Universitetssjukhuset Örebro

Män drabbas hårdare av vissa infektioner

Dela

Vid lunginflammation har män högre koncentrationer av proteinet SLPI i blodet än kvinnor. Det visar forskning som gjorts vid Universitetssjukhuset Örebro. ”Det var ett oväntat och intressant fynd. Det är oklart vad det står för men vi vet att det finns immunologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det påverkar bland annat benägenheten att drabbas av infektioner”, säger Anna Lange, forskare inom Region Örebro län.

Provtagning inom Region Örebro län. Foto: Elin Abelson
Provtagning inom Region Örebro län. Foto: Elin Abelson

I sin forskning har Anna Lange tittat på lunginflammation, bakterieväxt i blodet, så kallad bakteriemi, och sepsis, vilket är svåra infektioner förenade med organsvikt. Sepsis är den mest allvarliga infektionsgruppen på infektionskliniken.

– Vid sepsis ser man en spridd inflammationsreaktion. Det leder till att organen i kroppen påverkas svårt. Dessutom får man en samtidig försvagning av immunförsvaret, som i vissa fall kan bli så uttalad att det leder till ytterligare komplikationer och ökad risk att dö, säger Anna Lange, överläkare på infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. 

Två proteiner som har effekter på vårt immunförsvar

Det ena proteinet som hon har valt att fokusera på i sin forskning är Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI). Det utsöndras exempelvis i lungan och är viktigt för infektionsförsvaret i lungan. SLPI har skyddande effekt genom att motverka vävnadsnedbrytande enzymer och minska inflammation. Det andra proteinet är lösligt B and T Lymphocyte Attenuator (sBTLA). Det är en löslig variant av ett protein som sitter på vita blodkroppar och har betydelse för reglering av immunförsvaret i olika sammanhang.  

– Den lösliga formen av BTLA är inte studerad tidigare och man vet inte vad den har för funktion, men dess cellbundna variant har en bromsande effekt på aktiveringen av lymfocyter. Jag har tittat på hur koncentrationen av SLPI och BTLA i blodet skiljer sig åt beroende på olika faktorer vid svåra bakterieinfektioner, säger Anna Lange.

Att få sepsis är vanligare ju äldre patienten blir och vissa faktorer kan öka risken, till exempel manligt kön, dåligt immunförsvar och operationer. I avhandlingen ingick tre olika studiegrupper. Patienter som hade lunginflammation, de som var inlagda på intensivvårdsavdelning med sepsis och de som hade bakterier i blodet.

– Mina studier visade att SLPI-koncentrationen skiljde sig åt beroende på var infektionen var lokaliserad och även beroende på vilken bakterie som växte i blodet vid bakteriemi. Både SLPI och BTLA ökade i relation till ökad organpåverkan, säger Anna Lange.

För sBTLA fanns en koppling mellan höga blodkoncentrationer och ökad risk att dö, hos intensivvårdade patienter med sepsis redan inom den första månaden och hos patienter med bakteriemi, på längre sikt. Intressant är att senare studier har visat ett samband mellan blodkoncentrationen av sBTLA och risk för död vid flera cancerformer. Forskningen visade också ett samband mellan SLPI och sBTLA och kända blodmarkörer som är kopplade till ett försvagat immunförsvar.

Vid ytterligare frågor kontakta 
Anna Lange
Överläkare
Infektionskliniken
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Telefon: 076 – 23 10 711
Mail: anna.lange@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Provtagning inom Region Örebro län. Foto: Elin Abelson
Provtagning inom Region Örebro län. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild
Forskare Anna Lange, Region Örebro län. Foto: Elin Abelson
Forskare Anna Lange, Region Örebro län. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild
Provtagning inom Region Örebro län. Foto: Elin Abelson
Provtagning inom Region Örebro län. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Minskade ångest- och depressionssymtom ett år efter knäoperation18.9.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Patienter som genomgått en knäoperation påverkas positivt även i sitt psykiska mående. Det är resultatet av Aamir Mahdis forskning på ortopediska kliniken. ”Vi såg att ångest- och depressionssymtom hade minskat hos de här patienterna ett år efter operation. Det skulle kunna spegla minskning av smärta och förbättring av funktionen”, säger överläkaren Aamir Mahdi på Universitetssjukhuset Örebro.

Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer15.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen för att få till bättre laborativa metoder som kan hjälpa till vid förbyggande och behandling av livmoderhalscancer”, säger forskaren Malin Kaliff på Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum