Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Stoppa skattebrott!

Dela

Idag, på kollektivavtalets dag, lämnar Vänsterpartiet Malmö in en motion om att Malmö Stad ska ta fram upphandlingsregler där utdrag från Skatteverket som visar att företaget betalat skatt och arbetsgivaravgifter alltid måste uppvisas för att de ska få delta i upphandlingar inom staden. Det finns idag en stor mängd företag som specialiserat sig på att lura det offentliga på skattemedel, så får det inte gå till anser Vänsterpartiet.


- Det handlar om allt från oseriösa byggbolag som inte betalar vare sig skatt eller arbetsgivaravgifter till assistansbolag som fuskar med anställningar. För att komma till rätta med dessa stölder av våra gemensamma medel måste Malmö stad skärpa sina rutiner, säger motionären Anders Skans (V) gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige.

För att slippa problemen med att samköra register mellan offentliga myndigheter, bör skall-krav finnas i upphandlingar. Företagen måste då lämna ut sina egna uppgifter för att få delta i upphandlingen.

Vänsterpartiet föreslår att vid alla upphandlingar ska företaget som lämnar anbud visa utdrag från Skatteverket som visar att skatter och arbetsgivaravgifter har betalts korrekt de senaste åren. Om företaget ska anlita underentreprenörer måste även dessa lämna samma uppgifter innan arbetet får påbörjas.

- Vi måste ha tydliga regler för att komma åt de ekonomiska brottslingarna, asvlutar Anders Skans.

Motionen bifogas i sin helhet. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum