Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Förebygg sexuella trakasserier i skolan

Dela

Malmö stad, med nästan 30 000 grundskoleelever, har ett stort ansvar i att motverka sexuella trakasserier. Ett aktivt jämställdhetsarbete är bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld. Vänsterpartiet Malmö motionerar därför om tio förslag för att motverka sexuella trakasserier och sexuellt våld i skolan.

Emma-Lina Johansson (V). Fotograf: Elakkanin Photography (måste anges)
Emma-Lina Johansson (V). Fotograf: Elakkanin Photography (måste anges)

- Den internationella #metoo-kampanjen synliggjorde många miljoner kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Tyvärr tar sig mäns våld mot kvinnor fortfarande groteska uttryck: Under våren 2021 har minst fem kvinnor mördats av män de haft någon form av relation med och en elev har blivit utsatt för våldtäkt av skolpersonal i Malmös skolor. Det är dags att agera med kraft nu, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd och motionär. 

I november 2017, när #metoo-kampanjen briserade, presenterade Vänsterpartiet i Malmö tio förslag för nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan. Tyvärr har inte mycket hänt sedan dess. Framförallt flickor lever fortfarande med rädsla för och hotet att utsättas för sexuella trakasserier och sexuellt våld i skolan. 

Vi återaktualiserar nu därför de förslag vi tidigare lagt, som inbegriper såväl det förebyggande arbetet, åtgärder när kränkningen inträffar samt stöd till de som blivit utsatta. Vi föreslår därför Malmö kommunfullmäktige att i förebyggande och åtgärdande syfte besluta: 

  1. att införa feministiskt självförsvar i Malmös grundskolor från årskurs 7 och som valbar kurs på gymnasiet.
  2. att skärpa och utöka uppdraget gällande genuspedagogik i skola och förskola.
  3. att ge ett tydligt gemensamt uppdrag kring sexualundervisningen i Malmös skolor där normkritik är väsentligt.
  4. att ta fram en gemensam handlingsplan, med civilsamhället som är ett viktigt komplement till skolan, som fördjupar samarbetet med de organisationer som arbetar förebyggande mot sexuellt våld t.ex. trans- och tjejjourerna.
  5. att Malmös skolförvaltningar ska ha tydliga mål för hur de arbetar förebyggande mot sexuellt våld.
  6. att ta fram tydliga rutiner och handlingsplaner i skolan för hur man upptäcker sexuellt våld, trakasserier och utnyttjande, det ska tillhöra rutinerna vid elevernas hälsosamtal. 
  7. att skolan har en absolut skyldighet att direkt agera. Precis som vid kränkande behandling ska misstanke om sexuella trakasserier leda till direkt utredning där bevisbördan ligger på skolan, inte på den utsatta.
  8. att den som är utsatt omedelbart ska tilldelas vuxenstöd som inte direkt lyder under skolledningen (t.ex. elevhälsan).
  9. att kraftigt förstärka antalet skolkuratorer i skolan så att den som behöver kan få stöd så länge hen behöver under sin skoltid.
  10. att personal som gjort sig skyldig till sexuella trakasserier omedelbart ska skiljas från arbetet.

- Vi hoppas att partierna i Malmö kommunfullmäktige är beredda att göra det som krävs för att komma tillrätta med mäns våld mot kvinnor och att de inser att det arbetet startar i skolan. Vi lägger tio konkreta förslag för att förbättra elevers vardag, låt oss nu genomföra dem, avslutar Emma-Lina Johansson. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson (V). Fotograf: Elakkanin Photography (måste anges)
Emma-Lina Johansson (V). Fotograf: Elakkanin Photography (måste anges)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en Cirkulationsplan för Malmö13.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har ännu en gång understrukit vikten av omställning vad gäller våra transportsystem och påpekat att omställningstakten behöver accelereras. Fordonstrafiken måste minska till förmån för mer hållbara transporter såsom fossilfri kollektivtrafik, cykel eller gång. Vänsterpartiet vill därför att Malmö Stad verkar för en omställning av sitt trafiksystem och att en cirkulationsplan införs i Malmö.

Malmövänstern motionerar om plan för sexuell hälsa12.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag startar World Pride och Malmövänstern vill se en ambitionshöjning i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Vänsterpartiet föreslår därför Malmö stad att ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i alla åldrar för den kommande mandatperioden, samt att de ska förnyas var fjärde år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum