Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Starta kommunalt energibolag!

Dela

Enligt Svenska kraftnät hotas Skåne av elbrist inom en snar framtid. En ökande elanvändning, underskott i vattenmagasinen, oligopol på elmarknaden och monopol på elnäten har gett kraftigt höjda elpriser. Marknaden prioriterar inte klimatneutralitet, effektivisering eller låga priser.

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)

- Ett kommunalt energibolag har en viktig roll för energieffektivisering och klimatomställning, samtidigt som det kan bli en riktigt bra affär både för kommunen och konsumenterna, säger Anders Andersson (V) en av motionärerna

Vattenfall, E.ON och Ellevio kontrollerar idag 75% av elproduktionen och gör stora vinster inte minst på nätägandet. Elpriset beräknas fortsätta stiga mycket kraftigt fram till år 2030. Vänsterpartiet poängterar att marknaden varken kan garantera tillgång eller rimliga priser.

- Genom privatiseringen av vårt kommunala bolag skulle allt bli bättre, billigare och effektivare men det blev i stället en oligopolmarknad, högre elpriser och hot om elbrist, så nu är det dags att kommunen tar sitt ansvar, säger Gunilla Ryd (V) en av motionärerna.

Forskningen är enig om att klimat och miljö hotas av ohållbar energiproduktion som bygger på förbränning av fossila bränslen. I Malmö är målet att vara självförsörjande av förnybar energi 2030. För att uppnå stadens klimat- och miljömål krävs krafttag.

Vänsterpartiet anser att Malmö stad behöver trygga tillgången på förnybar energi, skaffa ökad kontroll över produktion och leverans och kunna styra omställningstakten till fossilfri energi. Kommunen bör också ta ett fastare grepp över energieffektiviseringen, liksom över möjligheten att i krislägen säkerställa energiförsörjningen för eget behov, för invånare och företag inom kommunen.

Vänsterpartiet motionerar därför om att Malmö Stad ska starta ett kommunalt energibolag.

Kontakter

Bilder

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)
Ladda ned bild
Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Starta försöksverksamhet med Lekotek!27.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Malmökommissionen hade som mål att ta fram åtgärder som skulle göra Malmö hållbart, både ekologiskt och socialt. Malmö Stads Miljöprogram lyfter bland annat att ekologisk hållbarhet stärks genom att vi minskar vår konsumtion och staden ska bidra till att utveckla cirkulär- och delningsekonomi. En viktig åtgärd gällande social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens invånare. Malmövänstern motionerar därför om att införa en verksamhet som förenar båda dessa mål: Lekotek.

Malmövänstern motionerar: Förändra MKB:s direktiv - bygg bort bostadsbristen!24.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet ser bostaden som en mänsklig rättighet, men trots ökat bostadsbyggande är bostadsbrist och hemlöshet fortsatt stora problem i Malmö. De bostäder som byggs vänder sig främst till dem med kapital eller högre inkomster och är oftast omöjliga att hyra för dem utan kapital och med låga eller medelstora inkomster. Malmövänstern motionerar därför om att kommunen till fullo ska använda sitt eget allmännyttiga bostadsbolag, MKB, för att lösa problemen med bristen på hyreslägenheter vanligt folk har råd att bo i.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum