Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: inför bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor

Dela

Forskning visar att barn mår och presterar bättre när de får gå, cykla eller åka buss till skolan. Trots detta väljer många föräldrar att skjutsa sina barn med bil – oavsett om avståndet är kort eller långt. Vänsterpartiet vill främja andra resor än bil och motionerar därför om att införa bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor.

Lisa Stolpe (V)
Lisa Stolpe (V)

- Att införa bilfria zoner skulle alltså sannolikt minska skjutsandet till och från förskolor och skolor och därigenom förbättra säkerheten för eleverna, minska de skadliga utsläppen och öka barnens möjligheter till vardagsmotion och självständighet, säger Lisa Stolpe (V), ledamot i grundskolenämnden och en av motionärerna. 

Ökade bilresor påverkar klimatet och vår luftkvalitet negativt. Att människor väljer att ta bil framför cykel eller att gå är också en bidragande orsak till att flera folksjukdomar drabbar allt längre ner i åldrarna. Endast var femte flicka och varannan pojke rör sig idag de rekommenderade 60 minuterna varje dag. Att öka möjligheterna till vardagsmotion främjar god hälsa, minskar risken för kroniska sjukdomar och förebygger för tidig död.

- Vänsterpartiet prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik. Cykeln behöver bli det prioriterade trafikslaget i Malmö och vi vill uppmuntra barn att cykla mer. Bilfria zoner kring skolor och förskolor och bra cykelvägar dit är en viktig del i detta, säger Anders Andersson (V), kommunalråd och den andre motionären. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lisa Stolpe (V)
Lisa Stolpe (V)
Ladda ned bild
Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en Cirkulationsplan för Malmö13.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har ännu en gång understrukit vikten av omställning vad gäller våra transportsystem och påpekat att omställningstakten behöver accelereras. Fordonstrafiken måste minska till förmån för mer hållbara transporter såsom fossilfri kollektivtrafik, cykel eller gång. Vänsterpartiet vill därför att Malmö Stad verkar för en omställning av sitt trafiksystem och att en cirkulationsplan införs i Malmö.

Malmövänstern motionerar om plan för sexuell hälsa12.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag startar World Pride och Malmövänstern vill se en ambitionshöjning i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Vänsterpartiet föreslår därför Malmö stad att ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i alla åldrar för den kommande mandatperioden, samt att de ska förnyas var fjärde år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum