Lärarnas Riksförbund

Målet måste vara 100%

Dela

Det är positivt att andelen elever som tar gymnasieexamen på högskoleförberedande program ökar något och att detta är en trend som hållit i sig de senaste åren. Det finns dock flera oroande tendenser i de resultat som Skolverket redovisar idag vad gäller andelen elever som tar gymnasieexamen. Det är viktigt att poängtera att det är de högskoleförberedande programmen som står för ökningen, på yrkesprogrammen är tendensen snarare den motsatta.

- Efterfrågan på utbildad arbetskraft är skriande i Sverige idag samtidigt som för få elever söker sig till yrkesprogrammen. Att vi sedan ser en tendens till att färre elever klarar att ta examen är allvarligt. Finansieringen av den svenska skolan måste omformas så att skolan kan klara sitt kompensatoriska uppdrag och fler får en gymnasieexamen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Samtidigt som andelen elever som tar examen inom tre år ökar så gäller det inte om elever på introduktionsprogrammen inkluderas. Det innebär fortsatt att 28 procent av eleverna i en elevkull lämnar gymnasieskolan med ofullständiga studier efter fem år, det vill säga utan gymnasieexamen. Ett resultat som innebär stora risker för dessa individer att hamna i arbetslöshet och utanförskap.

- Trots den till synes positiva utvecklingen fortsätter den svenska skolan att vara en tvåtredjedels skola. Ungefär en tredjedel av eleverna går ut utan att ha en gedigen utbildning i ryggen för att möta framtiden. Så kan det inte fortsätta. Staten måsta ta ansvaret för den svenska skolan genom att styra resurserna dit där de bäst behövs. Stöd och särskilt stöd måste sättas in i mycket tidigare skede än i dag och dagens introduktionsprogram måste ersättas av en ny skolform enligt det förslag som Lärarnas Riksförbund tidigare presenterat, avslutar Åsa Fahlén.

Kontakter

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
10369 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Välkommet förtydligande av lärares tillsynsplikt3.7.2020 13:15:21 CESTPressmeddelande

Det är välkommet att Högsta domstolen slår fast att den elev som lyftes bort av en lärare inte utsattes för kränkning. - Det här är en otrolig lättnad tycker jag, det är jätteviktigt att det förtydligas att med lärares ansvar för att skapa trygghet följer befogenheter. Jag hoppas det kommer att skapa en större säkerhet och trygghet för lärarna, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Coronakrisen i skolan – bristande åtgärder för lärare i riskgrupp28.5.2020 06:05:00 CESTPressmeddelande

De riskgrupper som finns i samhället är underställda speciella rekommendationer, där de som har vissa kroniska sjukdomar i största möjliga mån ska undvika miljöer där de riskerar att smittas. Samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning om coronakrisen i skolan att endast en av tre lärare anser att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda kollegor i riskgrupp.

Coronakrisen i skolan – kunskapstapp för miljardbelopp14.5.2020 06:55:00 CESTPressmeddelande

Distansundervisning som strular, inställd undervisning och hög elevfrånvaro. De direkta kostnaderna för utebliven undervisning beräknas kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor. – Höga kostnader och en redan tuff arbetssituation sätter ökad press på en lärarkår som redan går på knäna. Nu behövs politisk handlingskraft att satsa på lärarna, där bland annat staten tar över huvudansvaret för skolverksamheten, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum