Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Lägre hyror och medborgarinflytande på bostadsmarknaden

Dela

Vänsterpartiet vill ge Malmöbor större möjligheter att påverka utformandet av den egna bostaden tillsammans med andra, att kunna bo och leva i gemenskap. Det är det som leder till social hållbarhet, något som Malmökommissionen understrukit i sitt mål om att skapa kunskapsallianser och nya samarbetsformer mellan civilsamhället, privat och offentlig sektor.

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)

- Vi vill främja bogemenskaper för att de stärker den sociala hållbarheten, och vikten av gemenskap och sammanhållning har ju coronakrisen verkligen påmint oss om. Men det allra viktigaste med bogemenskaper är att dessa leder till lägre hyror eftersom denna typ av gemenskaper inte drivs av behovet att skapa vinst, som Boverket påpekat, säger Gunilla Ryd, kommunfullmäktigeledamot och motionär.

Under senare årtionden har Malmö uppmärksammats som en innovativ föregångsstad vad gäller hållbarhetsfrågor och stadsbyggande. Men nu finns det märkligt nog endast några få exempel på stadsdelar där social hållbarhet prioriterats.

Bo 100, det färgglada huset i kvarteret Monbijou, stod färdigt 1991 och in flyttade de hyresgäster som under fem år varit med om att planera och projektera de 39 olika lägenheterna. MKB var byggherren och äger huset, men det drivs av en kooperativ självförvaltande enhet, som har inneburit lägre hyror än den marknaden föreskriver. År 2014 flyttade 45 familjer in i sitt nya kollektivhus på Sofielund, de hade också varit med om att planera huset utformning. Även här är MKB byggherren och var med i hela processen från planeringsstart till inflyttning. 

Detta är bara två utmärkta exempel på hur människor tillsammans med en engagerad byggherre kan producera goda alternativ till traditionellt byggandet i Malmö. Det finns fler bra exempel, men de är tyvärr alldeles för få. Men de finns och de använder sig av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och grupper av engagerade människor drömmer om att kunna göra som i exemplen ovan, men de får alldeles för lite stöd av Malmö stad och de privata byggföretagen.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

  • att Malmö stad satsar resurser för att ge stöd och råd till de Malmöbor som vill bygga egna alternativ till de stora byggföretagens, och på så sätt öppna upp för fler alternativa aktörer på marknaden, samt
  • att Malmö stad avsätter mark för byggandet av hyreskooperativ som ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara, och där de boende redan på planeringsstadiet får avgörande inflytande över projektet.

- Det är ju också målsättningen för The Shift, som Malmö Stad skrivit under, dvs. ett löfte om avskaffa bostadsspekulationen och låta behoven styra. Det som motionen föreslår är ju ett enkelt steg i denna riktning och Malmö behöver verkligen bostäder där vem som helst vill och har råd att bo, avslutar Gunilla Ryd.

Motionen bifogas som bilaga.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum