Uppsala kommun

Mål och budget 2022-24: Fokus på trygghet, jobb, skola och klimatomställning

Dela

På kommunstyrelsens sammanträde idag den 20 oktober behandlades Mittenstyrets (S, L och MP:s) förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024. Kommunstyrelsen biföll förslaget och det skickas nu vidare till kommunfullmäktige för behandling den 8-9 november.

Kommunstyrelsen behandlade idag Mittenstyrets (S, L och MP:s) förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024. Budgeten fokuserar på trygghet, jobb, skola och klimatomställning. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i november.
Kommunstyrelsen behandlade idag Mittenstyrets (S, L och MP:s) förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024. Budgeten fokuserar på trygghet, jobb, skola och klimatomställning. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i november.

– Budgeten markerar en nystart för Uppsala. Mittenstyrets mål och prioriteringar är tydliga. Uppsalas gator och torg ska bli tryggare och välfärden ska stärkas. Fler ska komma i arbete och egen försörjning. Fler elever ska lämna grundskolan och gymnasiet med goda kunskaper. Vi ska öka takten i klimatomställningen för att möta klimatkrisen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fyra fokusområden och nio inriktningsmål

Fyra fokusområden och nio inriktningsmål anger riktningen för kommunens verksamheter de kommande åren. Hela kommunen ska kraftsamla för att skapa förändring på de fyra fokusområdena.

De fyra fokusområdena är:

 • Jobb och företagande
 • Likvärdig skola
 • Trygghet
 • Fossilfritt 2030

Exempel på uppdrag under inriktningsmålen i förslaget till Mål och budget 2022-24:

 • Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
 • Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.
 • Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bryta boendesegregation och behov av försörjningsstöd
 • Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd.
 • Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering.
 • Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Ekonomiska satsningar

Den 7 september skickades en första version av budgeten på remiss till nämnderna. Efter remissen har budgeten utökats med ytterligare satsningar till de fyra fokusområdena. 5 miljoner extra till trygghetsarbetet, 5 miljoner till jobb och företagande och 5 miljoner till fossilfritt 2030. Fokusområde likvärdig skola stärks med ytterligare 8 miljoner.

– Uppsala har en stark ekonomi, trots pandemin. Det gör att vi nu kan satsa extra på trygghetsskapande åtgärder och närvarokoordinatorer i skolan. Vi lägger även satsningar på klimatneutralitet och stärker näringslivsarbetet i kommunen. Jag ser fram emot spännande diskussioner under budgetdebatten i kommunfullmäktige i november där de andra partiernas budgetar ställs mot vår, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Exempel på ekonomiska satsningar i budgeten:

 • Den samlade ramen till de pedagogiska verksamheterna utökas med 208 miljoner kronor. Med hänsyn taget till flyttade riktade statsbidrag på cirka 56 miljoner kronor uppgår ramökningen till 264 miljoner kronor. Särskilda satsningar görs på bland annat fritidshem, förstärkt undervisningstid efter pandemin samt resurser till vuxenutbildningen.
 • Ramen till verksamheterna inom vård och omsorg har utökats med 146 miljoner kronor. Med hänsyn taget till flyttade riktade statsbidrag på drygt 73 miljoner kronor uppgår ramökningen till 219 miljoner kronor.
 • Trygghetssatsningar såsom åtgärder mot droger och kriminalitet lyfts fram. Därtill avsätts medel för ett ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt satsning på avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut.
 • Med hänsyn taget till de riktade statsbidrag som från och med 2022 kommer gå direkt till berörda nämnder så uppgår den samlade ramökningen mellan 2021 och 2022 till 5,3 procent.

Mål och budgetprocessen

Mål och budget beslutas i kommunfullmäktige den 8-9 november och börjar gälla 1 januari 2022. Förvaltningar och bolag påbörjar redan nu arbetet med att ta fram affärs- och verksamhetsplaner inför 2022, utifrån förslaget till ny budget.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kommunstyrelsen behandlade idag Mittenstyrets (S, L och MP:s) förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024. Budgeten fokuserar på trygghet, jobb, skola och klimatomställning. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i november.
Kommunstyrelsen behandlade idag Mittenstyrets (S, L och MP:s) förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024. Budgeten fokuserar på trygghet, jobb, skola och klimatomställning. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i november.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum