Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Främja kollektiva hyresrätter

Dela

Bostadsbristen är i dag skriande. För att nå Malmökommissionens mål om en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad krävs bostäder som alla har råd att bo i. Malmövänstern motionerar därför om att främja kollektiva hyresrätter som ett led i att föra en mer aktiv bostadspolitik.

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)

- Vi ser ett ökat intresse för delningsekonomi på senare år, att erbjuda olika former av kollektivboende är ett sätt att främja en sådan utveckling och samtidigt producera ett kostnadseffektivt boende, säger Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige och motionär.

Vänsterpartiet anser att det bör ingå i de allmännyttiga bostadsbolagens uppdrag att understödja kollektiva boende konstellationer. Det kan göras genom att underlätta etableringen av kooperativa hyresrättsföreningar och genom en ökad samverkan mellan Malmö Stad och byggföretagen till att prioritera kollektivt byggande.

- Mer behövs göras och vi menar att den kommunala planeringen bör vara mer aktiv för att etablera olika typer av kollektiva boendeformer, säger Lisa Stolpe (V) ersättare i fullmäktige och den andra motionären.

Vänsterpartiet föreslår därför att Malmö stad sätter ett mål för andelen kollektiva bostäder, använder direktanvisningar vid beslut om bygglov för att uppnå detta samt att kooperativa hyresföreningar/bogemenskaper erbjuds lägenheter via Bostad Syd i en särskild bostadskö för kollektivt boende.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)
Ladda ned bild
Lisa Stolpe (V)
Lisa Stolpe (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en Cirkulationsplan för Malmö13.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har ännu en gång understrukit vikten av omställning vad gäller våra transportsystem och påpekat att omställningstakten behöver accelereras. Fordonstrafiken måste minska till förmån för mer hållbara transporter såsom fossilfri kollektivtrafik, cykel eller gång. Vänsterpartiet vill därför att Malmö Stad verkar för en omställning av sitt trafiksystem och att en cirkulationsplan införs i Malmö.

Malmövänstern motionerar om plan för sexuell hälsa12.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag startar World Pride och Malmövänstern vill se en ambitionshöjning i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Vänsterpartiet föreslår därför Malmö stad att ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i alla åldrar för den kommande mandatperioden, samt att de ska förnyas var fjärde år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum