NASDAQ OMX

Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och försäljningsresultaten för det fjärde kvartalet och för hela 2017 samt ger produktions- och kostnadsvägledning för 2018

Dela

TORONTO den 15 januari 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) gick i dag ut med produktions- och försäljningsresultaten för det fjärde kvartalet 2017.

Under det fjärde kvartalet 2017 var Mandalays konsoliderade produktion 34 395 säljbara guldekvivalenta uns, och försäljningen låg på 29 547 guldekvivalenta uns. För hela året som slutade den 31 december 2017 producerade Mandalay sammanlagt 131 186 säljbara guldekvivalenta uns och sålde 127 367 guldekvivalenta uns.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade: "Bolagets utmärkta resultat under det fjärde kvartalet vid Björkdal, där det producerades 22 035 uns guld, gjorde det möjligt för Mandalay att överträffa den sammanlagda och reviderade vägledningen som publicerades den 10 augusti 2017. Resultatet vid Björkdal under kvartalet är rekord sedan Mandalay tog över, och produktionen är mer än dubbelt så stor som för motsvarande kvartal förra året. På årsbasis är de 62 028 unsen som producerades vid Björkdal under 2017 inte bara 30 procent högre än under föregående år, utan även den största produktionen i gruvan sedan 1998. Detta resultat beror på fortsatt disciplin i kvalitetskontrollen och gruvans förmåga att leverera större mängder ädelmetall av högsta "A"-kvalitet till anläggningen. Under kvartalet fick vi även ett lyft genom de positiva avstämningarna av bruten ädelmetall av "A"-kvalitet från vår blockmodell."

"Costerfield producerade 12 360 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2017 och 52 137 guldekvivalenta uns för hela året. Det fjärde kvartalets produktion liknade den under det fjärde kvartalet 2016. Den förblir i linje med de föregående tre kvartalen under innevarande år och även med gruvans nuvarande kvalitetsnivå. Vi är på rätt väg beträffande kapitalutvecklingsprogrammet, som meddelades i november 2017, för att nå Brunswick-ådran och förlänga gruvans livslängd."

Mark Sander fortsatte: "Vid Cerro Bayo, där produktionen har varit avbruten sedan översvämningen den 9 juni 2017, pågår en ingående och noggrann tillståndsprocess i samarbete med tillsynsmyndigheterna för att erhålla de nödvändiga tillstånden för återupptagning av produktionen vid gruvan och genomförande av gruvans livslängdsplan."

Mark Sander avslutade: "Till sist vill jag nämna att jag är mycket nöjd med att Mandalays sammanlagda produktion från våra två gruvor som just nu producerar var högre under det fjärde kvartalet 2017 än under motsvarande kvartal 2016, när alla tre gruvor var i produktion. Denna uthållighet kännetecknar vårt bolag som ägare av flera olika gruvor och, ännu mer, våra medarbetare."

Säljbar produktion för de tre månaderna som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget producerade sammanlagt 29 257 uns guld och 805 ton antimon. Det motsvarar totalt 34 395 uns av guldekvivalent produktion under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 21 264 uns guld, 792 ton antimon och 365 214 uns silver, vilket motsvarar totalt 31 293 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Costerfield (Australien) var 7 222 uns guld och 805 ton antimon under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 7 523 uns guld och 792 ton antimon under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Björkdal (Sverige) var 22 035 uns guld under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 10 934 uns guld under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Cerro Bayo (Chile) har på grund av översvämningen varit avbruten sedan den 9 juni 2017. Därför skedde där ingen produktion under det fjärde kvartalet.

Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget producerade sammanlagt 99 449 uns guld, 3 115 ton antimon och 794 533 uns silver. Det motsvarar totalt 131 186 uns av guldekvivalent produktion under 2017 och kan jämföras med 103 245 uns guld, 3 598 ton antimon och 1 731 031 uns silver, vilket motsvarar totalt 145 497 guldekvivalenta uns under 2016.
 • Costerfield producerade 31 512 uns guld och 3 115 ton antimon.
 • Björkdal producerade 62 028 uns guld.
 • Cerro Bayo producerade 5 909 uns guld och 794 533 uns silver.

Tabell 1 - Säljbar produktion under det fjärde kvartalet och hela 2017 samt 2016

 
Metal


Source Three months
ended
31 December
2017
Three months
ended
31 December
2016
Year ended
31 December
2017
Year ended
31 December
2016
Gold (oz) Costerfield 7 222 7 523 31 512 41 310
  Björkdal 22 035 10 934 62 028 48 143
  Cerro Bayo - 2 807 5 909 13 792
  Total 29 257 21 264 99 449 103 245
Antimony (t) Costerfield 805 792 3 115 3 598
Silver (oz) Cerro Bayo - 365 214 794 533 1 731 031
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1 275 1 218    
Antimony US$/t   8 137 7 498    
Silver US$/oz   16,71 17,17    
Au Eq. (oz)1 Costerfield 12 360   12 403 52 137 60 076
  Björkdal 22 035 10 934  62 028 48 143
  Cerro Bayo - 7 956 17 021 37 278
  Total 34 395 31 293 131 186 145 497
 

1  Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (Au Eq. uns) beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av guld (Au), silver (Ag), och antimon (Sb) under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Genomsnittligt Au-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de dagliga LME PM fixes (Financial Information exchange) under perioden, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de högsta och lägsta Rotterdam warehouse-priserna för alla dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Ag-pris under perioden beräknas som genomsnittet för det dagliga London Broker's silver spot-priset för alla dagar under perioden, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning under de tre månaderna som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget sålde 24 902 uns guld och 668 ton antimon. Det motsvarar totalt 29 164 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med 19 445 uns guld, 883 ton antimon och 320 175 uns silver, vilket motsvarar totalt 29 399 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Costerfield var 6 337 uns guld och 668 ton antimon under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 8 040 uns guld och 883 ton antimon under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Björkdal var 18 565 uns guld under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 8 979 uns guld under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Cerro Bayo var 142 uns guld och 18 334 uns silver under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 2 426 uns guld och 320 175 uns silver under det fjärde kvartalet 2016.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget sålde 95 215 uns guld, 2 879 ton antimon och 908 498 uns silver. Det motsvarar totalt 127 367 guldekvivalenta uns under 2017, och kan jämföras med 103 467 uns guld, 3 573 ton antimon och 1 796 693 uns silver, vilket motsvarar totalt 146 564 guldekvivalenta uns, som såldes under året som slutade den 31 december 2016.
 • Costerfield sålde 30 296 uns guld och 2 879 ton antimon.
 • Björkdal sålde 58 058 uns guld.
 • Cerro Bayo sålde 7 003 uns guld och 926 832 uns silver.

Tabell 2 - Försäljning under det fjärde kvartalet och under hela 2017 samt 2016

           
Metal


Source Three months
ended
31 December
2017
Three months
ended
31 December
2016
Year ended
31 December
2017
Year ended
31 December
2016
Gold (oz) Costerfield 6 337 8 040 30 296 40 161
  Björkdal 18 565 8 979 58 058 47 887
  Cerro Bayo 142 2 426 7 003 15 419
  Total 25 044 19 445 95 215 103 467
Antimony (t) Costerfield 668 883 2 879 3 573
Silver (oz) Cerro Bayo 18 334 320 175 926 832 1 796 693
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1 275 1 218    
Antimony US$/t   8 137 7 498    
Silver US$/oz   16,71 17,17    
Au Eq. (oz)1 Costerfield 10 599 13 480 49 425 58 937
  Björkdal 18 565 8 979  58 058 47 887
  Cerro Bayo 383 6 940 19 884 39 740
  Total 29 547 29 399 127 367 146 564
           

1  Kvartalsvis sålda Au Eq. uns beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av Au, Ag, och Sb under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen.

Produktions- och kostnadsvägledningen för hela 2018:

Tabell 3 - vägledning 2018

         
  Björkdal Costerfield Cerro Bayo Consolidated
Saleable Au produced (koz) 56-63 27-30 - 83-93
Saleable Sb produced (kt) - 2,8-3,2 - -
Saleable Au Eq produced (koz)* 56-63 45-50 - 101-113
Cash cost, $/oz Au Eq 820-920 720-770 N/A 835-910
All-in cost, $/oz Au Eq 1 060-1 210 1 150-1 250 N/A 1 155-1 280
Capex, $ million
(including exploration)
18-21
3,4
18-21
2,9
-
-
37-41
6,3
Net care & maintenance, $ million N/A N/A 2,5-3 2,5-3
Corporate administration, $ million N/A N/A N/A 6-6,7
         

**Antar följande metallpriser för hela 2018: Au 1 306 $/uns och Sb 8 361 $/ton.

Mandalays produktions- och kostnadsvägledningen för 2018 bygger på:

 • Produktion och kostnad
 • Björkdal - Fortsatt stark produktion, men den är inte beroende av den positiva avstämningen av kvalitetsnivån under det fjärde kvartalet för att fortsätta i samma takt.
 • Costerfield - Produktionen konsekvent med förväntade lägre kvalitetsnivåer vid Cuffley och Brunswick-gruvan samtidigt som den starka kostnadsstyrningen fortsätter.
 • Cerro Bayo - I linje med Mandalays fasta föresats att återuppta gruvdriften när alla nödvändiga tillstånd för gruvans livslängdsplan har erhållits och baserat på den senaste informationen gällande tidsplanen för att erhålla dessa. Cerro Bayo kommer att fortsätta skötas och underhållas under resten av 2018. Just nu förväntar sig bolaget att driften kommer att återupptas under det första kvartalet 2019.
 • Kapitalutgifter
 • Björkdal - Det kommer att investeras i utvecklingen underjord, dagbrottsbrytning, förbättringar av avfallsdammen och landförvärv för den framtida avfallsdammen som just nu undergår tillståndsprövning.
 • Costerfield - Det kommer att investeras i utveckling av Brunswick-malmkroppen och en utvidgning av avfallsdammen som kommer att täcka hela gruvans livslängd, inklusive Brunswick.
 • Prospektering
 • Björkdal - 3,4 miljoner USD kommer att spenderas på prospektering av kortsiktiga tillskott av mineralreserver med fokus på reserverna vid dagbrottet.
  • Costerfield - 2,9 miljoner USD kommer att spenderas huvudsakligen på borrning vid målen med höga halter vid Costerfield Deeps och Kendall.

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" inom betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande bolagets produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2017 och bolagets produktion av guld och antimon för räkenskapsåret 2018 och det förutsedda återupptagandet av driften vid bolagets Cerro Bayo-gruva. Läsare varnas att inte lägga för stor vikt vid och ha tillit till framåtsyftande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från dem som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från dem som är uppskattade i de framåtsyftande uttalandena i detta nyhetsmeddelande återfinns under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017, av vilken en kopia finns på Mandalays profil hos www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som är beskrivna i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som innebär att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtsyftande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från dem som är förutsedda i dessa uttalanden. Därför bör läsare inte lägga för stor vikt vid och ha tillit till framåtsyftande uttalanden.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Medibio Corporate Health Extends Global Footprint Signing Contract with Jacobs Engineering25.5.2018 16:38Pressmeddelande

Jacobs, one of the world's largest engineering and environmental consultancy groups, has more than 70,000 employees globally SYDNEY, Australia and MINNEAPOLIS, May 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medibio Limited (MEB or the Company) (ASX:MEB) (OTCQB:MDBIF), a mental health technology company, today announced a significant contract for Medibio's Corporate Health product with Dallas, TX-based Jacobs Engineering across their Asia Pacific, Middle East, and European divisions. Through the Mental Health Check-In, companies can offer employees an end-to-end mental health program, direct to their devices, to see how the mind and body are tracking. It's a personalized, private, and objective way to see the unseeable: mental health issues in the workplace. Employees are provided the opportunity to confidentially check-in on their mental health and receive personalized confidential results from both an objective biometric screening in conjunction with a 12-minute subjective survey. Employers receive

LeoVegas warms up ahead of FIFA World Cup with launch of sportsbook 2.0 and new design25.5.2018 14:20Pressmeddelande

LeoVegas is conducting constant development to further improve the gaming experience with the launch of sportsbook 2.0 and a new design for Leovegas.com. It strengthens LeoVegas mobile position and increases the competitiveness within sports betting. "Our new design has been created to give our customers a better overview of all games in all product verticals," comments Gustaf Hagman, CEO of LeoVegas. "The design features a simplified and more intuitive experience, which is especially important in sport, where relevance and simplicity are key factors. On top of this we are launching a number of updates and expanding ownership of the sportsbook. Together this builds further on creating a world class gaming experience and is in line with our passion "Leading the way into the mobile future". This will give us the right conditions ahead of the World Cup, but it also represents a long-term springboard towards building the world's best mobile sportsbook". Improved sports betting experience L

LeoVegas värmer upp inför fotbolls VM och lanserar sportbok 2.0 med ny design25.5.2018 14:19Pressmeddelande

Det sker en ständig utveckling av LeoVegas och för att förbättra spelupplevelsen ytterligare lanseras nu sportbok 2.0 samt en ny design av LeoVegas.com. Det stärker LeoVegas mobila position och ökar konkurrenskraften inom sportsbetting. "Vår nya design är skapad för att ge våra kunder en bättre överblick för alla spel inom samtliga produktvertikaler. Designen ger en förenklad och mer intuitiv upplevelse vilket är särskilt viktigt inom sport där relevans och enkelhet är nyckelfaktorer. Utöver det lanserar vi ett flertal uppdateringar samt ökar ägarskapet av sportboken. Tillsammans bygger det vidare på att skapa en spelupplevelse i världsklass och går i linje med vår passion "Leading the way to the mobile future". Detta ger oss rätt förutsättningar inför VM men de är också ett långsiktigt avstamp till att bygga världens bästa mobila sportbok. säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas. Förbättrad sportupplevelse LeoVegas har nu ägarskap över flera sidor som leverantören Kambi tidigare hade kontro

VIRGIN PULSE ANNOUNCES INDUSTRY-LEADING GDPR COMPLIANCE25.5.2018 14:00Pressmeddelande

Virgin Pulse Extends the GDPR's Strong Data Privacy Rights to All Clients and Members Across the Globe PROVIDENCE, R.I., May 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Pulse, the leading global provider of digital employee health, wellbeing and engagement solutions, today announced that it has achieved compliance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) for the Virgin Pulse platform. The company has also appointed Associate Counsel Beatrice Botti as Data Protection Officer (DPO) to oversee the Virgin Pulse privacy program. With this achievement, Virgin Pulse leads the market as the first company in the wellbeing and engagement industry to fully meet the comprehensive standards of the new GDPR data privacy law. The company has completed a thorough review of its internal data collection, storage and handling processes and implemented enhancements to achieve GDPR compliance and give all Virgin Pulse customers and members greater control over their personal data. The GDPR is the firs

Resverlogix Provides Unrestricted Educational Grant for Epigenetic Symposium at International Renal Congress25.5.2018 07:45Pressmeddelande

CALGARY, Alberta, May 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp. ("Resverlogix" or the "Company") (TSX:RVX) today announced that on Friday, May 25, 2018, at the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Congress in Copenhagen, Denmark, the Company is supporting a symposium titled: "Epigenetics in CKD & CVD: A potential breakthrough therapy?" The symposium highlights the role of epigenetics and BET-inhibition in chronic kidney disease and cardiovascular disease, especially in patients with diabetes mellitus, and the significant unmet need that still exists in this patient population. The symposium is co-chaired by Vincent M. Brandenburg, MD - Nephrologist, Aachen, Germany and Kamyar Kalantar-Zadeh, MD - UC Irvine School of Medicine, Irvine, CA, USA, both leading scientists also serving as advisors to Resverlogix's Renal program. The speakers and agenda are as follows: Introduction Vincent M. Brandenburg, MD - University Hospital of the RWTH

Atico Reports Consolidated Financial Results for the First Quarter of 201824.5.2018 22:30Pressmeddelande

(All amounts expressed in US dollars, unless otherwise stated) VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atico Mining Corporation (the "Company" or "Atico") (TSX.V:ATY) (OTC:ATCMF) today announced its financial results for the three months ended March 31, 2018, posting a net income of $0.4 million. Fernando E. Ganoza, CEO and Director, commented, "The strong production and all-in sustaining cash cost of $1.85 achieved this quarter is not reflected in the financial results as a large concentrate shipment was delayed to the second quarter, along with the revenue associated with those tonnes. The shipping schedule is expected to stabilize during the second quarter, where we will then benefit from the additional shipped concentrate and recognized revenue. We anticipate strong financial results in the next quarter." Mr. Ganoza continued, "Our emphasis will continue to be on further strengthening our balance sheet, improving production costs and most importantly regional

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum