Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Skapa tillgängliga lekplatser!

Dela

Alla barn leker. I leken utvecklas barn till självständiga individer och lär sig att ta hänsyn till varandra. Men alla barn är olika; de har olika intressen, olika hemförhållanden och olika funktionsförmågor. Alla barn ska ha rätt till en genomtänkt utomhusmiljö där alla barn kan leka tillsammans.

Carin Gustafsson (V)
Carin Gustafsson (V)

- De flesta av Malmös lekplatser är byggda för personer som kan gå, springa, klättra och hoppa obehindrat. Men det finns många sätt på vilka lekplatser kan anpassas så att de passar alla, säger motionären Carin Gustafsson (V).

Barn och/eller föräldrar med funktionsnedsättningar kan ofta inte delta i leken på samma villkor som den med typisk funktionsförmåga och hamnar därför ofta utanför lekens gemenskap. En anpassning kan ofta göras med enkla medel och fungera lika bra för alla. Mycket små förändringar kan vara skillnaden mellan utestängande och välkomnande.

I december 2019 beviljades ett Malmöinitiativ om att stadens temaplekplatser skulle få gungor av gungsätesmodell. Men barn med funktionsnedsättningar vill göra mer än att gunga på en lekplats. Barn med typisk funktionsförmåga begränsar sällan sitt lekplatslekande till att enbart gunga.

Vänsterpartiet föreslår därför att stadens ska ta fram ett program för att göra stadens lekplatser tillgängliga för alla Malmös medborgare. Vi vill att berörda intresseorganisationer ska vara delaktiga i att ta fram programmet. Deras upplevelser och erfarenheter är en viktig kunskap för Malmö kommun att ta tillvara på för att skapa tillgängliga lekplatser. Vi vill också att en lekplatskarta som på ett enkelt sätt visar var Malmös lekplatser ligger och på vilket sätt de är tillgängliga tas fram. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Carin Gustafsson (V)
Carin Gustafsson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum