Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Anlägg en ätbar park!

Dela

Vänsterpartiet vill att Malmö Stad ska anlägga en park där kommuninvånarna kan plocka frukt, bär, örter och grönsaker. Många Malmöbor växer upp utan att se hur vår mat växer och utan att lära sig vilka av våra vilda växter som är ätliga.

Emma-Lina Johansson Foto: Nadia Törnlund
Emma-Lina Johansson Foto: Nadia Törnlund

- Vi vill ge Malmöborna information och inspiration som påminner om att maten är en naturresurs, inte någonting som bara finns på butikshyllorna. Men framför allt är det viktigt att vi får fler offentliga miljöer där människor kan mötas och känna delaktighet, säger Emma-Lina Johansson, en av motionärerna.

Vänsterpartiet menar att en ätbar park skulle öka den biologiska mångfalden, överbrygga sociala strukturer, vara nyttigt i utbildningssyfte samt befästa Malmös position som en progressiv miljöstad.

-Vi vill se en park där besökarna själva kan plocka och äta frukt, bär, örter, grönsaker och nötter. Fler invånare ska få tillgång till naturupplevelser och samtidigt öka kunskapen om hur mat odlas, parken ska också kunna användas som utomhusklassrum, säger Anders Skans, den andre motionären.

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:

  • att ge Tekniska nämnden i uppdrag att anlägga minst en ätbar park, där det ges möjlighet att stadsodla samt att växterna i parken består av fruktträd och bärbuskar.
  • att ge Tekniska nämnden i uppdrag att vid upprustning av befintliga parker ersätta tidigare växtlighet med ätbara varianter.

Motionen bifogas i sin helhet. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson Foto: Nadia Törnlund
Emma-Lina Johansson Foto: Nadia Törnlund
Ladda ned bild
Anders Skans
Anders Skans
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum