Lärarnas Riksförbund

Målet måste vara 100%

Dela

Det är positivt att andelen elever som tar gymnasieexamen på högskoleförberedande program ökar något och att detta är en trend som hållit i sig de senaste åren. Det finns dock flera oroande tendenser i de resultat som Skolverket redovisar idag vad gäller andelen elever som tar gymnasieexamen. Det är viktigt att poängtera att det är de högskoleförberedande programmen som står för ökningen, på yrkesprogrammen är tendensen snarare den motsatta.

- Efterfrågan på utbildad arbetskraft är skriande i Sverige idag samtidigt som för få elever söker sig till yrkesprogrammen. Att vi sedan ser en tendens till att färre elever klarar att ta examen är allvarligt. Finansieringen av den svenska skolan måste omformas så att skolan kan klara sitt kompensatoriska uppdrag och fler får en gymnasieexamen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Samtidigt som andelen elever som tar examen inom tre år ökar så gäller det inte om elever på introduktionsprogrammen inkluderas. Det innebär fortsatt att 28 procent av eleverna i en elevkull lämnar gymnasieskolan med ofullständiga studier efter fem år, det vill säga utan gymnasieexamen. Ett resultat som innebär stora risker för dessa individer att hamna i arbetslöshet och utanförskap.

- Trots den till synes positiva utvecklingen fortsätter den svenska skolan att vara en tvåtredjedels skola. Ungefär en tredjedel av eleverna går ut utan att ha en gedigen utbildning i ryggen för att möta framtiden. Så kan det inte fortsätta. Staten måsta ta ansvaret för den svenska skolan genom att styra resurserna dit där de bäst behövs. Stöd och särskilt stöd måste sättas in i mycket tidigare skede än i dag och dagens introduktionsprogram måste ersättas av en ny skolform enligt det förslag som Lärarnas Riksförbund tidigare presenterat, avslutar Åsa Fahlén.

Kontakter

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
111 34 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Risk för politisk bluffpoker22.1.2020 15:48:29 CETPressmeddelande

Idag har besked kommit om att delar av oppositionen enats om en ändringsbudget. Den innehåller mer pengar till kommunerna som i bästa fall kan gå till skolan men där finns också stora orosmoln. – Om man bestämmer sig för att skära ner på skolans lärarassistenter så måste vi få en garanti för att dessa pengar ovillkorligen återförs till skolan. Annars är det bara en politisk bluffpoker som riskerar att drabba skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen17.1.2020 11:35:42 CETPressmeddelande

I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta var också anledningen till att Skolverket ville stryka antikens historia ur kursplanen, men efter hård kritik får antiken vara kvar i undervisningen. Skolverket hade inte mandat att föreslå utökad timplan men det var uppenbart att de såg problemet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum