Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar om att införa skolfrukost

Dela

Barnfattigdom och klasskillnader slår hårt mot våra unga. Vi i Vänsterpartiet tycker därför att skolan ska ta sitt kompensatoriska uppdrag på allvar och se till att inget barn behöver gå hungrigt genom en skoldag. Därför motionerar vi om att varje elev ska erbjudas frukost i skolan.

Lisa Stolpe (V)
Lisa Stolpe (V)

- Inom den internationella forskningen finns en stor samstämmighet om att bra mat i samband med skoldagen leder till bland annat förbättrad koncentration, ökad närvaro och ökat välbefinnande. Dessutom visar forskningen att de barn som äter en ensidig kost hemma lär sig att äta mer varierat i skolan. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att det kompensatoriska uppdraget tas på allvar av politiken i Malmö stad genom att erbjuda skolfrukost, säger Lisa Stolpe (V), ledamot i grundskolenämnden, ersättare i kommunfullmäktige och motionär. 

Vänsterpartiet föreslår att grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram förslag för hur skolorna kan erbjuda frukost åt eleverna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lisa Stolpe (V)
Lisa Stolpe (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar om att ta fram en koldioxidbudget24.5.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Sverige har tillsammans med de flesta av världens länder beslutat att agera för att den genomsnittliga temperaturökningen absolut inte ska gå över 2 grader och allra helst inte överstiga 1,5 grader. Men ska vi klara det kan bara en begränsad mängd koldioxid släppas ut i atmosfären. Därför motionerar nu Vänsterpartiet om att Malmö stad ska ta fram en koldioxidbudget och avsätta resurser för att genomföra arbetet som krävs.

Malmövänstern motionerar om alla barns rätt till en trygg resa20.5.2021 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ett barn som behöver särskola blir placerad där lämplig och ledig plats finns i Malmö, vilket kan vara långt ifrån hemmet. Därför har eleven rätt till skoltaxi på skoldagar, men inte på lov- eller studiedagar. Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen ska barnets bästa komma i första rummet. Malmövänstern motionerar därför om att införa skolskjuts för dessa elever även på lov- och studiedagar. Så skapas kontinuitet och trygghet för såväl elever som vårdnadshavare.

Malmövänstern tar initiativ för ökat arbetsgivansvar för våldsutsatta29.4.2021 15:12:46 CEST | Pressmeddelande

På dagens kommunfullmäktige ställde Vänsterpartiets Emma-Lina Johansson en fråga till arbetsgivarutskottets ordförande Anders Rubin (S) om stadens arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Då Rubin (S) erkände att frågan behöver arbetas mer med lämnar Vänsterpartiet in ett initiativärende till kommunstyrelsen för förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum