SBAB Bank

Mäklarbarometern första kvartalet: Rekordstart spås för villamarknaden

Dela

Fastighetsmäklarna verksamma i landets tre storstadsregioner bedömer att efterfrågan på framför allt villor och radhus ökar kraftigt första kvartalet 2021. I Stockholm bedömer så många som 8 av 10 fastighetsmäklare att efterfrågan på villor och radhus kommer att öka.

I SBAB:s Mäklarbarometer har fastighetsmäklare verksamma i landets tre storstadsregioner sedan 2005 fått bedöma marknadsläget utifrån en rad parametrar. Mäklarna i barometern gör fyra kvartalsvisa prognoser per år och denna gång är det första kvartalet i år som bedöms.

Prognos för utbud och efterfrågan första kvartalet 2021:

Bostadsrätter

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oför. utbud

Oför. efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

45

41

45

57

10

2

Stor-Göteborg

59

33

36

64

5

3

Stor-Malmö

60

56

36

44

4

1

Radhus och villor

 

Ökat utbud

Ökad efterfrågan

Oför. utbud

Oför. efterfrågan

Minskat utbud

Minskad efterfrågan

Stor-Stockholm

39

81

37

18

24

1

Stor-Göteborg

57

62

37

38

6

0

Stor-Malmö

60

64

34

36

6

0

Våren går normalt sett hand i hand med att bostadsmarknaden varvar upp igen, då fler börjar intressera sig för att byta bostad efter en lägre aktivitet under vintern. Efterfrågan på framför allt villor och radhus bedöms av mäklarna bli rekordstark under årets första kvartal. Pandemin har också lett till att fler efterfrågar större bostadsyta och möjligen lockar även den mer privata sfären som en egen tomt innebär. Det kan vara några förklaringar till det stora intresset för radhus och villor som landets fastighetsmäklare nu vittnar om.

- Om fastighetsmäklarnas prognos slår in kommer första kvartalet i år präglas av en större efterfrågan på villor och radhus än för bostadsrätter. Om den trenden håller sig kommer det att krävas ett kraftigt tillskott av småhus på marknaden för att mätta efterfrågan, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Så här bedömer fastighetsmäklarna prisutvecklingen första kvartalet 2021

 

Ökar kraftigt

Ökar något

Oförändrat

Minskar något

Minskar kraftigt

Stockholm Bostadsrätt

3

43

52

2

0

Stockholm Småhus

24

57

18

1

0

Göteborg Bostadsrätt

2

46

44

8

0

Göteborg Småhus

6

60

27

8

0

Malmö Bostadsrätt

6

58

32

4

0

Malmö Småhus

24

54

22

0

0

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent.

Mäklarna spår överlag att priserna på småhus ökar mer än på bostadsrätter under det första kvartalet.

- Jag delar mäklarnas bedömning. Ett lågt utbud på marknaden i kölvattnet av pandemin tillsammans med ett decennium med fallande nyproduktion av småhus leder till stigande priser på småhus. Men även låga räntor och kanske en i grunden förändrad inställning till bostaden kan vara det som ligger bakom, säger Claudia Wörmann.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer
SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 11 till 25 januari 2021.

Nyckelord

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 285 000 och 381 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2020). Antal medarbetare (FTE) är 748. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Amorteringskraven stoppar bostadsköp för 23 000 unga vuxna i Stockholm och Göteborg11.5.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

De senaste åren har vi sett en tydlig förskjutning mot att unga flyttat hemifrån betydligt senare. En ny rapport från SBAB visar att amorteringskraven i kombination med höga kalkylräntor kan förklara en viss del av detta. Resultaten av SBAB:s analyser visar att det i de tre storstadslänen sammantaget är 23 000 unga vuxna som begränsas av de två amorteringskraven. De visar också att 21 000 fler unga i våra tre storstadslän skulle kunna låna till en etta om bankernas kalkylränta sänks till 5 procent.

Var förberedd på hektisk fritidshusmarknad7.5.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Säsongen för den traditionella fritidshusmarknaden är i full gång och kännetecknas hittills av stigande priser samt rekordsnabb omsättning. Under det senaste året har det genomsnittliga fritidshuset blivit 13 procent dyrare. Det tar idag i genomsnitt 14 dagar innan ett fritidshus säljs i Sverige. I fjol tog det 20 dagar. Den hektiska marknaden kan leda till stress framför allt bland köpare, men det finns en del knep att ta till.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum