Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Markupplåtelsepolicy för billigare hyror!

Dela

Utförsäljningen av kommunal mark är på en hög nivå i Malmö. Kortsiktigt drar det in stora summor till kommunen, men i ett vidare perspektiv skapar utförsäljningen flera problem. Vänsterpartiet Malmö lämnade därför idag in en motion om markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror. - Vi i vänsterpartiet tycker att Malmöborna är värda ett Malmö där alla har råd att bo, säger Boel Pettersson (V), en av motionärerna.

Boel Pettersson (V) fotograf: Olof Holmgren
Boel Pettersson (V) fotograf: Olof Holmgren

Vänsterpartiet är kritiska till styrets iver att sälja av mark. Genom att sälja mark går kommunen miste om den värdeökning som en exploatering ger, tomträttsavgälder skulle istället ge kommunen stabila inkomster även i framtiden.

- Med dagens markanvisningspolicy får Malmö stad inte del i den värdeökning som en exploatering ger, samtidigt förlorar kommunen kontrollen över marken och måste ibland betala dyrt när marken åter behövs. Malmö vinner idag kortsiktigt miljoner genom markförsäljning, istället för de långsiktigt stabila intäkter som tomträttsupplåtelse skulle ge. Malmö behöver en markanvisningspolicy som gagnar malmöborna och stadens utveckling, säger Anders Andersson (V) kommunalråd.

- Att sälja ut mark är en dålig investering för Malmöborna, det visar på den politiska ledningens kortsiktiga lösningar som skapar mer osäkerhet än stabilitet. Att sälja ut mark är att ge ut kommunens tillgångar och släppa kontrollen över stadsplaneringen. Det leder till att kommunen inte har kontroll över vad som byggs och av vem, vinstintressen står över människors behov av bostad, säger Boel Pettersson (V).

Marken är en av malmöbornas viktigaste tillgångar och en garant för god ekonomi och samhällsutveckling. Med nuvarande markanvisningspolicy för Malmö stad är det upp till exploatören att välja upplåtelseform. Kommunen har helt frånsagt sig möjligheten att stoppa utförsäljningen av kommunal mark.

Vänsterpartiet menar att kommunen skall återgå till att ha kontroll över sin mark och avgöra upplåtelseform från fall till fall. Den normala upplåtelseformen skall vara tomträtt.

- Vi i Vänterpartiet vill att staden ska behålla marken och istället hyra ut den och på så vis behålla kontrollen och säkra en jämn långsiktig inkomst som det går att planera långsiktiga beslut utifrån för Malmöbornas bästa, avslutar Boel Pettersson (V).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Boel Pettersson (V) fotograf: Olof Holmgren
Boel Pettersson (V) fotograf: Olof Holmgren
Ladda ned bild
Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet föreslår stödpaket för Malmöbor och ideella föreningar14.4.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunledningen har tagit flera initiativ för att stödja det lokala näringslivet på olika sätt - vilket vi tycker är bra, för att trygga jobben och försörjningen. Vi saknar dock ett stödpaket för vanligt folk som drabbas hårt när deras försörjning upphör från en dag till en annan, för alla de som saknar ett hem och för de ideella föreningar som får kämpa hårt under krisen.

Vänsterpartiet vill värna de mest ekonomiskt utsatta i vår stad26.3.2020 12:55:24 CETPressmeddelande

På dagens möte med Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlades ett nämndsinitiativ från Vänsterpartiet. Vi krävde att nämnden under en tidsbegränsad period ska ge förhöjt försörjningsstöd till de familjer som har barn i skolor som stänger ner på grund av Coronaviruset Covid-19. Deras matkostnader ökar när barnen inte längre får skollunch och Malmö Stad måste agera snabbt för att säkerställa dessa familjers möjlighet att ge sina barn mat för dagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum