TrafikverketTrafikverket

Maland och Tunadalsspåret börjar byggas och rustas 2018

Dela

Trafikverket, Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland och SCA har nu enats om en ny lösning för Maland och Tunadalsspåret och hur den ska finansieras. En upprustning av Tunadalsspåret och byggnation av nytt mötesspår kan starta redan 2018.

I den nya lösningen binds Tunadalsspåret ihop med Ådalsbanan i Maland. Sträckan blir dubbelspårig och får ett extra mötesspår i Birsta för lokvändning. Tunadalsspåret upprustas och elektrifieras mellan Tunadal och Birsta.

Parterna är också överens om en andra etapp, en utbyggnad av Ådalsbanan, för att få den långsiktigt bästa lösningen. Den andra etappen innebär en ny sträckning mellan Timrå och Birsta som kopplas samman med Tunadalsspåret i Birsta. Det kommer att gynna den norrgående godstrafiken från hamnen, men även persontrafiken.

– Det är mycket positivt att vi är överens om den här lösningen som långsiktigt är den bästa. Redan om några år innebär det också snabbare och smidigare byten främst för godstransporterna söderut, säger Catherine Kotake, regiondirektör, Trafikverket.

Den nya sträckningen på Ådalsbanan mellan Birsta och Timrå är i dagsläget inte finansierad, men Trafikverket arbetar för en lösning i kommande plan för statlig infrastruktur, 2018-2029. Och redan 2019 börjar arbetet med järnvägsplan för sträckan.

– Ett viktigt beslut och en av flera viktiga satsningar i utvecklingen av ett effektivt transportnav i regionen, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

När spåren rustats upp och elektrifierats kan man köra längre och tyngre tåg. Åtgärderna i första etappen beräknas kosta 862 miljoner. Trafikverket finansierar 800 miljoner, medan övriga parter står kvar vid den tidigare summan för medfinansiering, 33 miljoner från Landstinget Västernorrland och 29 miljoner från Sundsvalls kommun.

Byggstart för den första etappen planeras till 2018 och ska vara klart 2021, samtidigt som Logistikparken beräknas vara färdig.

Ärendet går nu vidare för politisk behandling och kommunfullmäktige i Sundsvall fattar beslut i ärendet den 27 mars.


Fakta för planerade åtgärder för Maland och Tunaldalsspåret:

  • Ny spåranslutning mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Maland
  • Nytt dubbelspår från Maland fram till Birsta
  • Nytt tredje mötesspår vid Birsta mötesstation
  • Upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan, Tunadal-Maland
  • Avveckling av befintlig Tunadalsbana, Maland-Timrå

Kontakter

Catherine Kotake, regional direktör, Trafikverket Region Mitt, 010-123 12 25
Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun, 070-190 12 91
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Dokument

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Presstips: Trafikstörning Ölandsbron11.12.2017 09:00Pressmeddelande

Från tisdagen den 12 december till lördagen den 16 december utför Trafikverket mätningsarbeten på Ölandsbron. Det kräver att bron är fri från trafik under vissa perioder. Inmätningarna görs för kommande arbeten på högbrodelen under 2018. Framkomligheten kommer att vara begränsad på Ölandsbron mellan kl. 1 och kl. 4, med start natten mellan måndagen den 11 och tisdagen den 12 december. Vid normalt väder beräknas arbetet pågå till och med natten mellan torsdagen den 14 och fredagen den 15 december. Natten mellan fredag och lördag är aviserad som reserv, om vädret hindrar arbetet tidigare i veckan.  Trafikverket gör periodvis nödvändiga underhållsarbeten på Ölandsbron. Under åren 2016-2019 arbetar vi för att möjliggöra trygga och smidiga resor till och från Öland, idag och i framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum