Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar om plan för sexuell hälsa

Dela

Idag startar World Pride och Malmövänstern vill se en ambitionshöjning i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Vänsterpartiet föreslår därför Malmö stad att ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i alla åldrar för den kommande mandatperioden, samt att de ska förnyas var fjärde år.

Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd
Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd

- Precis som det står på Malmö stads hemsida så är sexuell hälsa ett brett ämnesområde, Vänsterpartiet hade dock velat se en ambitionshöjning i arbetet. Vi tycker inte att politiken eller förvaltningar inom Malmö stad kan luta sig mot det arbete som gjordes medan vi fortfarande var med och styrde staden, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd och motionär. Hon fortsätter: 

- Det här året har flera aktiviteter i Malmö stad syftat till att synliggöra och höja kunskapen om hbtqia+personers liv i samband med World Pride som startar idag, men vi hade velat se ett kontinuerligt arbete i hela staden med dessa rättighets- och hälsofrågor. Det berör alla Malmöbor, varenda en av oss har rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. 

Folkhälsomyndigheten anger att det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar för ökad sexuell och reproduktiv hälsa och möjligheten att tillgodogöra sig rättigheter för individen. En utgångspunkt är allas lika värde och principen om ickediskriminering i relation till sexuell och reproduktiv hälsa.

Mellan 2010-2017 fanns en Strategi och handlingsprogram för arbetet med sexuell hälsa och mellan 2014-2017 även en Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa.

- Varför dessa inte förnyats efter att de utgått är för oss obegripligt, det är dags att växla upp arbetet, avslutar Emma-Lina Johansson. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd
Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en Cirkulationsplan för Malmö13.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har ännu en gång understrukit vikten av omställning vad gäller våra transportsystem och påpekat att omställningstakten behöver accelereras. Fordonstrafiken måste minska till förmån för mer hållbara transporter såsom fossilfri kollektivtrafik, cykel eller gång. Vänsterpartiet vill därför att Malmö Stad verkar för en omställning av sitt trafiksystem och att en cirkulationsplan införs i Malmö.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum