Skogsstyrelsen

Målbilder för miljöhänsyn utvärderas

Dela

Efter snart ett decennium med gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket ska nu Skogsstyrelsen utvärdera arbetet och dess effekter.

Foto: Marianne Karlsson
Foto: Marianne Karlsson

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn fungerar som rekommendationer i det praktiska skogsbruket. Sedan de första målbilderna kom på plats 2013 har skogsbruket lagt ner mycket tid och arbete på att införliva målbilderna i sina arbetsrutiner och utbildningar. Därför är den kommande utvärderingen, som ska visa vilken effekt som arbetet har haft, efterfrågad från många håll.

– Vi ser mycket positivt på att det nu blivit möjligt att göra denna utvärdering för att både synliggöra framgångsfaktorer och eventuella brister i målbildsarbetet. Det kommer ge oss ett bra underlag för fortsatt arbete, säger Jonas Eriksson, medlemschef på Norra skog.

Friluftsliv och rekreation
Idag finns cirka 50 gemensamma målbilder för miljöhänsyn som har utvecklats och kompletterats under åren. Det handlar exempelvis om målbilder för hänsynskrävande biotoper, friluftsliv och rekreation, hänsyn till kulturmiljöer och kantzoner vid vattendrag.

– Det är bra att vi nu ska genomföra denna utvärdering som vi redan från början bestämde att vi skulle göra efter ett antal år. Målet är att identifiera styrkor och svagheter i arbetet under de tio år som gått. Därefter kan vi föreslå eventuella förbättringar och utvecklingsområden, säger Elisabet Andersson, projektledare på Skogsstyrelsen.

Utvärderingen kommer att göras i två steg – en utvärdering av arbetet som gjorts och en framåtblickande analys. Den första delen kommer att genomföras av en konsult som bland annat ska intervjua representanter från skogsbruket och Skogsstyrelsen liksom andra myndigheter och organisationer. En slutrapport beräknas bli klar i slutet av året.

Läs mer om målbilder för god miljöhänsyn

Mer information:
Elisabet Andersson, ekolog, Skogsstyrelsen, 090-15 83 17,
elisabet.andersson@skogsstyrelsen.se

Jonas Eriksson, medlemschef, Norra skog, 070-336 12 35, jonas.eriksson@norra.se

Skogsstyrelsens pressjour, 036–35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Foto: Marianne Karlsson
Foto: Marianne Karlsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum