Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Främja kollektiva hyresrätter

Dela

Bostadsbristen är i dag skriande. För att nå Malmökommissionens mål om en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad krävs bostäder som alla har råd att bo i. Malmövänstern motionerar därför om att främja kollektiva hyresrätter som ett led i att föra en mer aktiv bostadspolitik.

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)

- Vi ser ett ökat intresse för delningsekonomi på senare år, att erbjuda olika former av kollektivboende är ett sätt att främja en sådan utveckling och samtidigt producera ett kostnadseffektivt boende, säger Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige och motionär.

Vänsterpartiet anser att det bör ingå i de allmännyttiga bostadsbolagens uppdrag att understödja kollektiva boende konstellationer. Det kan göras genom att underlätta etableringen av kooperativa hyresrättsföreningar och genom en ökad samverkan mellan Malmö Stad och byggföretagen till att prioritera kollektivt byggande.

- Mer behövs göras och vi menar att den kommunala planeringen bör vara mer aktiv för att etablera olika typer av kollektiva boendeformer, säger Lisa Stolpe (V) ersättare i fullmäktige och den andra motionären.

Vänsterpartiet föreslår därför att Malmö stad sätter ett mål för andelen kollektiva bostäder, använder direktanvisningar vid beslut om bygglov för att uppnå detta samt att kooperativa hyresföreningar/bogemenskaper erbjuds lägenheter via Bostad Syd i en särskild bostadskö för kollektivt boende.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)
Ladda ned bild
Lisa Stolpe (V)
Lisa Stolpe (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar om att ta fram en koldioxidbudget24.5.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Sverige har tillsammans med de flesta av världens länder beslutat att agera för att den genomsnittliga temperaturökningen absolut inte ska gå över 2 grader och allra helst inte överstiga 1,5 grader. Men ska vi klara det kan bara en begränsad mängd koldioxid släppas ut i atmosfären. Därför motionerar nu Vänsterpartiet om att Malmö stad ska ta fram en koldioxidbudget och avsätta resurser för att genomföra arbetet som krävs.

Malmövänstern motionerar om alla barns rätt till en trygg resa20.5.2021 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ett barn som behöver särskola blir placerad där lämplig och ledig plats finns i Malmö, vilket kan vara långt ifrån hemmet. Därför har eleven rätt till skoltaxi på skoldagar, men inte på lov- eller studiedagar. Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen ska barnets bästa komma i första rummet. Malmövänstern motionerar därför om att införa skolskjuts för dessa elever även på lov- och studiedagar. Så skapas kontinuitet och trygghet för såväl elever som vårdnadshavare.

Malmövänstern tar initiativ för ökat arbetsgivansvar för våldsutsatta29.4.2021 15:12:46 CEST | Pressmeddelande

På dagens kommunfullmäktige ställde Vänsterpartiets Emma-Lina Johansson en fråga till arbetsgivarutskottets ordförande Anders Rubin (S) om stadens arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Då Rubin (S) erkände att frågan behöver arbetas mer med lämnar Vänsterpartiet in ett initiativärende till kommunstyrelsen för förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum