Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Förändra MKB:s direktiv - bygg bort bostadsbristen!

Dela

Vänsterpartiet ser bostaden som en mänsklig rättighet, men trots ökat bostadsbyggande är bostadsbrist och hemlöshet fortsatt stora problem i Malmö. De bostäder som byggs vänder sig främst till dem med kapital eller högre inkomster och är oftast omöjliga att hyra för dem utan kapital och med låga eller medelstora inkomster. Malmövänstern motionerar därför om att kommunen till fullo ska använda sitt eget allmännyttiga bostadsbolag, MKB, för att lösa problemen med bristen på hyreslägenheter vanligt folk har råd att bo i.

Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)

- Kommunen måste på allvar använda MKB som det viktigaste verktyget för att bygga bort bostadsbristen i Malmö. Vi måste bli tydliga med vad vi vill använda MKB till, säger motionären Anders Andersson (V). 

Vänsterpartiet anser att Malmö stads politiska ledning inte är tydlig med vad man vill med MKB. Med ena handen skriver man under "The Shift " - och därmed att bostaden skall vara en rättighet -  för att med andra handen plocka ut kapital ur företaget för att finansiera kommunens verksamhet. Vi anser att självförtroende saknas för att våga använda MKB som den självklara aktören för att bygga en blandad stad som är socialt, miljö- och klimatmässigt
hållbar, även för låg- och medelinkomsttagare.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta att i MKB Fastighets AB:s ägardirektiv skriva in att MKB:s ägaridé skall vara att MKB är Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. MKB ska sätta samhällsnyttan främst och vara en garant för en bostadspolitik som är socialt, miljö- och klimatmässigt hållbar.

- MKB ska bygga lägenheter med hyror som är överkomliga även för låg- och medelinkomsttagare. Vi byggde bort bostadsbristen i staden på 60- och 70-talen tack vare MKB, det kan vi göra igen!, säger Anders Andersson (V). 

Motionen bifogas som bilaga. 

Kontakter

Bilder

Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Starta försöksverksamhet med Lekotek!27.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Malmökommissionen hade som mål att ta fram åtgärder som skulle göra Malmö hållbart, både ekologiskt och socialt. Malmö Stads Miljöprogram lyfter bland annat att ekologisk hållbarhet stärks genom att vi minskar vår konsumtion och staden ska bidra till att utveckla cirkulär- och delningsekonomi. En viktig åtgärd gällande social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens invånare. Malmövänstern motionerar därför om att införa en verksamhet som förenar båda dessa mål: Lekotek.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum