Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern kräver: Pengarna ska användas!

Dela

På dagens fullmäktigemöte presenterades bokslutet för 2018, Malmö Stad går som förväntat med ett överskott på 921 miljoner kronor. Samtidigt visar Miljöredovisningen att miljömålen inte uppfyllts och Personalredovisningen påvisar att jämställdhetsarbetet haltar och personalen inte har en adekvat arbetsmiljö

Emma-Lina Johansson (V)
Emma-Lina Johansson (V)

- Det är orimligt att lägga pengarna på hög samtidigt som klimathotet hänger över oss och personalen flyr. Vi klarar det finansiella målet men saknar socialsekreterare, vi lägger mer pengar på hög, men den psykiska ohälsan hos framförallt kvinnlig personal är stor och chefstätheten minskar, säger Emma-Lina Johansson kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö.

Personalredovisningen för 2018 visar att vi har många bristyrken, hög personalomsättning och eskalerande sjukskrivningar. Vänsterpartiet tycker att det är bra att stadskontoret får i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön, men vi anser att det finns ett behov av mer konkreta åtgärder. 

- Vi vet att de åtgärder som krävs kostar pengar eftersom det handlar om löner, arbetsmiljö och arbetsbelastning, säger Anders Andersson, kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö.

Kommunfullmäktige behandlade också Miljöredovisningen där vi ser att de uppsatta miljömålen inte nås, trots löften om åtgärder från styret i staden. En majoritet i kommunstyrelsen har tidigare avslagit alla förslag om extra åtgärder för att uppnå miljömålen. 

- När stadens ekonomi går med så stort överskott hade dessa åtgärder kunnat sättas in redan under förra året, säger Gunilla Ryd (V), ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige. 

En omställning till en ekologiskt och socialt hållbar stad skapar enligt Vänsterpartiet ett rättvisare och mer jämställt Malmö och kräver en radikal miljö- och klimatpolitik med ett tydligt rättviseperspektiv

- Resurserna finns, det handlar om politisk vilja att faktiskt arbeta för att förändra Malmö Stads påverkan på klimatet, avslutar Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd. 

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson (V)
Emma-Lina Johansson (V)
Ladda ned bild
Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild
Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Lokalvård i egen regi10.9.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Under 2018 köpte Malmö stad städtjänster och fönsterputsning för 127 Mkr exklusive moms från externa företag. Det motsvarar nära hälften av kostnaderna för städningen i kommunens lokaler. Malmö stad har som mål bra arbetsvillkor och heltid som norm. Det rimmar illa att då köpa upp tjänster med sämre arbetsvillkor än om arbetet utfördes i egen regi, därför motionerar Vänsterpartiet Malmö om att Lokalvården ska göras i egen regi.

Malmövänstern motionerar: Starta försöksverksamhet med Lekotek!27.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Malmökommissionen hade som mål att ta fram åtgärder som skulle göra Malmö hållbart, både ekologiskt och socialt. Malmö Stads Miljöprogram lyfter bland annat att ekologisk hållbarhet stärks genom att vi minskar vår konsumtion och staden ska bidra till att utveckla cirkulär- och delningsekonomi. En viktig åtgärd gällande social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens invånare. Malmövänstern motionerar därför om att införa en verksamhet som förenar båda dessa mål: Lekotek.

Malmövänstern motionerar: Förändra MKB:s direktiv - bygg bort bostadsbristen!24.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet ser bostaden som en mänsklig rättighet, men trots ökat bostadsbyggande är bostadsbrist och hemlöshet fortsatt stora problem i Malmö. De bostäder som byggs vänder sig främst till dem med kapital eller högre inkomster och är oftast omöjliga att hyra för dem utan kapital och med låga eller medelstora inkomster. Malmövänstern motionerar därför om att kommunen till fullo ska använda sitt eget allmännyttiga bostadsbolag, MKB, för att lösa problemen med bristen på hyreslägenheter vanligt folk har råd att bo i.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum