Fastighetsägarna

Malmös stadskärna stod sig i konkurrensen om kunderna – både före och under coronakrisen

Dela

Under 2019 gick det bra för Malmös stadskärna som ökade den totala omsättningen med 4,2 procent. Alla branscher hade en positiv tillväxt och både dagligvaruhandeln och kommersiell service hade en starkare utveckling än i andra storstäder. Men när coronakrisen slog till under våren 2020 drabbades många av stadskärnans verksamheter av kundbortfall, vilket slog hårt mot omsättningsutvecklingen. Trots det väntas stadskärnan ha behållit en större andel av sin omsättning än andra storstäder. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Dagligvaruhandeln ökade med 6,7 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 5,2 procent. Restaurangerna i Malmö stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 5,8 procent och hotellen med 2,2 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror ökade med 3,8 procent. Modehandeln som generellt har haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln ökade med 1,1 procent.

– Våra stadskärnor har under 2000-talet kedjefierats, men nu ser vi en efterfrågan på det unika och lokala. Mysiga restauranger, små speceributiker, barberare och skomakare tar plats igen i stadsrummet. Stadskärnor som lyckas möta konsumenternas efterfrågan av det unika och genuina har goda möjligheter att lyckas. Det visar inte minst Malmös utveckling på, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Totalt ökade Malmös stadskärna sin omsättning med 4,2 procent och tangerar därmed i princip snittet på omsättningsökningen för storstäderna som hamnade på 4,4 procent. Malmö som kommun har också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet attraherar besökare och kunder från andra områden.

– En levande stadskärna är viktig för stadens attraktivitet och tillväxt. En välfungerande stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det är glädjande att se Malmös positiva utveckling i Cityindex, säger Louise Svensson, näringslivsutvecklare i Malmö stad.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Malmös stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service bedöms ha tappat cirka 40 procent av sin omsättning. Modehandeln bedöms ha tappat nästan 30 procent av sin försäljning. Prognosen för restaurangbranschen visar ett tapp på drygt 20 procent och hotellnäringen ett tapp på 40 procent. Dagligvaruhandeln beräknas ha minskat 7 procent. Det innebär att Malmö väntas har tappat drygt 20 procent av den totala omsättningen i stadskärnan. Det är en mindre andel av omsättningen än andra jämförbara städer under samma period där snittet beräknas ligga på 28 procent.

– Coronapandemin har påskyndat den strukturomvandling som handeln varit inne i de senaste åren. För att stadskärnan ska vara fortsatt attraktiv och erbjuda en variationsrikedom för både malmöbor och besökare, så arbetar vi aktivt med att utveckla varje område utifrån dess egna karaktär. Detta gör vi i nära samverkan med kommunen, fastighetsägarna och övrigt näringsliv. Att Malmös stadskärna i denna rapport visar goda siffror tar vi som kvitto på att vårt utvecklingsarbete är på rätt väg. I vårt nya strategiarbete tar vi nu nästa steg för att skapa fler besöksanledningar och befästa stadskärnan som en kulturell, social och kommersiellt hållbar mötesplats, säger Pia Sandin, VD för Malmö Citysamverkan.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Coronakrisen har verkligen påvisat vikten av enklare regelverk och snabb hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras. Människorna kom tillbaka till staden och återhämtningen gick snabbare än vi räknat med, men nu krävs uthållighet och fortsatt samverkan i Malmö. Pandemin är inte över och vi kommer att få leva med effekterna ett tag till, säger Anna Wiking.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum