NASDAQ OMX

Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och försäljningsresultaten för det fjärde kvartalet och för hela 2017 samt ger produktions- och kostnadsvägledning för 2018

Dela

TORONTO den 15 januari 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) gick i dag ut med produktions- och försäljningsresultaten för det fjärde kvartalet 2017.

Under det fjärde kvartalet 2017 var Mandalays konsoliderade produktion 34 395 säljbara guldekvivalenta uns, och försäljningen låg på 29 547 guldekvivalenta uns. För hela året som slutade den 31 december 2017 producerade Mandalay sammanlagt 131 186 säljbara guldekvivalenta uns och sålde 127 367 guldekvivalenta uns.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade: "Bolagets utmärkta resultat under det fjärde kvartalet vid Björkdal, där det producerades 22 035 uns guld, gjorde det möjligt för Mandalay att överträffa den sammanlagda och reviderade vägledningen som publicerades den 10 augusti 2017. Resultatet vid Björkdal under kvartalet är rekord sedan Mandalay tog över, och produktionen är mer än dubbelt så stor som för motsvarande kvartal förra året. På årsbasis är de 62 028 unsen som producerades vid Björkdal under 2017 inte bara 30 procent högre än under föregående år, utan även den största produktionen i gruvan sedan 1998. Detta resultat beror på fortsatt disciplin i kvalitetskontrollen och gruvans förmåga att leverera större mängder ädelmetall av högsta "A"-kvalitet till anläggningen. Under kvartalet fick vi även ett lyft genom de positiva avstämningarna av bruten ädelmetall av "A"-kvalitet från vår blockmodell."

"Costerfield producerade 12 360 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2017 och 52 137 guldekvivalenta uns för hela året. Det fjärde kvartalets produktion liknade den under det fjärde kvartalet 2016. Den förblir i linje med de föregående tre kvartalen under innevarande år och även med gruvans nuvarande kvalitetsnivå. Vi är på rätt väg beträffande kapitalutvecklingsprogrammet, som meddelades i november 2017, för att nå Brunswick-ådran och förlänga gruvans livslängd."

Mark Sander fortsatte: "Vid Cerro Bayo, där produktionen har varit avbruten sedan översvämningen den 9 juni 2017, pågår en ingående och noggrann tillståndsprocess i samarbete med tillsynsmyndigheterna för att erhålla de nödvändiga tillstånden för återupptagning av produktionen vid gruvan och genomförande av gruvans livslängdsplan."

Mark Sander avslutade: "Till sist vill jag nämna att jag är mycket nöjd med att Mandalays sammanlagda produktion från våra två gruvor som just nu producerar var högre under det fjärde kvartalet 2017 än under motsvarande kvartal 2016, när alla tre gruvor var i produktion. Denna uthållighet kännetecknar vårt bolag som ägare av flera olika gruvor och, ännu mer, våra medarbetare."

Säljbar produktion för de tre månaderna som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget producerade sammanlagt 29 257 uns guld och 805 ton antimon. Det motsvarar totalt 34 395 uns av guldekvivalent produktion under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 21 264 uns guld, 792 ton antimon och 365 214 uns silver, vilket motsvarar totalt 31 293 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Costerfield (Australien) var 7 222 uns guld och 805 ton antimon under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 7 523 uns guld och 792 ton antimon under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Björkdal (Sverige) var 22 035 uns guld under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 10 934 uns guld under det fjärde kvartalet 2016.
 • Produktionen vid Cerro Bayo (Chile) har på grund av översvämningen varit avbruten sedan den 9 juni 2017. Därför skedde där ingen produktion under det fjärde kvartalet.

Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget producerade sammanlagt 99 449 uns guld, 3 115 ton antimon och 794 533 uns silver. Det motsvarar totalt 131 186 uns av guldekvivalent produktion under 2017 och kan jämföras med 103 245 uns guld, 3 598 ton antimon och 1 731 031 uns silver, vilket motsvarar totalt 145 497 guldekvivalenta uns under 2016.
 • Costerfield producerade 31 512 uns guld och 3 115 ton antimon.
 • Björkdal producerade 62 028 uns guld.
 • Cerro Bayo producerade 5 909 uns guld och 794 533 uns silver.

Tabell 1 - Säljbar produktion under det fjärde kvartalet och hela 2017 samt 2016

 
Metal


Source Three months
ended
31 December
2017
Three months
ended
31 December
2016
Year ended
31 December
2017
Year ended
31 December
2016
Gold (oz) Costerfield 7 222 7 523 31 512 41 310
  Björkdal 22 035 10 934 62 028 48 143
  Cerro Bayo - 2 807 5 909 13 792
  Total 29 257 21 264 99 449 103 245
Antimony (t) Costerfield 805 792 3 115 3 598
Silver (oz) Cerro Bayo - 365 214 794 533 1 731 031
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1 275 1 218    
Antimony US$/t   8 137 7 498    
Silver US$/oz   16,71 17,17    
Au Eq. (oz)1 Costerfield 12 360   12 403 52 137 60 076
  Björkdal 22 035 10 934  62 028 48 143
  Cerro Bayo - 7 956 17 021 37 278
  Total 34 395 31 293 131 186 145 497
 

1  Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (Au Eq. uns) beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av guld (Au), silver (Ag), och antimon (Sb) under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Genomsnittligt Au-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de dagliga LME PM fixes (Financial Information exchange) under perioden, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de högsta och lägsta Rotterdam warehouse-priserna för alla dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Ag-pris under perioden beräknas som genomsnittet för det dagliga London Broker's silver spot-priset för alla dagar under perioden, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning under de tre månaderna som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget sålde 24 902 uns guld och 668 ton antimon. Det motsvarar totalt 29 164 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med 19 445 uns guld, 883 ton antimon och 320 175 uns silver, vilket motsvarar totalt 29 399 guldekvivalenta uns under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Costerfield var 6 337 uns guld och 668 ton antimon under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 8 040 uns guld och 883 ton antimon under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Björkdal var 18 565 uns guld under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 8 979 uns guld under det fjärde kvartalet 2016.
 • Försäljningen vid Cerro Bayo var 142 uns guld och 18 334 uns silver under det fjärde kvartalet 2017, jämfört med 2 426 uns guld och 320 175 uns silver under det fjärde kvartalet 2016.

Försäljning för året som slutade den 31 december 2017:

 • Bolaget sålde 95 215 uns guld, 2 879 ton antimon och 908 498 uns silver. Det motsvarar totalt 127 367 guldekvivalenta uns under 2017, och kan jämföras med 103 467 uns guld, 3 573 ton antimon och 1 796 693 uns silver, vilket motsvarar totalt 146 564 guldekvivalenta uns, som såldes under året som slutade den 31 december 2016.
 • Costerfield sålde 30 296 uns guld och 2 879 ton antimon.
 • Björkdal sålde 58 058 uns guld.
 • Cerro Bayo sålde 7 003 uns guld och 926 832 uns silver.

Tabell 2 - Försäljning under det fjärde kvartalet och under hela 2017 samt 2016

           
Metal


Source Three months
ended
31 December
2017
Three months
ended
31 December
2016
Year ended
31 December
2017
Year ended
31 December
2016
Gold (oz) Costerfield 6 337 8 040 30 296 40 161
  Björkdal 18 565 8 979 58 058 47 887
  Cerro Bayo 142 2 426 7 003 15 419
  Total 25 044 19 445 95 215 103 467
Antimony (t) Costerfield 668 883 2 879 3 573
Silver (oz) Cerro Bayo 18 334 320 175 926 832 1 796 693
Average quarterly prices:          
Gold US$/oz   1 275 1 218    
Antimony US$/t   8 137 7 498    
Silver US$/oz   16,71 17,17    
Au Eq. (oz)1 Costerfield 10 599 13 480 49 425 58 937
  Björkdal 18 565 8 979  58 058 47 887
  Cerro Bayo 383 6 940 19 884 39 740
  Total 29 547 29 399 127 367 146 564
           

1  Kvartalsvis sålda Au Eq. uns beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av Au, Ag, och Sb under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen.

Produktions- och kostnadsvägledningen för hela 2018:

Tabell 3 - vägledning 2018

         
  Björkdal Costerfield Cerro Bayo Consolidated
Saleable Au produced (koz) 56-63 27-30 - 83-93
Saleable Sb produced (kt) - 2,8-3,2 - -
Saleable Au Eq produced (koz)* 56-63 45-50 - 101-113
Cash cost, $/oz Au Eq 820-920 720-770 N/A 835-910
All-in cost, $/oz Au Eq 1 060-1 210 1 150-1 250 N/A 1 155-1 280
Capex, $ million
(including exploration)
18-21
3,4
18-21
2,9
-
-
37-41
6,3
Net care & maintenance, $ million N/A N/A 2,5-3 2,5-3
Corporate administration, $ million N/A N/A N/A 6-6,7
         

**Antar följande metallpriser för hela 2018: Au 1 306 $/uns och Sb 8 361 $/ton.

Mandalays produktions- och kostnadsvägledningen för 2018 bygger på:

 • Produktion och kostnad
 • Björkdal - Fortsatt stark produktion, men den är inte beroende av den positiva avstämningen av kvalitetsnivån under det fjärde kvartalet för att fortsätta i samma takt.
 • Costerfield - Produktionen konsekvent med förväntade lägre kvalitetsnivåer vid Cuffley och Brunswick-gruvan samtidigt som den starka kostnadsstyrningen fortsätter.
 • Cerro Bayo - I linje med Mandalays fasta föresats att återuppta gruvdriften när alla nödvändiga tillstånd för gruvans livslängdsplan har erhållits och baserat på den senaste informationen gällande tidsplanen för att erhålla dessa. Cerro Bayo kommer att fortsätta skötas och underhållas under resten av 2018. Just nu förväntar sig bolaget att driften kommer att återupptas under det första kvartalet 2019.
 • Kapitalutgifter
 • Björkdal - Det kommer att investeras i utvecklingen underjord, dagbrottsbrytning, förbättringar av avfallsdammen och landförvärv för den framtida avfallsdammen som just nu undergår tillståndsprövning.
 • Costerfield - Det kommer att investeras i utveckling av Brunswick-malmkroppen och en utvidgning av avfallsdammen som kommer att täcka hela gruvans livslängd, inklusive Brunswick.
 • Prospektering
 • Björkdal - 3,4 miljoner USD kommer att spenderas på prospektering av kortsiktiga tillskott av mineralreserver med fokus på reserverna vid dagbrottet.
  • Costerfield - 2,9 miljoner USD kommer att spenderas huvudsakligen på borrning vid målen med höga halter vid Costerfield Deeps och Kendall.

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Företaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtsyftande uttalanden" inom betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande bolagets produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2017 och bolagets produktion av guld och antimon för räkenskapsåret 2018 och det förutsedda återupptagandet av driften vid bolagets Cerro Bayo-gruva. Läsare varnas att inte lägga för stor vikt vid och ha tillit till framåtsyftande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från dem som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från dem som är uppskattade i de framåtsyftande uttalandena i detta nyhetsmeddelande återfinns under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017, av vilken en kopia finns på Mandalays profil hos www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som är beskrivna i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som innebär att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtsyftande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från dem som är förutsedda i dessa uttalanden. Därför bör läsare inte lägga för stor vikt vid och ha tillit till framåtsyftande uttalanden.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Inspiration Mining to File a Complaint with OSC Against Stockwatch20.2.2018 21:35Pressmeddelande

TORONTO, Feb. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Inspiration Mining Corporation (the Corporation) (CSE:ISM) reports that Stockwatch, a Vancouver based news service, has published incorrect news. Inspiration intends to initiate a one (1) for two (2) FORWARD SPLIT. Inspiration fully intends to bring forth a resolution at its upcoming Annual General Meeting to initiate a FORWARD SPLIT, on a one (1) old share for two (2) new share basis. For further information, please contact Randy Miller, Chief Executive Officer of the Corporation, at tel: 416-842-9000, www.inspirationmining.com. The CSE has not reviewed and does not accept responsibility for the adequacy or accuracy of this release. This press release contains forward-looking statements based on assumptions, uncertainties and management's best estimates of future events. Actual results may differ materially from those currently anticipated. Investors are cautioned that such forward-looking statements involve risks and uncertainties. Important

Aurora Releases Third Quarter Results20.2.2018 21:08Pressmeddelande

Aurora Solar Technologies Inc. / Aurora Releases Third Quarter Results . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. NORTH VANCOUVER, British Columbia, Feb. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aurora Solar Technologies Inc. ("Aurora")("Company") (TSX.V:ACU) (OTCBB:AACTF) (FSE:A82), a leader in inline measurement and control technology for the photovoltaic manufacturing industry, released today its third quarter results. Revenue for the quarter was $337,325, gross margin was 62.9%, resulting in an operating income loss of ($398,959). Year-to-date for nine months, the Company has recognized $1,903,020 in revenue, an increase of 238% over the same period last year. The operating income (loss) year to date was ($674,983), a reduction of 67.7% from the same period last fiscal year. The Company also confirms, excluding new potential orders, that it has unrecognized revenue from shipments and order backlog of approxi

Bermuda Principles event merges science and business20.2.2018 16:36Pressmeddelande

HAMILTON, Bermuda, Feb. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Scientists and researchers from around the world are gathering in Bermuda this week for the second edition of a conference exploring the field of genetic research. Premier the Hon David Burt will officially open "Bermuda Principles: Impact on Splicing" Wednesday evening at the Fairmont Southampton. The conference, which runs through Saturday, has registered 50 delegates, along with an impressive roster of 36 speakers and panellists from 11 countries, including Australia, Denmark, Switzerland and South Africa. Among the attendees are prominent geneticists, scientists, professors, researchers, PhD students working in international labs, biotech representatives and investors. "I am elated to see the growth of the conference since last year's event," said Bermudian Dr. Carika Weldon, a biomedical researcher with her own lab at De Montfort University, UK, who conceived of the event and launched it last February. "My main aim has been to p

Globecomm Joins Amazon Web Services Partner Network20.2.2018 16:00Pressmeddelande

Highlights Globecomm establishes direct access to Amazon Web Services (AWS) Direct Connect at key datacenter locations. Customers in U.S. Government, media and entertainment, enterprise video and the Internet of Things (IoT) can interoperate cloud-based services with Globecomm's global satellite and fiber network to reduce capital expenditure and ramp up networks and services faster. Globecomm's suite of Software-as-a-Service (SaaS) applications run on AWS, accessible across both AWS and Globecomm's global network. Globecomm's team in place to design, develop and deliver cloud-centric as well as hybrid architectures for end-to-end services and customer solutions. HAUPPAUGE, N.Y., Feb. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Globecomm announced today that it has joined the Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) as a Standard Technology Partner. This agreement will enable Globecomm to seamlessly interoperate its global satellite and fiber network with AWS's storage, compute and cloud conte

Elite Capital & Co. awarded Infrastructure Project Finance Provider 2018 by New European Economy20.2.2018 15:41Pressmeddelande

LONDON, Feb. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Information Department at Elite Capital & Co. Limited (ECC), announced today that the company features in the specialized and prestigious New European Economy Magazine in its January 2018 issue in Britain and the European Union countries as the "Infrastructure Project Finance Provider 2018". The award is the result of focused efforts and synergy between the ECC Board of Directors and our employees and strategic partners all over the world over the past years. It also reflects the ability of the Company's strategy to adapt to the prevailing global economic circumstances and testifies to the viability of the planning process adopted by the Board of Directors. Dr. Faisal Khazaal, Chairman of Elite Capital & Co. commented on the occasion, "I should thank Mr. George Matharu, President of ECC and his Board Members who make ceaseless efforts towards ensuring that ECC continues to occupy a prestigious position in the field of finance and economy in

New MindManager 11 for Mac: Visually Capture, Organize, and Share Information to Drive Project and Business Success20.2.2018 15:26Pressmeddelande

Powerful mind mapping and information visualization software introduces its most robust Mac version yet; complete with new diagram types, an expanded template library, advanced mapping capabilities, and improved sharing options OTTAWA, Feb. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Introduced today, MindManager® 11 for Mac brings new elegance and efficiency to the way individuals and teams organize ideas, tackle tasks, and achieve their goals. Already a leader in mind mapping and information visualization on the Mac, MindManager's new release offers advanced mapping capabilities, new diagram types and templates, and easy ways to share and publish your work - all delivered within a redesigned interface optimized to enhance productivity. Individuals, small businesses, and global organizations rely upon MindManager to efficiently brainstorm and organize ideas, communicate knowledge effectively, and execute project success. MindManager enables users to turn unstructured ideas and information into dynam

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum