Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en strategisk kompetensförsörjningsplan

Dela
Personalbristen i välfärdsyrkena är en nationell kris. I Malmö stad saknas exempelvis grundskollärare, undersköterskor, stödpedagoger, fritidspedagoger, arbetsterapeuter, personliga assistenter, fysioterapeuter, specialpedagoger, sjuksköterskor och socialsekreterare, vilket framgår av Sammanställning av Malmö stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer 2021. Det behövs en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad.
Fotograf måste anges: Elakkanin Photography
Fotograf måste anges: Elakkanin Photography

- Ungdomar på gymnasiet väljer i allt lägre utsträckning de yrkesprogram som skulle leda till arbete i den offentliga sektorn. Många som valt att utbilda sig till socionomer söker inte arbete i Malmö stad till följd av för pressade arbetsvillkor. Det förekommer att utbildad välfärdspersonal i arbetsför ålder lämnar sina yrken på grund av undermålig arbetsmiljö, otillräckliga löner och underfinansierade verksamheter. Det finns mycket vi kan göra i kommunen för att skapa bättre och mer hållbara arbetsvillkor – samtidigt som vi tryggar välfärdsverksamheternas bemanning och personalförsörjning, säger Emma-Lina Johansson (V) oppositionsråd som lämnar in motionen. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är centrala parter i frågan om kompetensförsörjning. Det är avgörande att Malmö stads utbildningar har en nära koppling till arbetsmarknaden, att vägen till en tjänst inom kommunen ska vara enkel i våra bristyrken och att staden ta ansvar för att utbilda den personal som staden vill ha och behöver. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:

  • Uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, samt arbetsmarknads- och socialnämnden ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad, i samverkan med de fackliga organisationerna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf måste anges: Elakkanin Photography
Fotograf måste anges: Elakkanin Photography
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum