Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Malmö stad ska äga lokaler för välfärdsverksamhet

Dela

Vänsterpartiet lämnar idag in en motion till kommunfullmäktige för att förändra stadens lokalbestånd. Vi anser att kommunen själva ska äga sina lokaler, bara så kan lokalkostnaderna på sikt hållas på en betydligt lägre nivå än om de hyrs.

Anders Andersson (V), foto: Amalia Bartholdson
Anders Andersson (V), foto: Amalia Bartholdson

- Vi såg förra året exempel på att en privat hyresvärd ville chockhöja hyran för ett äldreboende vid en omförhandling, så kan vi inte behandla vare sig våra äldre eller vår ekonomi. En sådan gisslansituation säger vi nej till, säger Anders Andersson (V), kommunalråd och motionär. 

Lokaler på hyresmarknaden hyressätts enligt marknadsprinciper. Fastighetsägare kan begära mycket höga hyror, Malmö stad har erfarit flera exempel på detta. Kommunal verksamhet har ofta så speciella behov och förutsättningar att hyresmarknaden kan begära hyror i nivå med nyproduktion också när det gäller förlängning av kontrakt. Det så kallade bruksvärdet sätts vid en prövning i Hyresnämnden utifrån aktuell hyresnivå i området och inte utifrån de faktiska kostnaderna. Framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för kommunens verksamheter riskerar att ge stora kostnadsökningar.

- Verksamheten ställs vid en omförhandling inför valet att stanna kvar och betala, eller flytta.  Många verksamheter lämpar sig inte att flytta, exempelvis boenden för gamla eller funktionsnedsatta där boendet är permanent eller inför livets slut. En flytt kan bli mycket ödesdiger för de boende, säger Anders Andersson (V).

Vänsterpartiet anser att verksamhet som skolor, LSS-boenden, äldreboenden och
socialtjänstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen äger. Brukare inom LSS- och äldreomsorgen med beviljat boende med privat hyresvärd ska inte riskera att behöva flytta på grund av att kommunen inte godtar en hyreshöjning. När behoven förändras kan lokaler anpassas till annan kommunal verksamhet. Skolor kan bli förskolor och äldreboenden kan byggas om till studentbostäder eller trygghetsboenden, för att ge ett par exempel. När lokalerna är kommunalt ägda underlättas också planeringen av det flexibla vid nyproduktion och renoveringar, på så sätt kan kostnaderna hållas låga.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta att lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en princip att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna till välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska motiveras i planen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anders Andersson (V), foto: Amalia Bartholdson
Anders Andersson (V), foto: Amalia Bartholdson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet vill värna de mest ekonomiskt utsatta i vår stad26.3.2020 12:55:24 CETPressmeddelande

På dagens möte med Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlades ett nämndsinitiativ från Vänsterpartiet. Vi krävde att nämnden under en tidsbegränsad period ska ge förhöjt försörjningsstöd till de familjer som har barn i skolor som stänger ner på grund av Coronaviruset Covid-19. Deras matkostnader ökar när barnen inte längre får skollunch och Malmö Stad måste agera snabbt för att säkerställa dessa familjers möjlighet att ge sina barn mat för dagen.

Malmövänstern motionerar: Stoppa skattebrott!17.3.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Idag, på kollektivavtalets dag, lämnar Vänsterpartiet Malmö in en motion om att Malmö Stad ska ta fram upphandlingsregler där utdrag från Skatteverket som visar att företaget betalat skatt och arbetsgivaravgifter alltid måste uppvisas för att de ska få delta i upphandlingar inom staden. Det finns idag en stor mängd företag som specialiserat sig på att lura det offentliga på skattemedel, så får det inte gå till anser Vänsterpartiet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum