Barncancerfonden

​Många barn med hjärntumör får bestående problem

10.11.2015 08:30 | Barncancerfonden

Dela

Barn som behandlats för hjärntumör får ofta inlärningssvårigheter som dessutom kan bli mer påtagliga ju äldre barnet blir. Idag disputerar psykologen Ingrid Tonning Olsson vid Lunds universitet. Hennes avhandling Beyond Survival – Cognition after Pediatric Brain Tumor ger en tydlig bild av hur livet påverkas för barn som genomgått behandling för hjärntumör.

Ungefär 70 barn diagnostiseras med hjärntumör i Sverige varje år. Under de senaste 40 åren har överlevnaden i barnhjärntumör ökat ordentligt från att ligga under 40 % till att över 70 % av barnen överlever. Men många av de barn som överlever får kognitiva svårigheter till följd både av sjukdomen och av behandlingen.

Vilken typ av svårigheter man får varierar stort mellan olika barn. De vanligaste problemen är att man blir långsammare och får svårt att minnas och vara uppmärksam. Problem att behålla uppmärksamheten gör det svårt att kunna planera, strukturera och överblicka uppgifter som skall göras. 
Det barn som är väldigt ungt vid diagnos, har större tumörer och som behandlats med cytostatika och/eller strålbehandling mot hela hjärnan löper störst risk att senare drabbas av inlärningssvårigheter. I olika grad drabbas åtta av tio barn som överlevt hjärntumör av inlärningssvårigheter. Ungefär två av tio barn klarar sig helt utan inlärningsproblem efter en hjärntumör.

– I vilken grad svårigheterna påverkar det dagliga livet är varierar. Vissa får svårigheter som blir svårt funktionshindrande, andra får mer hanterbara problem och några klarar sig helt utan inlärningssvårigheter, berättar Ingrid Tonning Olsson på Lunds universitets hemsida.

Barncancerfonden har finansierat forskningen och har under ett antal år gjort särskilda satsningar på barn som behandlats för hjärntumör eftersom tidigare studier visat att samhällets stöd till de här barnen brister. Barn med hjärntumörer överlever idag i mycket större utsträckning än tidigare, därför är detta en ny grupp som ofta behöver stöd för att fungera i vardagen. Barncancerfondens förre generalsekreterare Olle Björk och hjärntumöröverlevaren Sofi Lindqvist har berättat om detta i bl.a. tidningen Metro.

Avhandlingens studier visar att det är viktigt att ha en systematisk långsiktig uppföljning av inlärningsproblemen, dels för att alla skall få tillgång till rätt hjälp, dels för att utvärdera om de förändringar som görs i cancerbehandlingen haft effekt på inlärningen. Tonning Olssons studie visar också att pojkar löper större risk att drabbas av svårigheter än flickor.

Här kan du läsa mer om hjärntumörer hos barn.


Fakta

  • Ingrid Tonning Olsson disputerar den 10/11 vid Lunds universitet
  • Avhandlingens titel: Beyond Survival – Cognition after Pediatric Brain Tumor
  • Mer info finns på Lunds universitets webbplats

På bilden: Ingrid Tonning Olsson
Foto: Katarina Ehrenborg

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i närmare 35 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Följ Barncancerfonden

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Barncancerfonden