Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Förbättra rehabiliteringsprocessen

Dela
Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs både nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Samtidigt vittnar många sjukskrivna medarbetare och tidigare anställda inom Malmö stad om svårigheter att rehabiliteras tillbaka till arbete eller få möjlighet att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter inom hela staden.

- Trots att Malmö stads riktlinjer för rehabilitering syftar till att ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenheter köps många sjuka medarbetare ut och möjligheten att åter arbeta i Malmö stad försvinner därmed. Vi går miste om kompetens, erfarenheter och enormt viktiga resurser, säger Emma-Lina Johansson (V) oppositionsråd. 

Det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner kommande tio år. Totalt sett behöver det anställas omkring 410 000 personer på grund av befolkningsutvecklingen och för att ersätta pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras. Det visar SKR:s personalprognos.

- Några av de viktigaste åtgärderna för att förhindra att medarbetare blir sjuka på arbetet är att verksamheternas resurser motsvarar kraven på arbetet, det vill säga en välfinansierad välfärd - men också ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att upptäcka och åtgärda fysiska och psykosociala problem på arbetsplatsen. Vi i Vänsterpartiet vill se förbättrade strukturer för att ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenheter i hela staden, avslutar Emma-Lina Johansson.

Vänsterpartiet i Malmö motionerar därför om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med alla nämnder och bolag skapa förbättrade strukturer för förebyggande, strukturellt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och underlätta byte av arbetsuppgifter eller arbetsplats inom hela Malmö Stad. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en strategisk kompetensförsörjningsplan31.3.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Personalbristen i välfärdsyrkena är en nationell kris. I Malmö stad saknas exempelvis grundskollärare, undersköterskor, stödpedagoger, fritidspedagoger, arbetsterapeuter, personliga assistenter, fysioterapeuter, specialpedagoger, sjuksköterskor och socialsekreterare, vilket framgår av Sammanställning av Malmö stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer 2021. Det behövs en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum