Naturskyddsföreningen

Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas

Dela

Sedan 1988 har Naturskyddsföreningen inför varje riksdagsval granskat vad partierna har gjort och vill göra i miljöpolitiken. I dag lanseras Naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljöpolitiska agerande under den gångna mandatperioden. Resultatet visar att Miljöpartiet utses till mandatperiodens miljöbästa parti och att Vänsterpartiet kommer tvåa. S, C och L delar en tredjeplats och uppmanas gå från ord till handling, medan M, KD och SD får underkänt.

I den nya granskningen ”Kastvindar i miljöpolitiken” har regeringens agerande inom 22 miljöpolitiska områden under den gångna mandatperioden utvärderats, och i vilken mån samarbets- och oppositionspartier har hjälpt eller stjälpt i miljöpolitiken. Därtill har riksdagspartiernas agerande granskats i relation till de 18 miljöpolitiska förslag som fanns med i vår partienkät inför valet 2018. Partiernas agerande i riksdagen betygsätts med färgljus, där ett grönt ljus betyder godkänt. Granskningen spänner över en bredd av angelägna miljöfrågor och utifrån en samlad bedömning tilldelas partierna en pallplats.

-          Vår utvärdering av den gångna mandatperioden visar att det finns mycket stora och växande skillnader mellan partierna och hur ambitiösa de är inom miljöpolitiken. Den pekar också på en utveckling där flera av riksdagspartierna inte tycks ta några av våra största ödesfrågor, klimat – och naturkrisen, på tillräckligt stort allvar. Det här är viktig information för väljare som värderar miljöpolitiken högt, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

-          Det kommer att krävas en omfattande global omställning de kommande årtiondena. I det ljuset är resultatet från mandatperiodens miljöpolitik, trots de goda intentionerna och flera positiva insatser, ganska skralt. Det är hög tid att partierna slutar dutta sig ur klimat – och naturkrisen, eller än värre, blunda för dessa. Nu krävs snabba och kraftfulla åtgärder, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Resultat:

Pallplats 1: Miljöpartiet – mandatperiodens bästa parti för miljön
Miljöpartiets insatser under mandatperioden bedöms utifrån hur partiet har agerat i såväl riksdagen som i regeringsställning. MP får 13 gröna ljus för sitt riksdagsarbete. I vår granskning av S-MP-regeringen har den agerat i rätt riktning i 15 av 22 granskade miljöpolitiska områden. Som exempel kan nämnas viktiga reformer för hållbara transporter och att den fördubblade miljöbudgeten till en historiskt hög nivå. MP har drivit en skarpare linje än andra partier i flertalet förhandlingar, och hållit emot negativa beslut. Att S-regeringen, som tillträdde efter att Miljöpartiet lämnade regeringen, redan har fattat flera beslut som varit dåliga för miljön, pausat viktiga processer och lagt utredningar i byrålådan ger en tydlig indikation på att Miljöpartiet spelade en viktig roll för den förda miljöpolitiken i regeringssamarbetet.

Pallplats 2: Vänsterpartiet – ambitiöst initialt, men försvagning mot slutet
Vänsterpartiet har under en stor del av mandatperioden drivit en ambitiös miljöpolitik i riksdagen. Partiet får 17 gröna ljus. V har också konsekvent föreslagit den högsta miljöbudgeten av alla partier, och höjda miljöskatter. Under den sista delen av mandatperioden har partiets miljöprofil dock försvagats. Exempelvis har V lagt förslag om att sänka skatten på bensin och diesel.

Pallplats 3: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna – behöver omsätta ord till handling

Socialdemokraterna bedöms precis som MP utifrån dess agerande i såväl riksdag som regering. S får fem gröna ljus för hur det agerat i riksdagen. S-MP regeringen bedrev en mestadels positiv politik på miljö- och klimatområdet. Partiet har dock fört en betydligt svagare miljöpolitik sedan det blev ensamt regeringsparti. Inom nio områden har S-regeringen fattat beslut som varit negativa för miljön, aviserat oroande lagändringar eller undvikit att ta viktiga frågor vidare. Som exempel kan nämnas kraftigt sänkt skatt på fossila drivmedel, beviljandet av bearbetningskoncession för Gállok i Jokkmokk, samt tillståndsgivning för slutförvar för kärnavfall. Detta drar ner partiets betyg.

Centerpartiet får fyra gröna ljus. Inom januarisamarbetet har C drivit positiva reformer på klimatområdet. Men när det kommer till frågor om biologisk mångfald har partiet i stället varit pådrivande både för att försvaga strandskyddet och miljöhänsynen i skogsbruket. När januariavtalet föll och C lade en egen budgetmotion i riksdagen föreslog det direkt en minskning av anslagen till skydd av värdefull natur med 1,7 miljarder kronor.

Liberalerna uppvisade en hög ambitionsnivå inför mandatperioden och ställde sig då bakom hela 16 av 18 förslag från Naturskyddsföreningen. Dessa ambitioner återspeglas inte i partiets agerande i riksdagen. Partiet får fem gröna ljus. Inom ramen för januarisamarbetet har Liberalerna dock stått bakom positiva satsningar på miljöområdet.

Utanför prispallen – mandatperiodens miljösämsta partier

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna placerar sig i botten av granskningen. Mfår endast ett grönt ljus. Trots att KD uppvisade relativt höga ambitioner i förra valrörelsen, då det ställde sig bakom tolv av Naturskyddsföreningens förslag, får partiet inte ett enda grönt ljus. Inte heller SD får några gröna ljus, och har på så vis agerat i linje med sina obefintliga miljölöften. Samtliga tre partier har utmärkt sig genom att i opposition verka för att försvaga miljöpolitiken på en rad områden. Partierna kommer därför inte bara sämst ut i granskningen, de hamnar även utanför prispallen.

Se Naturskyddsföreningens pressträff om granskningen idag 08.30 - 09.00 här. 

Läs ”Kastvindar i miljöpolitiken” här.

Läs också vår debattartikel om granskningen i Dagens Nyheter här. 

Bilaga: Prispall - mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

Pressinbjudan: Vilka förutsättningar finns för miljöjournalistiken i norra Sverige och resten av Barentsregionen?15.6.2022 10:44:40 CEST | Pressinbjudan

Barentsregionen sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Här finns goda förutsättningar för storföretag att investera i naturtillgångar som skog, malm och olja. Men vilka förutsättningar finns det för miljöjournalistiken att granska dessa storföretag, miljörisker och korruption i en tid när hot, hat och påtryckningar mot miljöjournalister ökar? Det diskuteras den 16 juni under ett seminarium som arrangeras av Naturskyddsföreningen och Sveriges Natur, i samband med att Reportrar utan gränser släpper en ny rapport. Välkomna!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum