Vänsterpartiet Skåne

Månadskort till Skånetrafiken borde ges till alla regionanställda – inte bara politiska sekreterare

Dela

Vänsterpartiet vill ge månadskort till samtliga regionens anställda, ett förslag som kan ge positiva effekter för både människa och miljö.

Region Skåne har i egenskap av offentlig aktör och arbetsgivare ett stort ansvar för att främja en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Vänsterpartiet ser rätten till en god miljö som starkt kopplad till rättvisa och solidaritet. Inom Region Skåne finns det många möjligheter att minska energianvändningen, till exempel genom kloka investeringar - och inte minst genom att uppmuntra till mer kollektivt resande.

- Detta är ett viktigt förslag för att uppmuntra och ge möjlighet till de anställda i Region Skåne som vill och kan, att åka kollektivt i större utsträckning, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet Skåne.

När det i dagarna visat sig möjligt att ge månadskort som löneförmån till vissa yrkesgrupper som politiska sekreterare vill Vänsterpartiet gå ett steg längre och ge denna möjlighet till alla anställda.

- Vi i Vänsterpartiet anser att regionen har en reell möjlighet att påverka personalens intresse för att resa kollektivt. Därför vill vi att Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med ett förslag där alla anställda ges möjlighet till att få ett månadskort som löneförmån.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Skånska vårdval öppnar upp för förskrivning av hörselhjälpmedel utifrån vinst istället för att utgå från patientens behov18.4.2018 11:24Pressmeddelande

Inom vårdval hörselvård har det under de senaste åren kommit allt fler varningssignaler om att hörselvården gått ifrån att ha patienten i centrum till att bli del av marknadsföring för specifika hörselhjälpmedel. De privata vårdklinikerna har stora vinstmarginaler på flera av sina hjälpmedel vilket ger felaktiga incitament för förskrivning och riskerar att patienter inte kan känna trygghet med de råd audionomerna ger dem. Nu lämnar Vänsterpartiet in en motion till Regionstyrelsen i Skåne för att förbättra arbetet med hörselvården.

Fast anställning en trygghet som alltför ofta uteblir – låt Region Skåne visa vägen i arbetsmarknadspolitiken13.4.2018 07:47Pressmeddelande

Allmän visstid utgör en otrygg anställningsform som innebär att arbetsgivaren godtyckligt kan låta bli att erbjuda fast anställning. Vänsterpartiet driver på nationell nivå för ett avskaffande av denna anställningsform och lokalt vill vi att Region Skåne går i bräschen för ett gott arbetsgivarskap genom att kartlägga utbredningen av otrygga anställningsformer och sluta nyttja allmän visstid inom sina verksamheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum