Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Markupplåtelsepolicy för billigare hyror!

Dela

Utförsäljningen av kommunal mark är på en hög nivå i Malmö. Kortsiktigt drar det in stora summor till kommunen, men i ett vidare perspektiv skapar utförsäljningen flera problem. Vänsterpartiet Malmö lämnade därför idag in en motion om markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror. - Vi i vänsterpartiet tycker att Malmöborna är värda ett Malmö där alla har råd att bo, säger Boel Pettersson (V), en av motionärerna.

Boel Pettersson (V) fotograf: Olof Holmgren
Boel Pettersson (V) fotograf: Olof Holmgren

Vänsterpartiet är kritiska till styrets iver att sälja av mark. Genom att sälja mark går kommunen miste om den värdeökning som en exploatering ger, tomträttsavgälder skulle istället ge kommunen stabila inkomster även i framtiden.

- Med dagens markanvisningspolicy får Malmö stad inte del i den värdeökning som en exploatering ger, samtidigt förlorar kommunen kontrollen över marken och måste ibland betala dyrt när marken åter behövs. Malmö vinner idag kortsiktigt miljoner genom markförsäljning, istället för de långsiktigt stabila intäkter som tomträttsupplåtelse skulle ge. Malmö behöver en markanvisningspolicy som gagnar malmöborna och stadens utveckling, säger Anders Andersson (V) kommunalråd.

- Att sälja ut mark är en dålig investering för Malmöborna, det visar på den politiska ledningens kortsiktiga lösningar som skapar mer osäkerhet än stabilitet. Att sälja ut mark är att ge ut kommunens tillgångar och släppa kontrollen över stadsplaneringen. Det leder till att kommunen inte har kontroll över vad som byggs och av vem, vinstintressen står över människors behov av bostad, säger Boel Pettersson (V).

Marken är en av malmöbornas viktigaste tillgångar och en garant för god ekonomi och samhällsutveckling. Med nuvarande markanvisningspolicy för Malmö stad är det upp till exploatören att välja upplåtelseform. Kommunen har helt frånsagt sig möjligheten att stoppa utförsäljningen av kommunal mark.

Vänsterpartiet menar att kommunen skall återgå till att ha kontroll över sin mark och avgöra upplåtelseform från fall till fall. Den normala upplåtelseformen skall vara tomträtt.

- Vi i Vänterpartiet vill att staden ska behålla marken och istället hyra ut den och på så vis behålla kontrollen och säkra en jämn långsiktig inkomst som det går att planera långsiktiga beslut utifrån för Malmöbornas bästa, avslutar Boel Pettersson (V).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Boel Pettersson (V) fotograf: Olof Holmgren
Boel Pettersson (V) fotograf: Olof Holmgren
Ladda ned bild
Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Aktion mot rasprofilering10.4.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Pape Matar Fall reste i somras till Sverige med sin bror Ibra Lo. De hade båda giltiga visa men tvingades ändå sitta i förvar i åtta veckor innan de utvisades sedan till Senegal. Ännu har de inte mottagit ens en ursäkt från den svenska staten. - Det är fortfarande smärtsamt att vi inte ens fått en ursäkt, jag tänker på det varje dag. Men det värmer när jag tänker på alla de som lade mycket tid och pengar på att stötta oss och för att få ut oss, säger Pape Matar Fall. Nu kommer Pape Matar tillbaka till Sverige och Vänsterpartiet Malmö sluter upp för att visa vårt stöd. På fredag den 12/4 klockan 12.00 möter vi och en grupp aktivister honom på Kastrups flygplats för att välkomna och följa med honom till Sverige, fast denna gång med den värdighet han förtjänar.

Malmövänstern motionerar: Minnesgåva inom Daglig verksamhet10.4.2019 10:00:00 CESTPressmeddelande

Många arbetsgivare har som tradition att visa sin uppskattning för personal som varit anställda länge inom företaget. Denna tradition finns även inom offentlig sektor, så också i Malmö stad. Bland de många verksamheter som finns inom en kommun och som är kommunens ansvar, finns också daglig verksamhet. - Detta är ett sätt visa uppskattning för de som deltagit i daglig verksamhet i 25 år, likt de som varit anställda lika länge, säger Carin Gustafsson (V), en av motionärerna.

Demensvården utvecklas efter Vänsterpartiets initiativ!28.3.2019 13:57:06 CETPressmeddelande

På dagens sammanträde i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fick Vänsterpartiet gehör för sina förslag om att utveckla demensvården för hela Malmö Stad. Med Vänsterpartiets nämndsinitiativ som inspiration ska nu ett arbete med en plan och strategi för Malmös demensvård sättas igång. - Vi är jätteglada för att man nu ska göra en ordentlig översyn över demensvården i staden, säger Birgitta Ehlin (V) ledamot i Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Malmövänstern motionerar: Koloniområde med kooperativ hyresrätt26.3.2019 09:42:42 CETPressmeddelande

Under 1800-talet växte koloniträdgårdar fram för att arbetare som bodde trångt och dåligt i lägenheter skulle få tillgång till grönska. I Malmö finns över 2300 trädgårdskolonier fördelat på 12 koloniområden, men områdenas standard och priser har ökat kraftigt. Idag har många av de som verkligen skulle behöva en kolonistuga inte råd - det vill Vänsterpartiet Malmö ändra på och lämnar därför in en motion om ett nytt koloniområde med kooperativ hyresrätt.

Vänsterpartiet Malmö motionerar: Ta ansvar för hemlösheten!21.3.2019 14:04:16 CETPressmeddelande

Kommunledningen i Malmö slår sig för bröstet och hävdar att ”nu ska bostadsbristen åtgärdas, vi går med i FN-initiativet The Shift”. Samtidigt vet vi att hemlösheten i Malmö ökar. Malmö har idag ungefär 1 300 hemlösa barn enligt kommunens egna beräkningar. Vackra ord bygger inga bostäder. Därför lämnar kommunalrådet Emma-Lina Johansson idag in en motion till kommunfullmäktige som ställer krav på att Malmö Stad ska ta ansvar för bostadsbristen och hemlösheten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum