bostad efter en lägre aktivitet under vintern. Efterfrågan på framför allt villor och radhus bedöms av mäklarna bli rekordstark under årets första kvartal. Pandemin har också lett till att fler efterfrågar större bostadsyta och möjligen lockar även den mer privata sfären som en egen tomt innebär. Det kan vara några förklaringar till det stora intresset för radhus och villor som landets fastighetsmäklare nu vittnar om.

- Om fastighetsmäklarnas prognos slår in kommer första kvartalet i år präglas av en större efterfrågan på villor och radhus än för bostadsrätter. Om den trenden håller sig kommer det att krävas ett kraftigt tillskott av småhus på marknaden för att mätta efterfrågan, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen första kvartalet 2021

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

3

43

52

2

0

Stockholm Småhus

24

57

18

1

0

Göteborg Bostadsrätt

2

46

44

8

0

Göteborg Småhus

6

60

27

8

0

Malmö Bostadsrätt

6

58

32

4

0

Malmö Småhus

24

54

22

0

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.

Mäklarna spår överlag att priserna på småhus ökar mer än på bostadsrätter under det första kvartalet.

- Jag delar mäklarnas bedömning. Ett lågt utbud på marknaden i kölvattnet av pandemin tillsammans med ett decennium med fallande nyproduktion av småhus leder till stigande priser på småhus. Men även låga räntor och kanske en i grunden förändrad inställning till bostaden kan vara det som ligger bakom, säger Claudia Wörmann.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 11 till 25 januari 2021.

Nyckelord

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 285 000 och 381 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2020). Antal medarbetare (FTE) är 748. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Trend mot ännu större underskott av nyproducerade villor25.2.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Det sjunkande byggandet av bostadsrätter i Stockholms län har lett till balans mellan efterfrågan och utbudet i tidigare överskottskommuner men samtidigt till begynnande underskott i andra kommuner. Bristen på nya villor i länet är fortsatt stor och ingen vändning finns i sikte. Även i delar av Västra Götalands län är bristen på nya villor stor - samtidigt som trenden går mot ett tydligt överskott på nya hyresrätter. I Malmö kommun råder fortsatt överskott på bostadsrätter och även i Skåne län går trenden åt brist på villor. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för kvartal 4, 2020.

Flest drömmer om att åka till Sälenfjällen23.2.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Om svenska folket själva får välja destination i svenska fjällen är det Sälen som lockar mest. En av fyra brukar normala år resa bort på sportlovet, och vanligast är att resa inom Sverige. 31 procent bedömer att deras intresse för att besöka svenska fjällen har ökat i och med pandemin. Under året har dock många fått ändra sina resplaner. Vanligaste orsaken till att inte åka någonstans är rädslan för smittspridning, och det är också vanligt att stanna hemma då det inte anses vara socialt accepterat att resa iväg. 27 procent tror att det blir dyrare att åka utomlands efter pandemin, och lika stor andel säger att de kommer att semestra mer i Sverige i framtiden.

Coronaparadoxen i bostadspriserna fortsätter – eller?17.2.2021 06:00:00 CETPressmeddelande

BNP växer i år med 2,8 procent och arbetslösheten stiger till 8,8 procent. Antalet påbörjade nya bostäder faller med fyra tusen samtidigt som bostadspriserna stiger med 5-6 procent. Den senare prognosen är mycket osäker. Det ökade intresset för bostäder under pandemin kan leda till en ännu högre prisuppgång än i prognosen men också en lägre om konsumtionsmönstren återgår till det normala när pandemin klingar av. En snabbare ränteuppgång till följd av stigande inflation är en annan riskfaktor att beakta, även om inflationen väntas bli fortsatt låg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum