Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Bad i kanalen!

Dela

Målet för stadens blå och gröna värden uppnåddes inte i det nu avslutade miljöprogrammet och situationen riskerar att förvärras när staden växer och klyftorna ökar. Det råder redan stora ojämlikheter vad gäller tillgängligheten till gröna och blå områden för stadens invånare. Vänsterpartiet vill därför göra Malmös östra kanaler till Malmös mest centrala badplats!

Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige
Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige

- Vi måste ha ett rättviseperspektiv och satsa på alla områden. Våra resurser ska användas där vi relativt lätt kan utveckla värden som inte bara ger livskvalitet utan som även fungerar utjämnande, mot en socialt hållbarare stad, säger Gunilla Ryd (V) ledamot i fullmäktige och motionär.

Vänsterpartiet anser att vi måste göra mer satsningar där de största behoven finns, i syfte att ge fler bättre förutsättningar, att fler får närhet till rekreation, till bad och lek. Det skulle bidra till både miljömässig och social hållbarhet. Vi vill därför att vattnet i våra kanaler ska göras tjänligt, för både flora och fauna, och även möjliggöra för bad. Eventuella hinder såsom icke tjänligt badvatten, olämplig botten eller breddning på grund av nederbörd bör omgående ombesörjas så att våra medborgarnas gemensamma resurser går att nyttja. Närhet till vatten, rekreation och återhämtning för alla våra medborgare måste prioriteras.

- Låt även invånarna i östra Malmö få nära tillgång till ett attraktivt bad, avslutar Gunilla Ryd. 

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

-att staden anlägger ett badområde längs Malmös östra kanal utrustat med bryggor och vattennära konstruktioner i vattnet 

- att åtgärder vidtas för att minska bilismen på Drottninggatan och Exercisgatan för att bilda ett grönt stråk mellan kanalen och parken (Rörsjöparken)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige
Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Utbyggnadsstrategi av stadens skolor för ökad integration30.9.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Segregationen är en av de allvarligaste utmaningarna som svenskt skolväsende står inför idag. Elever med olika socioekonomisk bakgrund bor i olika delar av Malmö och denna bostadssegregation leder till att elever med olika bakgrund, istället för att mötas och integreras tillsammans i skolan som är målet, går på olika skolor med väldigt olika förutsättningar. Vänsterpartiet motionerar därför idag, tillsammans med Miljöpartiet, om att staden skall arbeta för att etablera socioekonomiskt strategiskt belägna högstadieskolor.

Tillgänglighetsanpassa Malmös kommunfullmäktigesal!30.9.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kan vem som helst ställa sig upp och hålla ett anförande i Malmös kommunfullmäktigesal? Inte idag, och Vänsterpartiet Malmö tycker att det faktiskt ska gå lika bra att sitta och hålla ett anförande i talarstolen. Därför lämnar nu Vänsterpartiet in en motion som syftar till att se över tillgängligheten i kommunfullmäktiges sammanträdessal för såväl ledamöter som åhörare, samt införskaffa höj- och sänkbara talarstolar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum