NASDAQ OMX

Mandalay Resources Corporation går ut med produktions- och försäljningsresultaten för det första kvartalet av 2018

Dela

TORONTO den 13 april 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) gick i dag ut med produktions- och försäljningsresultaten för det första kvartalet under 2018.

Under det första kvartalet av 2018 var Mandalays konsoliderade produktion 23 172 säljbara guldekvivalenta uns och försäljningen låg på 29 151 guldekvivalenta uns.

Mark Sander, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade, "Mandalays produktion och försäljningsresultat under det första kvartalet av 2018 visar på att bolaget är på spåret för att leverera inom vår produktionsvägledning på 101 000 till 113 000 guldekvivalenta uns under 2018."

Mark Sander fortsatte, "Björkdal producerade 12 716 uns guld under det första kvartalet av 2018, cirka 20 procent högre jämfört mot motsvarande kvartal förra året. Dessutom registrerade Björkdal under kvartalet den andra högsta försäljningssiffran sedan Mandalay tog över, med 17 677 uns guld. Detta berodde på försäljningen av lagret från det fjärde kvartalet av 2017 som var ett kvartal med rekordproduktion. Intäkterna från de höga säljvolymerna under det första kvartalet kommer att stärka vår kassalikviditet."

Mark Sander avslutade, "Costerfield producerade 10 456 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2018. Produktionen under det första kvartalet var lägre jämfört mot motsvarande kvartal förra året på grund av förväntad lägre brytningskvalitet. Vi är på spåret beträffande kapitalutvecklingsprogrammet, som meddelades i november 2017, för att nå Brunswick-ådran, som vi förväntar oss kommer att öppna upp för ytterligare produktionsmöjligheter och förlänga gruvans livslängd. Samtidigt fortsätter vi att vara offensiva med den fortsatta fyllnings- och utvidgningsborrningen i den nyligen meddelade Youle-ådran. Där vi tidigare denna månad gick ut med mycket uppmuntrade prover av hög kvalitet (se Mandalays pressmeddelande från den 3 april 2018)."

Säljbar produktion för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2018:

 • Bolaget producerade sammanlagt 19 303 uns guld och 605 ton antimon. Det motsvarar totalt 23 172 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 21 370 uns guld, 741 ton antimon och 435 076 uns silver, vilket motsvarar totalt 32 481 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2017 när Cerro Bayo var i drift. 
   
 • Produktionen vid Björkdal-gruvan (Sverige) var 12 716 uns guld under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 10 648 uns guld under det första kvartalet av 2017.
   
 • Produktionen vid Costerfield-gruvan (Australien) var 6 587 uns guld och 605 ton antimon under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 7 987 uns guld och 741 ton antimon under det första kvartalet av 2017. 
   
 • Cerro Bayo-gruvan (Chile) producerade inte någon ädelmetall under det första kvartalet av 2018 eftersom den fortfarande ligger på underhåll och skötsel sedan översvämningen i juni 2017. Som en jämförelse, producerade den under det första kvartalet av förra året 435 076 uns silver och 2 735 uns guld.

Tabell 1 - Säljbar produktion under det första kvartalet av 2018 och 2017 och fjärde kvartalet av 2017

Metal Source Three months
ended 

31 March
2018
Three months
ended 

31 March
2017
Three months
ended

31 December
2017
Gold (oz) Björkdal 12,716 10,648 22,035
  Costerfield 6,587 7,987 7,222
  Cerro Bayo - 2,735 -
  Total 19,303 21,370 29,257
Antimony (t) Costerfield 605 741 805
Silver (oz) Cerro Bayo - 435,076 -
Average quarterly prices:        
Gold US$/oz   1,329 1,217 1,275
Antimony US$/t   8,499 8,058 8,137
Silver US$/oz   16,77 17,36 16,71
Au Eq. (oz)1 Björkdal 12,716   10,648 22,035
  Costerfield 10,456 12,891  12,360
  Cerro Bayo - 8,942 -
  Total 23,172 32,481 34,395

1  Kvartalsvis producerade guldekvivalenta uns (Au Eq. uns) beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av guld (Au), silver (Ag), och antimon (Sb) under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värde delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au.  Genomsnittligt Au-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de dagliga LME PM fixes (Financial Information exchange) under perioden, och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Sb-pris under perioden beräknas som genomsnittet för de högsta och lägsta Rotterdam lagerpriserna för alla dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen; genomsnittligt Ag-pris under perioden beräknas som genomsnittet för det dagliga London Broker's silver spot-priset för alla dagar under perioden och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com.

Försäljning under de tre månaderna som slutade den 31 mars 2018:

 • Bolaget sålde sammanlagt 24 808 uns guld och 679 ton antimon. Det motsvarar totalt 29 151 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 23 668 uns guld, 708 ton antimon och 451 777 uns silver, vilket motsvarar totalt 34 801 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2017 när Cerro Bayo var i drift.
   
 • Försäljningen vid Björkdal var 17 677 uns guld under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 13 121 uns guld under det första kvartalet av 2017.
   
 • Försäljningen vid Costerfield var 7 131 uns guld och 679 ton antimon under det första kvartalet av 2018, jämfört mot 7 547 uns guld och 708 ton antimon under det första kvartalet av 2017.
   
 • Cerro Bayo sålde inte något under det första kvartalet av 2018, eftersom produktionen har varit avbruten sedan juni 2017.

Tabell 2 - Försäljning under det första kvartalet av 2018 och 2017 och fjärde kvartalet av 2017

Metal Source Three months
ended 

31 March
2018
Three months
ended 

31 March
2017
Three months
ended

31 December
2017
Gold (oz) Björkdal 17,677 13,121 18,565
  Costerfield 7,131 7,547 6,337
  Cerro Bayo - 3,000 142
  Total 24,808 23,668 25,044
Antimony (t) Costerfield 679 708 668
Silver (oz) Cerro Bayo - 451,777 18,334
Average quarterly prices:        
Gold US$/oz   1,329 1,217 1,275
Antimony US$/t   8,499 8,058 8,137
Silver US$/oz   16,77 17,36 16,71
Au Eq. (oz)1 Björkdal 17,677 13,121 18,565
  Costerfield 11,474 12,235  10,599
  Cerro Bayo - 9,445 383
  Total 29,151 34,801 29,547

1  Kvartalsvis sålda Au Eq. uns beräknas genom att multiplicera de säljbara mängderna av Au, Ag, och Sb under perioden med respektive marknadspris för råvarorna under perioden. Därefter adderar man de tre mängderna för att få ett "totalt innefattat värde baserat på marknadspris". Detta totala innefattade värdet delas sedan med periodens genomsnittliga marknadspris för Au. Källan för alla priser är www.metalbulletin.com och priset på helgdagar och helger tas från den senaste bankdagen.

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande bolagets produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2018. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 29 mars 2018 av vilken det finns kopia på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Forterra Announces First Quarter 2018 Earnings Schedule24.4.2018 12:00Pressmeddelande

IRVING, Texas, April 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forterra, Inc. ("Forterra") (Nasdaq:FRTA) plans to release first quarter 2018 financial results before the market open on Tuesday, May 8, 2018. A conference call to review financial results will also be held on Tuesday, May 8, 2018 at 8:30 a.m. Eastern time (7:30 a.m. Central). Hosting the call will be Jeff Bradley, Chief Executive Officer, and Charlie Brown, Executive Vice President and Chief Financial Officer. CONFERENCE CALL AND WEBCAST DETAILS Webcast Information Event: Q1 2018 Forterra, Inc. Earnings Call Date: Tuesday, May 8, 2018 Time: 8:30 a.m. Eastern Time (7:30 a.m. Central) https://edge.media-server.com/m6/p/a3wzhe79 Conference Call Information U.S.: 1-574-990-1396 Toll-Free: 1-844-498-0572 Participant Passcode: 6398379 Replay Information A replay of the conference call and archive of the webcast will be available within 24 hours after the call on the "Events & Presentations" page under the Investor section of the Company's w

Meltwater acquires leading social analytics company Sysomos24.4.2018 10:00Pressmeddelande

Acquisition expands Meltwater's ability to incorporate online news and data with social media analytics in one robust platform SAN FRANCISCO, April 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meltwater, a pioneer of media intelligence and now Outside Insight, today announced its acquisition of Sysomos, a leader in social analytics and engagement. The addition of Sysomos to Meltwater enables organizations to analyze social media, news and other human-generated content in one platform, furthering Meltwater's mission to give businesses the insights from outside data, helping them stay ahead. "All the social analytics companies look at social data in isolation, limiting the insights for brands and businesses," says Jorn Lyseggen, founder and CEO of Meltwater. "With our acquisition of Sysomos, we can bring together news and social media under one company, giving social data context while adding social engagement to our news and media monitoring offering." For the PR and communications teams who engage wit

New leaders emerge in 2018 All-Europe trading team ranking24.4.2018 10:00Pressmeddelande

NEW YORK, April 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Competition in electronic trading is becoming fierce as global trade execution teams re-position themselves for delivering their solutions at scale in a post MiFID II regulatory environment. J.P. Morgan continues to dominate claiming first place in electronic trading, for a second consecutive year, according to Institutional Investor's All-Europe Trading Team survey. Meanwhile Bank of America Merrill Lynch took home second place, up two spots from fourth place last year; a significant move for Bank of America Merrill Lynch, which bumped its peers Credit Suisse in third place and UBS in fourth place to win the No. 2 position. The two-rung move is a marked shift away from its previous high-touch leadership and is an endorsement that the bank's investments in technology are resonating with clients. In high-touch trading, UBS leapt to No. 1 swapping its fifth place position last year with Bank of America Merrill Lynch, who took fifth in the high

BT Dials in Corvil Analytics to Help Achieve World-Class Service Delivery for World's Largest Virtual Contact Centre24.4.2018 10:00Pressmeddelande

Corvil empowers BT with the visibility and insight to achieve outstanding caller experience for a public sector customer serving 20M+ citizens DUBLIN, Ireland, April 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corvil today announced that BT Global Services has deployed Corvil Analytics to manage and optimise VoIP call quality of one of the largest contact centres in the world channelling its services through 30,000 agents across 180 sites. As a leading provider of contact centre solutions globally, BT has a strong track-record in designing and implementing large-scale transformational engagements. Looking to simplify service assurance and maintain call quality excellence in an environment where call volumes continually reach 12500 concurrent calls (12 new calls per second), BT sought to enlist an analytics partner. In a climate of intense scrutiny on public sector performance and with stringent customer Service Level Agreements (SLAs) in place, BT selected Corvil to help improve caller experience by

MedicCoin Unveils International Adoption Strategy Based on Integrating Blockchain Technology into Everyday Life24.4.2018 09:00Pressmeddelande

Strategy focuses on improving health of mankind through blockchain-powered rewards, advancing scientific research and charitable donations NEW YORK, April 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- MedicCoin, a community-driven crypto focused on improving the lives of millions worldwide, today provides the multifaceted roadmap established for global adoption while recapping practical innovations that set MedicCoin apart for everyday use. Introducing Multiple Ways to Earn Crypto as a Reward for Positive Choices The MedicCoin founders envisioned using blockchain technology to make life better for all mankind. A key part of staying true to this vision is ensuring people around the world can join the MedicCoin community without highly technical skills or expensive mining equipment. Living an Active Lifestyle By simply installing the MedicWalk app and staying active, anyone will be able to acquire MedicCoin. MedicWalk will be launched within the next few weeks. Donating Unused Computer

In-Memory Computing Summit Europe Announces Full Breakout Session Schedule24.4.2018 09:00Pressmeddelande

Register by April 29th to Receive a 30 Percent Discount FOSTER CITY, Calif., April 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- GridGain Systems, provider of enterprise-grade in-memory computing platform solutions based on Apache® Ignite(TM), today released the full breakout session schedule for the second annual In-Memory Computing Summit® Europe, the premier conference for individuals from Europe and Asia that are currently using or exploring using in-memory computing. Conference breakout sessions are in five tracks: Tales from the Trenches, New Capabilities, Architecture, Streaming Data, and Hardware. Speakers include representatives from companies such as Oracle, Intel, NEC Corporation of America, GridGain Systems, Hazelcast, iguazio, Neeve Research, ScaleOut Software, Software AG, Bouquet.ai, and VoltDB. The IMC Summit Europe will take place at the Park Plaza Victoria London, June 25-26, 2018. Attendees can receive a 30 percent Super Saver discount off the full price registration fee by purchasin

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum