Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Värna om Malmös biologiska mångfald, rädda våra bin!

Dela

Ett av Malmö stads miljömål syftar just till att värna om och stödja den biologiska mångfalden genom att bevara och skydda naturen samt ta särskilt ansvar för hotade och sällsynt arter som lever i kommunen. Men detta mål är enligt den senaste miljöredovisningen ett mål som inte kommer att uppnås. I Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna, Vänsterpartiet kräver därför att Malmö stad värnar om vår biologiska mångfald.

- Vi vill att Malmö Stad tar fram en åtgärdsplan för att rädda bin och andra pollinatörer i linje med motionen. Genom en informationskampanj kan vi också få andra aktörer att bli delaktiga i en livsviktig kamp för klimatet och vår biologiska mångfald, säger motionären Gunilla Ryd (V), ledamot i Miljönämnden och kommunfullmäktige i Malmö.

Gifter från besprutning, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra bin och även andra pollinatörer, samtidigt är vi helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete för att livnära oss. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Vänsterpartiet är medvetna om att om denna utveckling får fortsätta kommer den att få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen uppmanar till att göra bland annat vägkanter till blommande marker, samt kommuner att ta fram åtgärdsplaner för att rädda våra pollinatörer.

Vänsterpartiet uppmanar därför styret i Malmö stad att lyssna på Naturskyddsföreningen och bidra till en positiv klimatutveckling. 

Läs hela motionen här: Värna om Malmös biologiska mångfald, rädda våra bin

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet föreslår stödpaket för Malmöbor och ideella föreningar14.4.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunledningen har tagit flera initiativ för att stödja det lokala näringslivet på olika sätt - vilket vi tycker är bra, för att trygga jobben och försörjningen. Vi saknar dock ett stödpaket för vanligt folk som drabbas hårt när deras försörjning upphör från en dag till en annan, för alla de som saknar ett hem och för de ideella föreningar som får kämpa hårt under krisen.

Vänsterpartiet vill värna de mest ekonomiskt utsatta i vår stad26.3.2020 12:55:24 CETPressmeddelande

På dagens möte med Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlades ett nämndsinitiativ från Vänsterpartiet. Vi krävde att nämnden under en tidsbegränsad period ska ge förhöjt försörjningsstöd till de familjer som har barn i skolor som stänger ner på grund av Coronaviruset Covid-19. Deras matkostnader ökar när barnen inte längre får skollunch och Malmö Stad måste agera snabbt för att säkerställa dessa familjers möjlighet att ge sina barn mat för dagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum