Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö

Dela

I Malmö idag finns trygghetsboende för den som är 70 år eller äldre, har en känsla av otrygghet och ett behov av serviceinsatser från hemtjänsten eller får sina serviceinsatser utförda på annat sätt. Boendeformen är inte biståndsbedömd, den tilldelas endast efter kötid och inte efter behov. Kötiden kan vara flera år och även den äldres ekonomi kan försvåra att flytta till dagens trygghetsboenden. Vänsterpartiet tycker att det ska vara en självklarhet att en persons privata ekonomi inte ska styra tillgång till säkert och tryggt boende för äldre. De personer som är i störst behov ska tilldelas trygghetsboende oavsett ekonomiska förutsättningar och kötid.

Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)

- Det är viktigt att Malmö kommer igång med arbetet att motverka ofrivillig ensamhet. Trygghetsboendena för äldre är en viktig del i detta. Att kunna flytta till ett trygghetsboenden genom ett så kallat bistånd gör det möjligt för den som känner sig ensam att relativt snabbt kunna få en lägenhet i ett trygghetsboende. Genom att hyra och avgifter hålls låga så kan även äldre med låga pensioner och äldre som bor i en billig lägenhet eller hus få möjlighet att flytta till ett trygghetsboende, säger Anders Andersson (V) kommunalråd och motionär.

Vänsterpartiet menar att Malmö stad skall starta trygghetsboenden som tilldelas efter behov och inte utifrån kötid eller den äldres ekonomi. Vi menar att det är särskilt viktigt att avgifter och hyra för biståndsbedömda trygghetsboenden hålls låga och att boendena förläggs till områden med en stor andel mindre resursstarka äldre.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att införa biståndet biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö
  • att särskilt beakta att hyra och avgifter för de biståndsbedömda trygghetsboendena skall hållas låga
  • att uppdra åt kommunens berörda förvaltningar och bolag att ta fram trygghetsboenden som motsvarar det behov som finns bland äldre
  • att biståndsbedömt trygghetsboende lokaliseras runt om i Malmö och särskilt till områden med många mindre resursstarka äldre

Motionen bifogas som bilaga.

Kontakter

Bilder

Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum