EVRY

Mälarenergi väljer EVRY för effektiviserad informationslogistik och ökad digitalisering

Dela

(Stockholm, 8 mars 2016) EVRY har tecknat ett nytt avtal med Mälarenergi AB som omfattar en ny helhetslösning för fakturahantering och sms-tjänster. Med den nya lösningen kan fakturainformationen kundanpassas på ett annat sätt än tidigare samtidigt som en ökad användning av digitala tjänster möter kraven på en miljövänlig distribution. Mälarenergi skickar årligen cirka 1,3 miljoner fakturor till sina kunder. Det nya avtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra år. Initialt är ordervärdet cirka 9 MSEK.

Av Mälarenergis fakturor skickas i dag cirka 26 procent elektroniskt. Förutom att öka den andelen och göra fakturorna mer lättöverskådliga och informativa för mottagarna förväntas det nya samarbetet främja möjligheterna att utveckla nya digitala tjänster för Mälarenergis kunder.

”Som infraserviceföretag är miljöfrågorna centrala för Mälarenergi. Därför vill vi ligga i framkant när det gäller att erbjuda våra kunder elektroniska lösningar. Det är också viktigt att vi kan tillhandahålla en lättförståelig, informativ faktura vilket vi kan med EVRYs kunskap inom informationslogistik. EVRY erbjuder en flexibel helhetslösning samtidigt som vi ökar möjligheterna att framöver utveckla fler, attraktiva tjänster”, säger Susanne Hedlund, enhetschef, Mälarenergi AB.

”Avtalet med Mälarenergi är ytterligare en viktig framgång för EVRYs arbete inom området informationslogistik. Vi ser hur allt fler verksamheter ser möjligheterna att med en högre grad av digitalisering gå mot väl sammanhållna informationsflöden som både möter kraven på effektivitet och gör tydlig nytta i människors vardag. Det här är givetvis också ett område där utvecklingen drivs på av miljöfrågan”, säger Fredrik Almén, Sverigechef EVRY.

”Utvecklingen går tveklöst mot att modern informationslogistik blir en allt viktigare del i arbetet med kundkommunikation. Rätt utfört kan stora pappersflöden i dag omvandlas till digitala flöden som både erbjuder kunderna mer relevant information och sparar såväl miljö som pengar”, säger Niklas Törnqvist, SVP EVRY Informationslogistik.

Mälarenergi består av cirka 660 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar de el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. De erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor. 

Kontaktpersoner:

Fredrik Almén

EVP Sweden EVRY Sverige

+46 70 333 15 59

Camilla Erixon

VP Marketing & Communication EVRY Sverige

+46 70 308 93 40

Nyckelord

Länkar

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se
Om EVRY EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på 50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing. EVRYs ungefär 10 000 medarbetare kombinerar lokal närvaro med en global leveransmodell och är ett bevis på att nordiska kunder får bäst service av dem som har en sann förståelse för nordiska företags förutsättningar och utmaningar. EVRY har en årlig omsättning på nästan 16 miljarder SEK och ägs av investmentbolaget Apax. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 25 orter med 2 300 medarbetare.

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum