Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar om att ta fram en koldioxidbudget

Dela

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Sverige har tillsammans med de flesta av världens länder beslutat att agera för att den genomsnittliga temperaturökningen absolut inte ska gå över 2 grader och allra helst inte överstiga 1,5 grader. Men ska vi klara det kan bara en begränsad mängd koldioxid släppas ut i atmosfären. Därför motionerar nu Vänsterpartiet om att Malmö stad ska ta fram en koldioxidbudget och avsätta resurser för att genomföra arbetet som krävs.

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)

- Det har ju inte varit ett allmänt känt begrepp i så många år, men ett 30 tal kommuner har redan upprättat lokala koldioxidbudgetar och antalet växer. Konceptet har legat på bordet sedan 2019 då det ingick i styrets budget som kommunfullmäktige antog, men än så länge ser vi inget av det, säger Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i miljönämnden och en av motionärerna. 

Mellan åren 2015 och 2018 minskade utsläppen med 2 procent årligen, och utifrån den trenden tar Skånes koldioxidbudget slut om bara fem år. Utsläppen skulle behöva minska med 17 procent per år för att klara Parisavtalets mål. Det går alltså alldeles för långsamt. 

- Vi lämnar in motionen för att vi anser att arbetet behöver slutföras snarast möjligt. Jag tycker att det skulle vara ett utmärkt verktyg för tydliggöra vad som behövs göras för att uppnå målen i vårt nya miljöprogram, säger Gunilla Ryd.

I Malmö Stads Miljöprogram för 2021-2030 omnämns koldioxidbudget som ett verktyg, men det finns inga skarpa skrivningar om hur eller när en sådan ska tas fram. Vänsterpartiet yrkar därför att Malmö stad tar fram en koldioxidbudget genom att knyta an till redan etablerade modeller och att kommunen avsätter de specifika resurser som krävs för detta arbete.

- En koldioxidbudget gör det enklare för kommunen, näringsliv och medborgare att se hur mycket “koldioxidutrymme” som vi har kvar för Malmö. Det blir då lättare att motivera och mobilisera för de åtgärder som behövs. Koldioxidbudgeten sätter en gräns för koldioxidutsläppen och är ett bra arbetssätt för att få stopp på jordens uppvärmning, säger Anders Andersson (V), kommunalråd och den andre motionären.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)
Ladda ned bild
Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar om alla barns rätt till en trygg resa20.5.2021 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ett barn som behöver särskola blir placerad där lämplig och ledig plats finns i Malmö, vilket kan vara långt ifrån hemmet. Därför har eleven rätt till skoltaxi på skoldagar, men inte på lov- eller studiedagar. Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen ska barnets bästa komma i första rummet. Malmövänstern motionerar därför om att införa skolskjuts för dessa elever även på lov- och studiedagar. Så skapas kontinuitet och trygghet för såväl elever som vårdnadshavare.

Malmövänstern tar initiativ för ökat arbetsgivansvar för våldsutsatta29.4.2021 15:12:46 CEST | Pressmeddelande

På dagens kommunfullmäktige ställde Vänsterpartiets Emma-Lina Johansson en fråga till arbetsgivarutskottets ordförande Anders Rubin (S) om stadens arbetsgivaransvar för våldsutsatta. Då Rubin (S) erkände att frågan behöver arbetas mer med lämnar Vänsterpartiet in ett initiativärende till kommunstyrelsen för förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum