Linköpings kommun

Malmslättsvägen utvecklas från infart till stadsdel

Dela

Nu startar Linköpings kommun planeringen av en ny del av staden längs med Malmslättsvägen, väster om Vallarondellen. Universitetsområdet, Ryd och innerstaden ska knytas samman med fler bostäder, arbets- och mötesplatser. Förhoppningen är att resultatet blir en starkare integrering av studentliv, forskning och näringsliv i innerstaden, vilket kommer att stärka Linköping som kunskapsstad. Det stora utvecklingsarbetet syftar också till att skapa en ny mindre korsning än Vallarondellen som ny entré in till Linköping.

– Linköping är en stor och populär studentstad. Det här kommer att hjälpa oss att göra miljöerna kring universitetet och Ryd ännu mer spännande och kreativa. En tydligare koppling mellan universitetsområdet, Ryd och innerstaden kommer berika vår innerstad och förhoppningsvis leda till att fler studenter vill och kan stanna i Linköping efter sina studier, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Den nya delen av staden innebär ett stort tillskott av bostäder och är därför ett viktigt steg mot minskad bostadsbrist – uppskattningsvis 1 500 bostäder med närhet till kollektivtrafik, cykelkommunikationer och vackra naturområden runt knuten. Läget kommer också att upplevas mer centralt än idag då Malmslättsvägen utvecklas till ett stråk med stadsbebyggelse.

– Det här läget i staden kommer också vara intressant för näringslivet, som kommer att få tillgång till kreativa miljöer i närheten av universitetet, Mjärdevi Science Park och Linköpings innerstad. Med stärkta kopplingar mellan näringsliv, utbildning och forskning får fler företag förutsättningar att växa fram och utvecklas. Det är en välkommen utveckling som stärker Linköping som kunskapsstad.

Planeringen syftar till att göra om Malmslättsvägen från infartsled till en gata omgärdad av stadskvarter, vilket innebär stora förändringar för Vallarondellen.

– Vallarondellen är en av Sveriges största rondeller och har spelat ut sin roll i Linköpingstrafiken. Det är dags att Linköping får en ny välkomnande entré från väster och då behöver Vallarondellen göra plats för en modernare lösning, säger Elias Aguirre.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 17 februari 2016 och nämnden föreslås ge startbesked åt detaljplanearbete som kommer att pågå under cirka två år. Byggnation förväntas ske i etapper de närmaste åren.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Presentation i PDF-format finns under relaterat/dokument längre ner på denna sida.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum