GlobeNewswire

Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och försäljningsresultaten för det fjärde kvartalet och för hela 2017 samt ger produktions- och kostnadsvägledning för 2018

Dela

TORONTO den 15 januari 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) gick i dag ut med produktions- och försäljningsresultaten för det fjärde kvartalet 2017.

Under det fjärde kvartalet 2017 var Mandalays konsoliderade produktion 34 395 säljbara guldekvivalenta uns, och försäljningen låg på 29 547 guldekvivalenta uns. För hela året som slutade den 31 december 2017 producerade Mandalay sammanlagt 131 186 säljbara guldekvivalenta uns och sålde 127 367 guldekvivalenta uns.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade: "Bolagets utmärkta resultat under det fjärde kvartalet vid Björkdal, där det producerades 22 035 uns guld, gjorde det möjligt för Mandalay att överträffa den sammanlagda och reviderade vägledningen som publicerades den 10 augusti 2017. Resultatet vid Björkdal under kvartalet är rekord sedan Mandalay tog över, och produktionen är mer än dubbelt så stor som för motsvarande kvartal förra året. På årsbasis är de 62 028 unsen som producerades vid Björkdal under 2017 inte bara 30 procent högre än under föregående år, utan även den största produktionen i gruvan sedan 1998. Detta resultat beror på fortsatt disciplin i kvalitetskontrollen och gruvans förmåga att leverera större mängder ädelmetall av högsta "A"-kvalitet till anläggningen. Under kvartalet fick vi även ett lyft genom de positiva avstämningarna av bruten ädelmetall av "A"-kvalitet från vår blockmodell."

"Costerfield producerade 12 360 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2017 och 52 137 guldekvivalenta uns för hela året. Det fjärde kvartalets produktion liknade den under det fjärde kvartalet 2016. Den förblir i linje med de föregående tre kvartalen under innevarande år och även med gruvans nuvarande kvalitetsnivå. Vi är på rätt väg beträffande kapitalutvecklingsprogrammet, som meddelades i november 2017, för att nå Brunswick-ådran och förlänga gruvans livslängd."

Mark Sander fortsatte: "Vid Cerro Bayo, där produktionen har varit avbruten sedan översvämningen den 9 juni 2017, pågår en ingående och noggrann tillståndsprocess i samarbete med tillsynsmyndigheterna för att erhålla de nödvändiga tillstånden för återupptagning av produktionen vid gruvan och genomförande av gruvans livslängdsplan."

Mark Sander avslutade: "Till sist vill jag nämna att jag är mycket nöjd med att Mandalays sammanlagda produktion från våra två gruvor som just nu producerar var högre under det fjärde kvartalet 2017 än under motsvarande kvartal 2016, när alla tre gruvor var i produktion. Denna uthållighet kännetecknar vårt bolag som ägare av flera olika gruvor och, ännu mer, våra medarbetare."

Säljbar produktion för de tre månaderna som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget producerade sammanlagt 29 257 uns guld och 805 ton antimon. Det motsvarar totalt 34 395 uns av guldekvivalent produktion under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 21 264 uns guld, 792 ton antimon och 365 214 uns silver, vilket motsvarar totalt 31 293 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Costerfield (Australien) var 7 222 uns guld och 805 ton antimon under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 7 523 uns guld och 792 ton antimon under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Björkdal (Sverige) var 22 035 uns guld under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 10 934 uns guld under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Cerro Bayo (Chile) har på grund av översvämningen varit avbruten sedan den 9 juni 2017. Därför skedde där ingen produktion under det fjärde kvartalet.

Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget producerade sammanlagt 99 449 uns guld, 3 115 ton antimon och 794 533 uns silver. Det motsvarar totalt 131 186 uns av guldekvivalent produktion under 2017 och kan jämföras med 103 245 uns guld, 3 598 ton antimon och 1 731 031 uns silver, vilket motsvarar totalt 145 497 guldekvivalenta uns under 2016.
 • Costerfield producerade 31 512 uns guld och 3 115 ton antimon.
 • Björkdal producerade 62 028 uns guld.
 • Cerro Bayo producerade 5 909 uns guld och 794 533 uns silver.

Tabell 1 - Säljbar produktion under det fjärde kvartalet och hela 2017 samt 2016

 
Metal


Source Three months
ended
31 December
2017
Three months
ended
31 December
2016
Year ended
31 December
2017
Year ended
31 December
2016
Gold (oz) Costerfield 7 222 7 523 31 512 41 310
  Björkdal 22 035 10 934 62 028 48 143
  Cerro Bayo - 2 807 5 909 13 792
  Total 29 257 21 264 99 449 103 245
Antimony (t) Costerfield 805 792 3 115 3 598
Silver (oz) Cerro Bayo - 365 214 794 533 1 731 031
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1 275 1 218    
Antimony US$/t   8 137 7 498    
Silver US$/oz   16,71 17,17    
Au Eq. (oz)1 Costerfield 12 360   12 403 52 137 60 076
  Björkdal 22 035 10 934  62 028 48 143
  Cerro Bayo - 7 956 17 021 37 278
  Total 34 395 31 293 131 186 145 497
 

1  Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (Au Eq. uns) beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av guld (Au), silver (Ag), och antimon (Sb) under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Genomsnittligt Au-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de dagliga LME PM fixes (Financial Information exchange) under perioden, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de högsta och lägsta Rotterdam warehouse-priserna för alla dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Ag-pris under perioden beräknas som genomsnittet för det dagliga London Broker's silver spot-priset för alla dagar under perioden, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning under de tre månaderna som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget sålde 24 902 uns guld och 668 ton antimon. Det motsvarar totalt 29 164 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med 19 445 uns guld, 883 ton antimon och 320 175 uns silver, vilket motsvarar totalt 29 399 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Costerfield var 6 337 uns guld och 668 ton antimon under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 8 040 uns guld och 883 ton antimon under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Björkdal var 18 565 uns guld under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 8 979 uns guld under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Cerro Bayo var 142 uns guld och 18 334 uns silver under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 2 426 uns guld och 320 175 uns silver under det fjärde kvartalet 2016.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget sålde 95 215 uns guld, 2 879 ton antimon och 908 498 uns silver. Det motsvarar totalt 127 367 guldekvivalenta uns under 2017, och kan jämföras med 103 467 uns guld, 3 573 ton antimon och 1 796 693 uns silver, vilket motsvarar totalt 146 564 guldekvivalenta uns, som såldes under året som slutade den 31 december 2016.
 • Costerfield sålde 30 296 uns guld och 2 879 ton antimon.
 • Björkdal sålde 58 058 uns guld.
 • Cerro Bayo sålde 7 003 uns guld och 926 832 uns silver.

Tabell 2 - Försäljning under det fjärde kvartalet och under hela 2017 samt 2016

           
Metal


Source Three months
ended
31 December
2017
Three months
ended
31 December
2016
Year ended
31 December
2017
Year ended
31 December
2016
Gold (oz) Costerfield 6 337 8 040 30 296 40 161
  Björkdal 18 565 8 979 58 058 47 887
  Cerro Bayo 142 2 426 7 003 15 419
  Total 25 044 19 445 95 215 103 467
Antimony (t) Costerfield 668 883 2 879 3 573
Silver (oz) Cerro Bayo 18 334 320 175 926 832 1 796 693
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1 275 1 218    
Antimony US$/t   8 137 7 498    
Silver US$/oz   16,71 17,17    
Au Eq. (oz)1 Costerfield 10 599 13 480 49 425 58 937
  Björkdal 18 565 8 979  58 058 47 887
  Cerro Bayo 383 6 940 19 884 39 740
  Total 29 547 29 399 127 367 146 564
           

1  Kvartalsvis sålda Au Eq. uns beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av Au, Ag, och Sb under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen.

Produktions- och kostnadsvägledningen för hela 2018:

Tabell 3 - vägledning 2018

         
  Björkdal Costerfield Cerro Bayo Consolidated
Saleable Au produced (koz) 56-63 27-30 - 83-93
Saleable Sb produced (kt) - 2,8-3,2 - -
Saleable Au Eq produced (koz)* 56-63 45-50 - 101-113
Cash cost, $/oz Au Eq 820-920 720-770 N/A 835-910
All-in cost, $/oz Au Eq 1 060-1 210 1 150-1 250 N/A 1 155-1 280
Capex, $ million
(including exploration)
18-21
3,4
18-21
2,9
-
-
37-41
6,3
Net care & maintenance, $ million N/A N/A 2,5-3 2,5-3
Corporate administration, $ million N/A N/A N/A 6-6,7
         

**Antar följande metallpriser för hela 2018: Au 1 306 $/uns och Sb 8 361 $/ton.

Mandalays produktions- och kostnadsvägledningen för 2018 bygger på:

 • Produktion och kostnad
 • Björkdal - Fortsatt stark produktion, men den är inte beroende av den positiva avstämningen av kvalitetsnivån under det fjärde kvartalet för att fortsätta i samma takt.
 • Costerfield - Produktionen konsekvent med förväntade lägre kvalitetsnivåer vid Cuffley och Brunswick-gruvan samtidigt som den starka kostnadsstyrningen fortsätter.
 • Cerro Bayo - I linje med Mandalays fasta föresats att återuppta gruvdriften när alla nödvändiga tillstånd för gruvans livslängdsplan har erhållits och baserat på den senaste informationen gällande tidsplanen för att erhålla dessa. Cerro Bayo kommer att fortsätta skötas och underhållas under resten av 2018. Just nu förväntar sig bolaget att driften kommer att återupptas under det första kvartalet 2019.
 • Kapitalutgifter
 • Björkdal - Det kommer att investeras i utvecklingen underjord, dagbrottsbrytning, förbättringar av avfallsdammen och landförvärv för den framtida avfallsdammen som just nu undergår tillståndsprövning.
 • Costerfield - Det kommer att investeras i utveckling av Brunswick-malmkroppen och en utvidgning av avfallsdammen som kommer att täcka hela gruvans livslängd, inklusive Brunswick.
 • Prospektering
 • Björkdal - 3,4 miljoner USD kommer att spenderas på prospektering av kortsiktiga tillskott av mineralreserver med fokus på reserverna vid dagbrottet.
  • Costerfield - 2,9 miljoner USD kommer att spenderas huvudsakligen på borrning vid målen med höga halter vid Costerfield Deeps och Kendall.

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" inom betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande bolagets produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2017 och bolagets produktion av guld och antimon för räkenskapsåret 2018 och det förutsedda återupptagandet av driften vid bolagets Cerro Bayo-gruva. Läsare varnas att inte lägga för stor vikt vid och ha tillit till framåtsyftande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från dem som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från dem som är uppskattade i de framåtsyftande uttalandena i detta nyhetsmeddelande återfinns under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017, av vilken en kopia finns på Mandalays profil hos www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som är beskrivna i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som innebär att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtsyftande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från dem som är förutsedda i dessa uttalanden. Därför bör läsare inte lägga för stor vikt vid och ha tillit till framåtsyftande uttalanden.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics completes enrollment in Phase II study with sevuparin7.1.2019 12:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, January 7, 2019. Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics announces that the patient enrollment has been completed in the Phase II study with sevuparin in patients with sickle cell disease (SCD). The results from the study is expected in mid 2019. Modus Therapeutic's randomized, double blind study contains 140 SCD-patients with Acute Vaso Occlusive Crisis (VOC). It compares intravenously administered sevuparin with placebo. The primary endpoint of the study is the demonstration of a reduced time to resolution of patient's VOC. Clincal sites across Europe and the Middle East took part in the study that was conducted in conjunction with Modus Therapeutics' co development partner Ergomed. SCD has a high unmet medical need as there are currently no approved therapies for VOCs. It is an inherited blood disorder that affects between 90,000 to 100,000 patients in the U.S. and is characterized by severely painful VOCs that lead to organ damage due to a lack of o

Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics completes enrollment in Phase II study with sevuparin7.1.2019 12:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, January 7, 2019. Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics announces that the patient enrollment has been completed in the Phase II study with sevuparin in patients with sickle cell disease (SCD). The results from the study is expected in mid 2019. Modus Therapeutic's randomized, double blind study contains 140 SCD-patients with Acute Vaso Occlusive Crisis (VOC). It compares intravenously administered sevuparin with placebo. The primary endpoint of the study is the demonstration of a reduced time to resolution of patient's VOC. Clincal sites across Europe and the Middle East took part in the study that was conducted in conjunction with Modus Therapeutics' co development partner Ergomed. SCD has a high unmet medical need as there are currently no approved therapies for VOCs. It is an inherited blood disorder that affects between 90,000 to 100,000 patients in the U.S. and is characterized by severely painful VOCs that lead to organ damage due to a lack of o

Stillfront Group rekryterar ansvarig för M&A19.12.2018 12:07Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 19 december, 2018 Stillfront Group rekryterar ansvarig för M&A Stillfront Group, en marknadsledare inom 'free to play' online strategispel, annonserar idag att Marina Andersson har utsetts till ansvarig för M&A och kommer att ingå i koncernledningen. Marina har närmare tjugo års erfarenhet från investment banking och M&A. Hon har omfattande erfarenhet inom strategisk och finansiell rådgivning, affärsgenerering, projektledning inom förvärv och försäljningar av företag, finansiell analys, due diligence, samt företagsvärdering. Tidigare positioner inkluderar: Director, Deloitte's Corporate Finance Advisory team, Director, ICECAPITAL Securities, Associate Partner och Investment Manager, Deseven, samt M&A Analytiker på Carnegie. Marina har två magister-examen från Stockholms universitet och Russian Herzen State Pedagogical University. "Förvärv är en viktig del av Stillfronts affärsstrategi och vi är mycket glada att rekrytera Marina Andersson. Marinas breda erfarenhet och pr

Stillfront Group announces Head of M&A19.12.2018 12:07Pressmeddelande

PRESS RELEASE December 19, 2018 Stillfront Group announces Head of M&A Stillfront Group, a market leader in 'free to play' online strategy games, today announces that Marina Andersson has been appointed as Head of M&A and will be part of the Group's management team. Marina has close to 20 years track record of investment banking and M&A. She has extensive competence within strategic and financial advisory, deal generation, buy and sell side M&A project management, financial analysis, due diligence and company valuation. Former positions include: Director at Deloitte's Corporate Finance Advisory team, Director at ICECAPITAL Securities, Associate Partner and Investment Manager at Deseven, M&A Analyst at Carnegie. She holds two Master degrees from Stockholm University and Russian Herzen State Pedagogical University. "Acquisitions are a crucial part of Stillfront's business strategy and we are very pleased with the appointment of Marina Andersson. Marina's breadth of experience and profess

Oboya tecknar ett samarbetsavtal med Gaia avseende biomaterial13.12.2018 11:41Pressmeddelande

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("Oboya") har tecknat ett viktigt och långsiktigt samarbetsavtal avseende miljövänligt biomaterial med Gaia Biomaterials AB ("Gaia") i Helsingborg, Sverige. Avtalet innebär att Oboya använder Gaias biomaterial för tillverkning och utveckling av miljövänliga odlingsprodukter till odlingsindustrin. Oboya har under de senaste åren arbetat aktivt med innovation, miljö- och hållbarhetsfrågor och vårt mål är att främja miljö och hållbarhet inom odlingsindustrin genom att erbjuda miljövänliga odlingsprodukter till våra kunder. Oboya anser att användningen av biomaterial kommer att vara viktigt för framgång i omställningen till en fossilfri odlingsindustri världen över. Samarbetsavtalet innebär att Oboya använder Gaias biomaterial i sin produktion och att vi genom Gaias kompetens kan utveckla nya miljövänliga odlingsprodukter. Gaias biomaterial är biologiskt nedbrytbart, komposterbart samt ger upp till 80 % lägre koldioxidutsläpp vid förbränning jämfört

Oboya signs a cooperation agreement with Gaia regarding biomaterials13.12.2018 11:41Pressmeddelande

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("Oboya") has signed an important and long-term cooperation agreement on environmentally friendly biomaterials with Gaia Biomaterials AB ("Gaia") in Helsingborg, Sweden. The agreement means that Oboya uses Gaias biomaterials for the production and development of environmentally friendly cultivation products for the cultivation industry. Oboya has been actively involved in innovation, environmental and sustainability issues in recent years, and our goal is to encourage environmental and sustainability in the cultivation industry by offering environmentally friendly cultivation products to our customers. Oboya believes that the use of biomaterials will be important for success in the conversion to a fossil-free cultivation industry worldwide. The cooperation agreement means that Oboya uses Gaias biomaterials in its production and that through Gaias expertise we can develop new environmentally friendly cultivation products. Gaias biomaterials are bi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum