E.ON Sverige AB

Malmö producerade mest solenergi i E.ONs elnät i Skåne 2016

Dela

Solen representerar både liv, ljus och förnybar energi. Det är numera enkelt för enskilda att bidra till en hållbar energiutveckling genom att producera egen el från solceller. Just i dag, den 3 maj, är det Internationella soldagen och E.ON kan konstatera att solens strålar producerade runt 10 300 000 kilowatt-timmar (kWh) i E.ONs elnät i Skåne län förra året.

Solenergi genom buskage.
Solenergi genom buskage.

- Produktionen i Skåne om 10 300 000 kWh motsvarar energikonsumtionen för 2 050 genomsnittliga svenska hushåll. Mest solel i E.ONs elnät producerades i Malmö. Under 2016 producerades här 2 650 000 kWh, förklarar Peter Andersson som ansvararar för solcellsanslutningar på E.ON.

På andra och tredje plats i produktionen under 2016 kommer Simrishamn med 1 160 000 kWh och Kristianstad med 900 000 kWh. Totalt finns det drygt 660 solcellsanläggningar i E.ONs nät i Skåne, som alla omvandlar energin i solens strålar till elektricitet.

Även på en molnig eller regnig dag generar solljuset energi som solcellerna kan ta tillvara. Dessutom har E.ON i Tyskland introducerat en lösning där solenergiproducenter kan lagra energi i ett så kallat ”sol-moln”, E.ON SolarCloud. Detta SolarCloud innebär att kunden kan lagra obegränsat med energi från en solig dag till den dag det är mulet eller regnet öser ner. Planen är att successivt ta lösningen även till andra marknader.

Fakta
Produktionen om 10 300 000 kWh i Skåne är beräknad på 900 kWh/installerad kW. Den genomsnittliga elförbrukningen för ett hushåll är beräknad på en förbrukning på 5000 kWh/år/familj. Dessa siffror är hämtade från Solar Region Skåne.

För mer information kontakta:
Peter Andersson Ansvarig för solcellsanslutningar, E.ON Elnät mobiltelefon: 0722-24 94 59 e-post: peter.m.andersson@eon.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Solenergi genom buskage.
Solenergi genom buskage.
Ladda ned bild

Länkar

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag och har cirka 2 200 medarbetare i Sverige. Som energibolag bidrar vi till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum